Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 26/07/2021 02:17 GMT+7

Mở ra cơ hội phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Biên phòng - Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa trình dự thảo Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi, giai đoạn 2021-2030 để Quốc hội xem xét tại Kỳ họp thứ 9. Theo đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, chương trình sẽ là một kỳ tích lịch sử mà từ trước đến nay, chúng ta chưa làm được.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng DTTS và miền núi được kỳ vọng sẽ làm chuyển biến mạnh mẽ trong đời sống của người dân ở khu vực này. Ảnh: Cẩm Linh

Theo báo cáo của Ủy ban Dân tộc (UBDT), chương trình thực hiện đối với các xã, thôn có tỉ lệ hộ DTTS từ 15% trở lên, theo 2 giai đoạn. UBDT đề xuất 10 dự án thuộc một số lĩnh vực khác nhau. Cụ thể: Dự án giải quyết tình trạng thiếu đất ở, nhà ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt; Dự án sắp xếp, bố trí, ổn định dân cư ở những nơi cần thiết; Dự án phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, phát huy tiềm năng, thế mạnh của các vùng miền để sản xuất hàng hóa theo chuỗi giá trị; Dự án đầu tư cơ sở hạ tầng thiết yếu, phục vụ sản xuất, đời sống trong vùng đồng bào DTTS và miền núi và các đơn vị sự nghiệp công thuộc lĩnh vực dân tộc; Dự án phát triển giáo dục-đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; Dự án bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các DTTS gắn với phát triển du lịch; Dự án chăm sóc sức khỏe nhân dân, nâng cao thể trạng, tầm vóc người DTTS, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em; Dự án thực hiện bình đẳng giới và giải quyết những vấn đề cấp thiết đối với phụ nữ và trẻ em; Dự án đầu tư phát triển nhóm dân tộc rất ít người, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn; Dự án truyền thông, tuyên truyền, vận động trong vùng DTTS và miền núi. Kiểm tra, giám sát đánh giá việc tổ chức thực hiện chương trình.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT cho biết, quan điểm đột phá của dự thảo đề án là phải đầu tư cho vùng DTTS, miền núi thay vì hỗ trợ như trước đây, bởi đầu tư cho vùng này chính là đầu tư cho phát triển bền vững và đảm bảo quốc phòng, an ninh của quốc gia. Được biết, Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi đã được UBDT tham khảo ý kiến của các nhà quản lý, nhà khoa học, xây dựng theo cơ chế tích hợp toàn bộ 118 chính sách dân tộc thành Chương trình mục tiêu quốc gia. Trong đó, tập trung vào các giải pháp cơ bản về quy hoạch dân cư kết hợp với xây dựng kết cấu hạ tầng cấp xã, thôn bản phục vụ ổn định đời sống và phát triển sản xuất; chính sách đặc thù cho các DTTS rất ít người, đặc biệt khó khăn, phát triển nguồn nhân lực, các giải pháp tạo sinh kế, hỗ trợ đồng bào khởi sự kinh doanh, khởi nghiệp dựa trên sự đa dạng về văn hóa và khai thác lợi thế vùng, miền.

Chương trình xác định mục tiêu chủ yếu đến năm 2025 là tạo sinh kế, giải quyết những vấn đề bức thiết của nhóm dân tộc rất ít người và dân tộc còn nhiều khó khăn đối với hơn 16.100 hộ, sinh sống ở các tỉnh trong cả nước; hỗ trợ tạo mô hình sinh kế ở 382 xã biên giới đất liền; góp phần tăng thu nhập bình quân người DTTS trên 2 lần so với năm 2020; góp phần giảm tỉ lệ hộ nghèo ở vùng đồng DTTS và miền núi hằng năm trên 3%. Đặc biệt, chương trình có những mục tiêu cụ thể như: 100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã; nhựa hóa, bê tông hóa hơn 2.600km đường nông thôn phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân; cải thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội ở 1.400 xã đặc biệt khó khăn khu vực III và 8.000 thôn đặc biệt khó khăn ở các xã khu vực II vùng đồng bào DTTS và miền núi; xây dựng 800 công trình nước sinh hoạt tập trung, giải quyết nước sinh hoạt cho hơn 217.600 hộ.

Bên cạnh đó, chương trình cũng đặt ra mục tiêu tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng dạy học ở 316 trường phổ thông dân tộc nội trú, 1.097 trường phổ thông dân tộc bán trú; 6 cơ sở dự bị đại học và đại học, 3 trường trung học phổ thông dân tộc nội trú khu vực. Đồng thời, sắp xếp, ổn định dân cư cho hơn 12.000 hộ DTTS thuộc diện di cư tự phát; định canh, định cư bền vững cho hơn 1.300 hộ DTTS; bố trí ổn định dân cư vùng đặc biệt khó khăn, biên giới và khu vực nguy cơ cao về thiên tai cho hơn 51.200 hộ; giải quyết đất ở cho hơn 17.400 hộ; giải quyết nhà ở cho hơn 16.700 hộ; giải quyết đất sản xuất cho hơn 126.200 hộ; giải quyết sinh kế cho hơn 227.600 hộ; hỗ trợ ăn trưa cho hơn 1,26 triệu học sinh ở địa bàn đặc biệt khó khăn; thực hiện chương trình “Cán bộ, chiến sĩ quân đội nâng bước em tới trường” cho hơn 5.000 em học sinh DTTS khó khăn/năm; dạy nghề cho hơn 3 triệu người; tạo thêm việc làm, tăng thu nhập cho hơn 4 triệu hộ đồng bào DTTS và hộ dân tộc Kinh nghèo, cận nghèo ở xã, thôn đặc biệt khó khăn...

BĐBP Ninh Thuận cấp nước sinh hoạt cho người dân. Ảnh: Kiên Lĩnh

Theo báo cáo của Chính phủ, tổng nguồn vốn đầu tư cho chương trình là hơn 271.000 tỷ đồng. Giai đoạn 2021-2025 là trên 137.000 tỷ đồng; giai đoạn 2026-2030 khoảng 134.000 tỷ đồng. Nguồn ngân sách Trung ương cho giai đoạn 2021-2025 trên 104.000 tỷ đồng. Căn cứ vào chủ trương đầu tư được Quốc hội phê duyệt, ở giai đoạn lập dự án khả thi, Chính phủ sẽ phân công các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương, địa phương chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện từng dự án cụ thể trên cơ sở phát huy và đề cao trách nhiệm của cơ quan công tác dân tộc các cấp.

“Chương trình sẽ góp phần thúc đẩy kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi phát triển nhanh, bền vững; tạo sinh kế, tăng thu nhập cho người dân, góp phần giảm nghèo nhanh, bền vững; giải quyết căn cơ hơn một số bức xúc của người DTTS sinh sống ở vùng đồng bào DTTS và miền núi. Chương trình sẽ đạt được đa mục tiêu về kinh tế-xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại, bảo vệ môi trường, sinh thái và đa dạng sinh học; xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở vững mạnh; là yếu tố đặc biệt quan trọng để củng cố và nâng cao niềm tin của đồng bào các DTTS đối với Đảng và Nhà nước; tăng cường đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc” - Bộ trưởng, Chủ nhiệm UBDT Đỗ Văn Chiến khẳng định.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO