Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 07:22 GMT+7

Mới có 28 tỉnh có Quỹ phòng chống thiên tai

Biên phòng - Ban chỉ đạo Trung ương về Phòng chống thiên tai (PCTT) cho biết, tính đến ngày 31-8, đã có 42/63 tỉnh, thành phố ban hành Quyết định thành lập cơ quan quản lý quỹ và 28 tỉnh tiến hành thu quỹ PCTT với tổng kinh phí 295 tỉ đồng.

img-5071
BĐBP hướng dẫn ngư dân neo đậu tàu thuyền tránh trú bão. Ảnh: Văn Trí

Thực hiện Luật PCTT, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 94/2014/NĐ-CP ngày 17-10- 2014 (Nghị định 94) quy định về việc thành lập và quản lý Quỹ PCTT. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện, nhiều địa phương đã gặp những vấn đề khó khăn, vướng mắc như: Bộ máy quản lý quỹ, việc thu quỹ của các doanh nghiệp, thu quỹ của người lao động trong các doanh nghiệp, lực lượng vũ trang và nhất là khó khăn vướng mắc trong việc chi quỹ.

Trước mắt, sẽ không có Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định, vì vậy, Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT đề nghị các tỉnh tập trung triển khai thực hiện thành lập và quản lý quỹ theo đúng quy định tại Nghị định 94, tạo nguồn lực hỗ trợ công tác PCTT ở địa phương.

Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT lưu ý: Các khoản thu từ quỹ phải được nộp vào tài khoản của cơ quan quản lý quỹ cấp tỉnh hoặc tài khoản cấp huyện do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ủy quyền. Việc thu quỹ đối với các tổ chức, doanh nghiệp phải xây dựng kế hoạch và tổ chức thu phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương.

Về nội dung chi quỹ: Không sử dụng quỹ để chi cho bộ máy quản lý quỹ (trừ cấp xã). Ban chỉ huy PCTT và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh tổng hợp, đề xuất những nội dung chi cụ thể, phù hợp với đặc điểm, nhu cầu của địa phương trên cơ sở quy định tại Điều 9 Nghị định 94.

Đối tượng miễn, giảm, tạm hoãn đóng quỹ đã được quy định cụ thể tại Điều 6, Nghị định 94. Tuy nhiên, một số địa phương còn vướng mắc, đặc biệt là trong việc xác định những đối tượng được miễn đóng góp theo quy định tại g, khoản 1, Điều 6. Cụ thể, “thành viên thuộc hộ gia đình thuộc diện nghèo hoặc cận nghèo, thành viên thuộc hộ gia đình bị thiệt hại do thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ, tai nạn”.

Về việc này, theo Ban chỉ đạo Trung ương về PCTT, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cần chỉ đạo các cơ quan liên quan căn cứ theo các quy định hiện hành và thực tế tại địa phương để quyết định việc miễn, giảm cho các thành viên thuộc đối tượng miễn giảm theo quy định tại Điều 6, Nghị định 94.

N.B

Bình luận

ZALO