Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 08:43 GMT+7

Luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

Biên phòng - Trải qua hơn 60 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự thương yêu, đùm bọc, che chở của nhân dân các dân tộc khu vực biên giới, BĐBP không ngừng lớn mạnh. Vượt lên những khó khăn, thử thách, BĐBP luôn tỏ rõ bản chất của một đội quân cách mạng, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng là đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất, từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu.

89s0_14
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP (ngoài cùng, bên phải) tham quan khu trưng bày trang thiết bị huấn luyện trong BĐBP tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2019.  Ảnh: Trần Đức

Trong không khí rộn ràng đón Xuân Canh Tý 2020, cùng với toàn Đảng, toàn quân và nhân dân cả nước, BĐBP đang nỗ lực thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, hướng tới chào mừng Đại hội Đảng các cấp và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Những năm qua, bối cảnh, tình hình thế giới, khu vực diễn biến phức tạp, có cả thời cơ, thuận lợi và khó khăn, thách thức đan xen; các thế lực thù địch, phản động đẩy mạnh thực hiện chiến lược "diễn biến hòa bình", thúc đẩy "tự diễn biến", “tự chuyển hóa", "phi chính trị hóa" và "dân sự hóa" quân đội; tuyên truyền, xuyên tạc chống phá Đảng, Nhà nước ta. Tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông diễn biến phức tạp, khó lường, đe dọa hòa bình, ổn định ở khu vực và thế giới. Trên các tuyến biên giới, hoạt động của các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, mua bán người, buôn lậu và gian lận thương mại, xuất nhập cảnh trái phép có chiều hướng gia tăng với những thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt hơn. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã đề ra nhiều giải pháp mang tính đột phá, sáng tạo để lãnh đạo hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Biên phòng. Điều đáng mừng nhất là, trận địa tư tưởng trong lực lượng BĐBP được giữ vững, cán bộ, chiến sĩ tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc, với nhân dân, kiên định mục tiêu, lý tưởng độc lập dân tộc gắn liền với CNXH, nêu cao tính tiền phong gương mẫu của người đảng viên, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Xác định xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt, có ý nghĩa quyết định trong việc hoàn thành các nhiệm vụ chính trị, thời gian qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp về xây dựng Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, khóa XII gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 87-CT/QUTW ngày 8-7-2016 của Thường vụ Quân ủy Trung ương về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ". Đảng ủy BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị gắn với quản lý, định hướng tư tưởng cho bộ đội thông qua việc thực hiện có hiệu quả Đề án “Đổi mới nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tại đơn vị trong giai đoạn mới"; Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016 và giai đoạn 2017-2021”... Bên cạnh đó, các cấp ủy, tổ chức Đảng trong BĐBP đã tập trung triển khai nhiều giải pháp nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, nhất là ở cơ sở, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ. Cấp ủy, chỉ huy các đơn vị BĐBP còn chú trọng công tác giáo dục lễ tiết, tác phong quân nhân, nâng cao ý thức chấp hành kỷ luật, pháp luật. Nhờ đó, cán bộ, đảng viên có đủ sức “đề kháng” trước những thông tin xấu, độc, âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, chủ động đấu tranh với những quan điểm, nhận thức sai trái, không để "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ; có ý thức trách nhiệm cao, vượt lên mọi khó khăn, gian khổ, gắn bó với biên giới, sẵn sàng nhận và hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ được giao. 

Trong quá trình lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, Đảng ủy BĐBP đã thường xuyên chú trọng công tác tổng kết thực tiễn, từng bước bổ sung, phát triển, hoàn thiện, đổi mới các mặt công tác Biên phòng. Nổi bật là Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chủ động làm tốt công tác nghiên cứu, đánh giá dự báo tình hình; kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, đối sách về công tác Biên phòng, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên biên giới, không để bị động, bất ngờ. Đặc biệt, đã kịp thời báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu, trình Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và tham mưu các cấp quán triệt, ban hành chương trình, kế hoạch thực hiện nghị quyết. Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đã thể chế hóa đầy đủ, sâu sắc các quan điểm, chủ trương, mục tiêu, nguyên tắc, phương châm, phương thức bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới của Đảng vào thực tiễn xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong điều kiện nước ta hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. 

Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP cũng tham mưu cho Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Quốc hội chương trình xây dựng Luật Biên phòng Việt Nam, từng bước hoàn thiện hệ thống luật pháp về nhiệm vụ xây dựng, quản lý và bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Đồng thời, chủ động xây dựng, báo cáo Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng phê duyệt Đề án tổ chức lực lượng BĐBP giai đoạn 2017 - 2021 và những năm tiếp theo; Đề án quy hoạch đồn, trạm Biên phòng theo Quyết định số 5592/QĐ-BQP ngày 11-12-2017 của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; ban hành Quyết định tổ chức, biên chế cho từng cơ quan, đơn vị theo hướng tinh, gọn, mạnh, linh hoạt, hiệu quả, ưu tiên cho đơn vị cơ sở và đơn vị trực tiếp làm nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới.

