Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 26/09/2020 05:23 GMT+7

Môi trường văn hóa quân sự với việc xây dựng nhân cách quân nhân

Biên phòng - Trong bối cảnh cả nước đang "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" theo Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, việc xây dựng môi trường văn hóa quân sự là việc làm thiết thực góp phần tạo nên sức hấp dẫn lôi cuốn đông đảo thanh niên hăng hái tự nguyện, tự giác thực hiện nghĩa vụ quân sự, đồng thời có tác dụng trực tiếp hình thành xu hướng nghề nghiệp quân sự trong chiến sĩ, đặc biệt là trong sĩ quan trẻ, làm cho sĩ quan trẻ yêu mến môi trường quân đội, yên tâm phục vụ quân đội lâu dài.

uvag_6a
Thi kéo co tại Ngày văn hóa, thể thao thanh niên cơ quan Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Lê Hoàng

Môi trường văn hóa quân sự đóng vai trò rất quan trọng trong giáo dục, xây dựng nhân cách quân nhân. Lê-nin cho rằng, giáo dục không nằm ngoài mối liên hệ hữu cơ, biện chứng với một hệ thống các mối quan hệ xã hội, không thể nằm ngoài một hoàn cảnh xã hội nhất định. Mác thì khẳng định, hoàn cảnh tạo ra con người và trong một chừng mực nhất định, con người tạo ra hoàn cảnh.

Từ những quan điểm trên, ta có thể hiểu rằng, công tác Đảng, công tác chính trị có chất lượng và hiệu quả cao nhất khi nó được tiến hành trong một môi trường mà ở đó con người được giáo dục và rèn luyện trong một "bầu trời" trong sáng, một "không khí" lành mạnh, dân chủ, công bằng, đoàn kết, đầy tình nhân ái, tình đồng chí, đồng đội, thương yêu đùm bọc lẫn nhau, quan tâm đến nhau, chăm lo đời sống cho nhau cả về tinh thần lẫn vật chất, các mối quan hệ được thực hiện theo luật pháp của Nhà nước, điều lệ, điều lệnh và các chế độ, quy định của quân đội, mọi sinh hoạt đều có tính giáo dục sâu sắc.

Môi trường văn hóa quân sự, theo tư tưởng Hồ Chí Minh là môi trường trong đó thể hiện một trình độ cao của sinh hoạt quân sự, mang đậm dấu ấn tư tưởng, tác phong, đạo đức, truyền thống và hiện đại với sự tổng hòa của các thành tố văn hóa tác động đến sự hình thành và phát triển nhân cách quân nhân.

Môi trường văn hoá quân sự mà quân đội ta xây dựng hiện nay cần phải căn cứ vào hệ thống các chuẩn mực văn hóa Việt Nam. Đó là cái cốt lõi của văn hóa dân tộc được vận dụng và thể hiện trong lĩnh vực hoạt động đặc thù - hoạt động quân sự, tạo nên quan niệm sống, chỉ đạo những hành vi ứng xử cơ bản của quân nhân. Đó là lòng yêu nước thương nòi và tư tưởng nhân nghĩa Việt Nam; là những giá trị cao đẹp của lý tưởng xã hội tiến bộ và chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam trong đấu tranh cho tư tưởng xã hội tiến bộ được vận dụng và xây dựng trong điều kiện của hoạt động quân sự.

Như vậy, để xây dựng môi trường văn hóa quân sự thực sự trong sáng, lành mạnh thì phải xây dựng cho được một môi trường, trong đó, mọi sinh hoạt thực sự dân chủ, ở đó mỗi người lính là một nhân cách, một chủ thể độc lập, năng động, sáng tạo; loại bỏ tận gốc mọi biểu hiện gia trưởng; mọi quân nhân có lối sống, nếp sống và hành vi ứng xử có văn hóa cao, có chính kiến độc lập, không dựa dẫm vào nhau, phát triển văn hóa chính trị, văn hóa tranh luận. Mặt khác, phải xây dựng một quân đội có tính tổ chức và kỷ luật cao, thực hiện toàn quân một ý chí. Với quan niệm như vậy, theo tác giả, cần giải quyết tốt mấy vấn đề quan trọng dưới đây:

Cần nhận thức rằng việc xây dựng chính quy là một nội dung quan trọng của môi trường văn hóa quân sự. Điều này đòi hỏi phải có sự đầu tư thích đáng. Chính quy không chỉ tạo ra sức mạnh thống nhất của quân đội, mà còn tạo ra vẻ đẹp của văn hóa quân sự. Chính quy đòi hỏi một sự hy sinh, tiêu hao trí lực và thể lực cao hơn so với đời sống dân sự. Do đó, cần có những chính sách thích hợp để bù đắp sự tiêu hao đó, như chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách ưu đãi... Về mặt tâm lý, trong điều kiện gò bó của kỷ luật quân sự, của thời gian lao động quân sự…, người quân nhân thường ít có thời gian cho riêng tư nên phải có những chế độ, quy định phù hợp để họ không có mặc cảm về điều đó.

Môi trường văn hóa quân sự phải giàu tính lý tưởng, phải đưa chủ nghĩa anh hùng cách mạng, chủ nghĩa nhân văn trở thành tính trội, làm đối trọng để loại bỏ sự tác động, xâm nhập của môi trường không lành mạnh ngoài xã hội. Đồng thời, phải làm cho nó thích nghi với cơ chế thị trường, không thuần lý tưởng một cách duy ý chí, thoát ly đời sống hiện thực. Nghĩa là phải quan tâm đến lợi ích chính đáng của quân nhân, thông qua việc giải quyết những lợi ích chính đáng của quân nhân, làm cho mỗi quân nhân thấy được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước, sự thương yêu đùm bọc và chăm sóc chu đáo của nhân dân, từ đó yên tâm phục vụ quân đội, tự hào với nghề nghiệp vinh quang và cao cả của mình.

Một môi trường văn hóa quân sự giàu tính lý tưởng đòi hỏi phải có thẩm mỹ quân sự. Do đó, phải đưa thẩm mỹ vào quân sự. Cuộc sống, ăn, mặc, ở, sinh hoạt của bộ đội phải đẹp và hấp dẫn. Doanh trại và hệ thống cảnh quan phải khang trang, có dáng vẻ của văn hóa sinh thái. Muốn vậy, phải mạnh dạn đầu tư, không sợ tốn kém, dĩ nhiên là phải tiến hành từng bước thích hợp trong điều kiện nền kinh tế cho phép.

Xây dựng môi trường văn hóa quân sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh là xây dựng một môi trường trong đó mọi quân nhân tự giác chấp hành kỷ luật quân sự, thể hiện "quân lệnh như sơn", luôn luôn phát huy và phát triển những truyền thống văn hóa tốt đẹp, vừa chiến đấu, vừa xây dựng của quân đội ta… Những truyền thống đó đã trở thành đặc trưng và cốt cách của "Bộ đội Cụ Hồ". Tuy nhiên, để xây dựng môi trường văn hóa quân sự theo tư tưởng Hồ Chí Minh, trước yêu cầu mới của sự nghiệp xây dựng quân đội, thì phải làm cho các truyền thống cực kỳ quý báu do thế hệ đi trước kiến tạo có sức sống trường tồn, được chính giới trẻ quân đội hôm nay tiếp nhận, bảo tồn và phát huy lên một trình độ mới.

Quang Hoài

Bình luận

Liên kết hữu ích
ZALO