Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 01/03/2024 04:12 GMT+7

Miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục đổi mới công tác tuyên giáo

Biên phòng - Ngày 27-6, tại Quảng Nam, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo 6 tháng đầu năm 2019 của các tỉnh ủy, thành ủy khu vực miền Trung-Tây Nguyên (từ Quảng Bình trở vào). Các đồng chí: Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; Phan Việt Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam; Võ Văn Phuông, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì Hội nghị.

4xr0_anh
Quang cảnh Hội nghị giao ban. Ảnh: Đình Tăng

Hội nghị đánh giá, hầu hết Ban Tuyên giáo các tỉnh, thành tại miền Trung-Tây Nguyên tiếp tục tham mưu triển khai thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng; tích cực tham mưu các cấp ủy sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05; tham mưu kế hoạch tuyên truyền 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kỷ niệm 50 năm ngày mất của Người; tiếp tục tuyên truyền kết quả thực hiện Chỉ thị 05 và biểu dương các gương điển hình tiên tiến.

Trong đó, Kon Tum tham mưu chỉ đạo báo chí tuyên truyền biểu dương điển hình tiên tiến và phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức giao ban thực hiện Chỉ thị 05 của 13 tỉnh, thành miền Trung-Tây Nguyên. Bình Định, Khánh Hoà, Quảng Ngãi, Thừa Thiên Huế tham mưu giám sát thực hiện kết quả thực hiện Chỉ thị 05. Phú Yên chủ trì đoàn kiểm tra thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 gắn với thực hiện trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên. Quảng Nam, Bình Định, Đắk Lắk, Đà Nẵng, Bình Định, Thừa Thiên Huế triển khai Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”….

Tại hội nghị, nhiều ý kiến nêu ra những khó khăn, hạn chế cần được quan tâm khắc phục như: Một số nội dung tham mưu cho cấp uỷ vẫn chưa đáp ứng yêu cầu. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về các lĩnh vực công tác Tuyên giáo chưa thường xuyên. Việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 05 ở một số nơi còn lúng túng; xác định trách nhiệm cá nhân chưa sát với chức trách, nhiệm vụ được giao; giải quyết những vấn đề bức xúc còn chậm. Công tác chỉ đạo, định hướng thông tin báo chí có lúc chưa đáp ứng yêu cầu; vấn đề nắm bắt phản ánh dư luận xã hội, nhất là các vụ việc phức tạp, nhạy cảm, những vấn đề bức xúc có lúc chưa sâu sát, kịp thời.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Võ Văn Phuông yêu cầu, từ nay đến cuối năm 2019, Ban Tuyên giáo các địa phương trong khu vực cần tập trung thực hiện có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục nghiên cứu, đổi mới phương pháp công tác Tuyên giáo. Thực hiện tốt công tác tham mưu cấp ủy trên lĩnh vực tuyên giáo; đặc biệt là các nhiệm vụ liên quan đến chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Bên cạnh đó, cần tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cấp ủy đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khoá XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, 50 năm Bác Hồ viết tác phẩm “Nâng cao đạo đức cách mạng, quét sạch chủ nghĩa cá nhân”.

Trúc Hà - Đình Tăng

Bình luận

ZALO