Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 28/09/2023 03:56 GMT+7

Lùi thời gian thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Biên phòng - Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) vừa gửi đến các đại biểu Quốc hội (QH) báo cáo về việc điều chỉnh thời gian xem xét, thông qua dự án Luật Đơn vị hành chính – kinh tế đặc biệt.

Báo cáo nêu rõ, dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt được Chính phủ trình QH cho ý kiến tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10-2017), sau đó, đã được tiếp thu, chỉnh lý để trình QH tại Kỳ họp 5. 

Kết quả tổng hợp ý kiến các vị đại biểu QH phát biểu tại phiên thảo luận ngày 23-5-2018 cũng như góp ý bằng văn bản về dự án luật cho thấy, đa số ý kiến tán thành sự cần thiết ban hành, phạm vi điều chỉnh của dự thảo Luật và thể chế hóa các nghị quyết của Đảng, kết luận của Bộ Chính trị, bảo đảm phù hợp với Hiến pháp.

Tuy nhiên, đây là dự án luật mới, phức tạp, chưa có tiền lệ, nhiều quy định về cơ chế, chính sách trong dự thảo Luật mang tính đột phá cả về tổ chức bộ máy và quan điểm, định hướng phát triển trong điều kiện hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng và bối cảnh tình hình quốc tế và khu vực có nhiều diễn biến phức tạp. Ý kiến của đại biểu QH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và cử tri về một số nội dung của dự án luật còn khác nhau.

Cũng theo báo cáo, trên cơ sở nghiêm túc tiếp thu ý kiến của các vị đại biểu QH, các tầng lớp nhân dân và cử tri, UBTVQH đã thận trọng, cân nhắc nhiều mặt và thống nhất với Chính phủ chỉnh lý quy định của dự thảo luật về thời hạn sử dụng đất áp dụng theo quy định của Luật Đất đai hiện hành, không quy định trường hợp đặc biệt kéo dài đến 99 năm.

Đồng thời, UBTVQH thống nhất với Chính phủ đề nghị QH cho điều chỉnh thời gian thông qua dự án Luật này từ Kỳ họp thứ 5 sang Kỳ họp thứ 6 (tháng 10-2018) để có thêm thời gian nghiên cứu, tiếp thu tối đa các ý kiến xác đáng của các vị đại biểu QH, các cán bộ lão thành, chuyên gia, nhà khoa học và nhân dân, hoàn thiện dự thảo luật, bảo đảm xây dựng thành công 3 đặc khu Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc, giữ vững an ninh quốc phòng và chủ quyền quốc gia.

Bên cạnh đó, đề nghị QH giao Chính phủ chủ trì phối hợp với UBTVQH chỉ đạo tổ chức nghiên cứu, tiếp thu ý kiến, chỉnh lý dự thảo luật và hoàn chỉnh các dự thảo nghị quyết, đề án về thành lập các đặc khu, báo cáo UBTVQH cho ý kiến trước khi trình QH xem xét, thông qua tại Kỳ họp thứ 6; chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương có liên quan quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất đai tại các địa bàn dự kiến thành lập đặc khu, tích cực triển khai các công việc chuẩn bị về nguồn lực, điều kiện bảo đảm để khi luật và các nghị quyết được QH thông qua có thể thực hiện được ngay.

V.H

Bình luận

ZALO