Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 24/07/2024 06:59 GMT+7

Luôn xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, quân và dân TP Hồ Chí Minh anh hùng

Biên phòng - 44 năm trước, ngày 7-5-1975, Đoàn Công an nhân dân vũ trang (CANDVT) Biên phòng cảng Sài Gòn (tiền thân BĐBP thành phố Hồ Chí Minh ngày nay) được thành lập và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa bàn cảng Sài Gòn trong những ngày đầu thành phố Sài Gòn được giải phóng. Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố Hồ Chí Minh luôn ra sức phấn đấu, lập nhiều chiến công và thành tích xuất sắc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, quân và dân thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

flac_21b
BĐBP TP Hồ Chí Minh tuần tra, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng thành phố. Ảnh: Nguyễn Đức Thắng

Đứng chân trên địa bàn từng là đầu não của chính quyền Mỹ - ngụy, với tình hình an ninh chính trị hết sức phức tạp, song cán bộ, chiến sĩ Đoàn CANDVT Biên phòng cảng Sài Gòn đã vượt qua mọi khó khăn, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ của Ủy ban Quân quản thành phố giao, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực cửa khẩu, đấu tranh với các loại tội phạm xã hội, làm tốt công tác xuất nhập cảnh; tổ chức và bảo vệ tuyệt đối an toàn hai chuyến tàu trong nước và quốc tế lần đầu tiên tới cảng Sài Gòn sau ngày giải phóng.

Nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ mới, ngày 19-9-1984, Biên phòng thành phố Hồ Chí Minh được thành lập. Năm 1990, Công an cửa khẩu cảng Sài Gòn (nay là Biên phòng cửa khẩu cảng thành phố Hồ Chí Minh) được chuyển giao, hình thành đơn vị BĐBP TP Hồ Chí Minh như hiện nay.

Trong suốt chặng đường 44 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ BĐBP thành phố luôn phát huy truyền thống tốt đẹp “Bộ đội Cụ Hồ”, lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc, góp phần tô thắm thêm truyền thống anh hùng của quân và dân trên thành phố mang tên Bác và truyền thống của lực lượng BĐBP Việt Nam.

Trong những năm qua, phát huy vai trò là lực lượng nòng cốt, chuyên trách trong công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của thành phố, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất với Thành ủy, UBND thành phố và Đảng ủy Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia và xây dựng BĐBP thành phố vững mạnh về mọi mặt. Tích cực tham gia xây dựng hệ thống chính trị và các Chương trình mục tiêu quốc gia, gắn với chủ trương, chính sách phát triển kinh tế, xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh khu vực biên giới biển và cửa khẩu cảng. Thường xuyên quan tâm lãnh đạo xây dựng, củng cố, kiện toàn tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ.

BĐBP thành phố đã phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, lực lượng liên quan triển khai hiệu quả, đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh chống âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, các loại tội phạm, ngăn chặn hiệu quả vượt biên, xâm nhập, bảo vệ an toàn địa bàn.

Đồng thời, triển khai thực hiện khai báo thủ tục biên phòng qua mạng điện tử, góp phần đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, phát huy có hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý. Kiểm soát xuất nhập cảnh; tổ chức triển khai thực hiện quy trình kiểm tra, kiểm soát người, thuyền viên lên xuống tàu làm việc tại các cổng cảng, triển khai thủ tục giám sát cho tàu nước ngoài đến cảng đảm bảo nhanh chóng, thuận lợi, bảo vệ an toàn cho các tàu, thuyền viên, hành khách nước ngoài đúng thông lệ quốc tế, pháp luật Việt Nam, vừa đảm bảo quốc phòng, an ninh, vừa tạo điều kiện thuận lợi cho người, phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu, phục vụ tốt đường lối đổi mới của Đảng, Nhà nước, mở rộng giao lưu, hợp tác, phát triển với các nước trong khu vực và quốc tế.

Không những vậy, thời gian qua, BĐBP thành phố còn chủ trì và phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể địa phương làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới biển. Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch, chỉ đạo thực hiện tốt Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 9-1-2015 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”. Đến nay, đã thành lập được 28 Tổ tàu thuyền tự quản an toàn/127 phương tiện/530 thuyền viên; 23 Tổ tự quản an ninh trật tự/208 hộ gia đình đăng ký và 20 bến đò tự quản an toàn/50 phương tiện tham gia.

Bên cạnh đó, BĐBP TP Hồ Chí Minh đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể ở khu vực biên giới biển; phối hợp thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới kết hợp với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, văn hóa, giáo dục, y tế; trong đó, một số cuộc vận động, chương trình, dự án, đề án mà BĐBP thành phố tham gia trực tiếp nổi bật và đạt hiệu quả cao như: Phong trào "Chung sức xây dựng nông thôn mới", “Cả nước chung sức vì người nghèo - Không để ai bị bỏ lại phía sau”; Chương trình "Vì Trường Sa thân yêu - vì tuyến đầu Tổ quốc"; đợt vận động "Mái ấm cho người nghèo nơi biên giới, hải đảo"; “Mái ấm chiến sĩ nơi biên giới”; Chương trình “Nước sạch vùng biên”; “Bò giống cho người nghèo nơi biên giới”... với tổng kinh phí thực hiện lên đến hàng chục tỷ đồng.

Với những chiến công và thành tích xuất sắc, cán bộ, chiến sĩ BĐBP  TP Hồ Chí Minh vinh dự được Đảng, Nhà nước tặng thưởng nhiều danh hiệu cao quý, xứng đáng với truyền thống “Tận trung, Tận hiếu, Đoàn kết, Hiệp đồng, Kỷ cương, Năng động; Vượt khó, trưởng thành - Phòng tuyến vững mạnh”, tô thắm truyền thống vẻ vang của thành phố Hồ Chí Minh anh hùng.

Trong những năm tới, hệ thống cảng biển và khu vực biển Cần Giờ của thành phố Hồ Chí Minh sẽ phát triển ngày càng nhanh; lưu lượng người và phương tiện xuất nhập cảnh, hàng hóa xuất nhập khẩu qua cửa khẩu ngày càng lớn, đa dạng; các thế lực thù địch và các loại đối tượng lợi dụng sơ hở của ta thông qua con đường công khai hợp pháp, du lịch, thương mại, hợp tác đầu tư để xâm nhập hoạt động, chống phá; các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển vũ khí, tài liệu phản động... sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp.

Công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của BĐBP thành phố trong tình hình mới đang đặt ra hết sức nặng nề, đòi hỏi phải đổi mới toàn diện, nâng cao chất lượng công tác quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới biển, cửa khẩu cảng, xây dựng lực lượng BĐBP cách mạng, ngày càng chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra.

Phát huy truyền thống anh hùng của lực lượng BĐBP, để xứng đáng là những người con đang công tác tại thành phố Hồ Chí Minh - thành phố mang tên Bác, mỗi cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức trong lực lượng BĐBP thành phố cần tích cực, tự giác học tập, rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức, lối sống cách mạng, phương pháp công tác khoa học, tích cực đẩy mạnh việc thực hiện "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" để trở thành những quân nhân cách mạng vững về chính trị, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ, có phẩm chất đạo đức trong sáng, luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới biển và cửa khẩu cảng của thành phố thân yêu, vì một thành phố “văn minh - hiện đại - nghĩa tình”, xứng đáng với tình cảm và niềm tin của các cấp ủy Đảng, chính quyền và nhân dân.

Đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận

ZALO