Nhờ kết hợp chặt chẽ giữa đối ngoại quân sự, Quốc phòng, Biên phòng với ngoại giao nhân dân, BĐBP đã chủ động mở rộng quan hệ hợp tác với lực lượng bảo vệ biên giới các nước láng giềng ở cả 3 cấp trong thực hiện các hiệp định, quy chế biên giới và đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển với các nước láng giềng. Việc lãnh đạo thực hiện công tác đối ngoại Biên phòng có nhiều đổi mới, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả, tiêu biểu như: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu và tổ chức thành công các Chương trình giao lưu “Biên cương thắm tình hữu nghị”, giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Trung Quốc, giao lưu hữu nghị biên giới với lực lượng bảo vệ biên giới Trung Quốc, Lào, Campuchia; kết nghĩa đồn, trạm, kết nghĩa cụm dân cư hai bên biên giới. Qua đó, chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia được giữ vững. Các vấn đề xảy ra trên biên giới được hai bên phối hợp giải quyết trên tinh thần hữu nghị, đoàn kết. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Trung Quốc, hai bên phối hợp tổ chức tốt các hoạt động quản lý biên giới theo 3 văn kiện pháp lý. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Lào, giải quyết tốt vấn đề người di cư tự do và kết hôn không giá thú trong vùng biên, đấu tranh phòng chống tội phạm. Trên tuyến biên giới Việt Nam - Campuchia, đã giải quyết các điểm tồn đọng, thúc đẩy tiến độ phân giới, cắm mốc biên giới và xây dựng các văn kiện pháp lý hóa 84% kết quả phân giới, cắm mốc biên giới Việt Nam - Campuchia. Các đơn vị Biên phòng cũng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng đấu tranh, ngăn chặn, xử lý tàu thuyền nước ngoài vi phạm chủ quyền vùng biển; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng khoa học, công nghệ, nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát xuất nhập cảnh ở các cửa khẩu, cảng biển, bảo đảm chặt chẽ, nhanh, gọn, thông thoáng, phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước. 

Trên mặt trận đảm bảo an ninh trật tự khu vực biên giới, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo đổi mới, nâng cao chất lượng công tác nghiệp vụ cơ bản; tăng cường công tác trinh sát kỹ thuật; nắm, dự báo tình hình, phương thức hoạt động của địch và các loại đối tượng xâm phạm an ninh quốc gia; phối hợp với các lực lượng đấu tranh làm thất bại âm mưu, hoạt động của tổ chức phản động lưu vong lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để kích động, chống phá Đảng và Nhà nước; đấu tranh phòng chống có hiệu quả với các loại tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, buôn lậu, gian lận thương mại.

Trong công tác xây dựng khu vực biên giới, xây dựng nền Biên phòng toàn dân vững mạnh, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP luôn quán triệt sâu sắc quan điểm dựa vào dân, lấy dân làm gốc, quần chúng nhân dân là chủ thể, “mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống” để tạo nên thế trận biên phòng toàn dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia. Qua đó, đã phối hợp với các địa phương tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ "Về việc tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới". Tham mưu Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng báo cáo Chính phủ đề án, phương án, cơ chế hợp tác thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP ngày 17/8/2018 của Chính phủ, Nghị quyết số 16-NQ/TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại. 

Phát huy vai trò của đội ngũ cán bộ đảng viên trong củng cố hệ thống chính trị cơ sở, bên cạnh việc tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò đội ngũ cán bộ tăng cường xã, đảng viên đồn Biên phòng tham gia sinh hoạt chi bộ thôn, xóm, bản, từ cuối năm 2018, Đảng ủy BĐBP đã ban hành và lãnh đạo thực hiện Chỉ thị 681-CT/ĐU ngày 08/10/2018 về việc “Phân công đảng viên đồn Biên phòng phụ trách hộ gia đình ở khu vực biên giới”. Đến nay, BĐBP đã tăng cường 332 cán bộ cho các xã biên giới; giới thiệu 1.560 đảng viên đồn Biên phòng về sinh hoạt tạm thời tại chi bộ thôn, bản biên giới; phân công hơn 9.600 cán bộ, đảng viên phụ trách 42.247 hộ gia đình ở khu vực biên giới. Những cán bộ đảng viên này đã thực sự là “cầu nối” của Đảng, của Quân đội đến với đồng bào các dân tộc khu vực biên giới.  

Thực hiện phương châm “Đồn là nhà, biên giới là quê hương, đồng bào các dân tộc là anh em ruột thịt”,  Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã chỉ đạo, lãnh đạo tiếp tục triển khai nhiều mô hình, chương trình, phong trào góp phần nâng cao dân trí, cải thiện dân sinh trên địa bàn biên giới, tiêu biểu như: Phong trào "BĐBP chung sức xây dựng nông thôn mới" (các đơn vị nhận đỡ đầu 189 xã xây dựng nông thôn mới); Chương trình "Bò giống giúp người nghèo biên giới" (trao tặng 24.000 con bò giống cho hộ nghèo  tại 11 tỉnh biên giới phía Bắc); "Nâng bước em tới trường" (đỡ đầu gần 3.000 học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên khu vực biên giới); "Hãy làm sạch biển"; "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương" (BĐBP đã hỗ trợ hàng trăm tỉ đồng giúp đỡ hội viên phụ nữ khu vực biên giới ổn định và nâng cao chất lượng cuộc sống); mô hình "Con nuôi đồn Biên phòng" (các đồn Biên phòng đã nhận nuôi 318 học sinh, là con của các gia đình nghèo, mồ côi bố, mẹ…)… góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào khu vực biên giới, củng cố lòng tin của nhân dân các dân tộc đối với Đảng, Nhà nước và Quân đội, xây dựng "thế trận lòng dân" vững chắc ở khu vực biên giới.

Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; năm tổ chức Đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội lần thứ XIII của Đảng, đòi hỏi các cấp ủy, tổ chức Đảng và cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng phải phấn đấu, nỗ lực cao hơn nữa để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ BĐBP lần thứ XIV; quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, Nhà nước; sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự quốc phòng và nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, nhất là Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa XII về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng nguyện đoàn kết một lòng, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, không ngừng nâng cao chất lượng tổng hợp, chủ động nắm, dự báo đúng tình hình, không để bị động, bất ngờ; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Trong bất cứ điều kiện, hoàn cảnh nào, BĐBP luôn tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, với nhân dân, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân.

Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP

Bình luận

ZALO