Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 18/09/2021 03:12 GMT+7

Một số dân tộc chỉ còn dưới 10 người biết sử dụng nhạc cụ truyền thống

Biên phòng - Thông tin trên được đưa ra tại Báo cáo số liệu về phụ nữ và nam giới các dân tộc thiểu số (DTTS) Việt Nam giai đoạn 2015-2019 do Viện Khoa học Lao động và Xã hội và Ủy ban Dân tộc phối hợp với Cơ quan Liên hợp quốc về Bình đẳng giới và Trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) công bố.

Chỉ còn 13% người DTTS biết điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Ảnh: Bích Nguyên

Đặc biệt, có những dân tộc như dân tộc Ngái, tỉ lệ người dân biết hát múa, sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình chỉ đếm trên đầu ngón tay.

Trên cơ sở phân tích số liệu kết quả Điều tra 53 DTTS năm 2019, báo cáo cho thấy, chỉ còn 13% người DTTS biết múa điệu múa truyền thống của dân tộc mình. Trong đó tỉ lệ nữ DTTS biết múa điệu múa truyền thống của dân tộc mình là 15%, cao hơn 4% so với nam DTTS là 11%.

Trong 53 DTTS thì Rơ Măm là dân tộc lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống dân tộc tốt nhất, với gần một nửa người dân biết múa điệu múa truyền thống của dân tộc mình 48% (nam 25,9% và nữ 69,5%).

Đáng tiếc là chỉ còn 5/53 dân tộc có tỉ lệ người biết múa điệu múa truyền thống của dân tộc mình trên 30% như Cơ Tu 44,8%; Lào 35,5%; Ba Na 34,4%; Khmer 33,4%.

Trong khi đó, có tới 31/53 dân tộc có tỉ lệ người biết múa điệu múa truyền thống của dân tộc mình dưới 10%, đặc biệt 17 dân tộc có tỉ lệ này dưới 5%. Dân tộc Ngái chỉ còn 4 người biết múa điệu múa truyền thống của dân tộc mình.

Tỉ lệ người DTTS biết hát bài hát truyền thống của dân tộc mình cũng chỉ tương đương với tỉ lệ người biết múa điệu múa dân tộc là 13,6%. Khmer, Ba Na, Chăm, Cơ Tu, Pà Thẻn là những dân tộc có tỉ lệ người dân biết hát bài hát truyền thống của dân tộc mình từ 20% trở lên.

Tuy nhiên, có tới 31/53 dân tộc có tỉ lệ người biết hát bài hát truyền thống của dân tộc mình dưới 10%. Đặc biệt 9/53 dân tộc có tỉ lệ này dưới 5%. Dân tộc Ngái chỉ còn 9 người biết hát bài hát truyền thống của dân tộc mình.

Báo cáo cũng cho thấy, chỉ có 5,5% người DTTS (nam 6,9% và nữ 4,1%) biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc. Trong 53 dân tộc thì Ba Na có tỉ lệ người dân biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình nhiều nhất 19,3%.

Chỉ có 5/53 dân tộc có tỉ lệ người dân biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình trên 10%. Trong khi có tới 35/53 dân tộc có tỉ lệ người dân biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình dưới 5%.

Một số dân tộc chỉ còn dưới 10 người biết sử dụng nhạc cụ truyền thống của dân tộc mình như Chứt, Si La, Ngái.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO