Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 29/03/2023 05:12 GMT+7

Lực lượng vũ trang làm nòng cốt trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Ngày 24-7, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng (BQP) tổ chức Hội thảo khoa học góp ý kiến vào nội dung dự thảo Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia (BVBGQG). Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì hội thảo.

5b56b174455714a7ed0002b0
Đại tướng Ngô Xuân Lịch phát biểu khai mạc hội thảo. Ảnh: Nguyễn Bích

Tham dự hội thảo có Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo BQP; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc BQP...

Phát biểu khai mạc hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch nhấn mạnh, Chiến lược BVBGQG là chiến lược chuyên ngành quốc gia; là sự cụ thể hóa các nghị quyết của Đảng về quốc phòng, an ninh, nhất là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; trực tiếp là Chiến lược Quốc phòng Việt Nam, Chiến lược Quân sự Việt Nam, Chiến lược An ninh quốc gia, Chiến lược Đối ngoại… tuân thủ Hiến pháp, pháp luật Việt Nam, luật pháp và các điều ước quốc tế liên quan; là sự kế thừa kinh nghiệm, truyền thống dựng nước, giữ nước của dân tộc và tiếp thu có chọn lọc nghệ thuật, phương sách BVBG của các quốc gia trên thế giới.

“Với vị trí, vai trò là một chiến lược chuyên ngành, Chiến lược BVBGQG có đối tượng tác động và phạm vi điều chỉnh phù hợp với lĩnh vực quân sự, quốc phòng và chức năng, nhiệm vụ của BĐBP” – Đại tướng Ngô Xuân Lịch khẳng định.

Nội dung Chiến lược dự báo những vấn đề cơ bản về môi trường chiến lược, gồm tình hình, đối tượng và tình huống chiến lược; xác định mục tiêu, quan điểm, nguyên tắc, phương châm chỉ đạo, phương thức xây dựng, quản lý, BVBGQG; đề ra nhiệm vụ, các nhóm giải pháp cơ bản và cách thức tổ chức thực hiện Chiến lược trong tình hình mới.

wxt8_fg
Trung tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Tư lệnh BĐBP trình bày Dự thảo Chiến lược BVBGQG. Ảnh: Bích Nguyễn

Trình bày dự thảo Chiến lược BVBGQG, Trung tướng Hoàng Xuân Chiến cho biết, dự thảo Chiến lược nhận định đánh giá, dự báo tình hình thế giới khu vực tác động đến bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới và công tác quản lý, bảo vệ biển, đảo của Việt Nam; xác định mục tiêu chung là bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, biên giới trên đất liền, trên biển, đảo của Tổ quốc; bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân, chế độ xã hội chủ nghĩa và lợi ích quốc gia, dân tộc, an ninh, pháp luật, tính uy nghiêm và biểu tượng quốc gia tại biên giới, cửa khẩu.

Tăng cường và mở rộng quan hệ hợp tác với các nước láng giềng và quốc gia có vùng biển tiếp giáp với Việt Nam. Xây dựng biên giới quốc gia hòa bình, ổn định, hợp tác, phát triển và phòng thủ vững chắc, góp phần phát triển kinh tế - xã hội gắn với củng cố quốc phòng, an ninh ở khu vực biên giới và đất nước.

Với quan điểm chỉ đạo là giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước; củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc.

Xây dựng, quản lý, BVBGQG, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang làm nòng cốt, BĐBP là chuyên trách… kiên quyêt, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới trên đất liền, trên biển, đảo; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ở khu vực biên giới bằng biện pháp hòa bình, trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam.

bxp2_jhg
Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Thượng tướng Phan Văn Giang và Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh tại hội thảo. Ảnh: Nguyễn Bích
im76_fh
Hội thảo có sự tham dự của nhiều tướng lĩnh Quân đội. Ảnh: Nguyễn Bích

Các đại biểu dự hội thảo đã phân tích, thảo luận, nhấn mạnh và làm rõ những nguyên tắc phương châm chỉ đạo, nhiệm vụ và các giải pháp thực hiện Chiến lược BVBGQG. Trong đó, cần tập trung vào những giải pháp sau: Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước đối với sự nghiệp xây dựng, quản lý và BVBGQG. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tạo sự đồng thuận, thống nhất cao về tư tưởng, hành động của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân và cả hệ thống chính trị trong BVBGQG.

Tập trung xây dựng, củng cố cơ sở chính trị, địa phương vững mạnh, tạo nền tảng vững chắc để xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân, thế trận biên phòng toàn dân ở khu vực biên giới; đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, gắn với bảo đảm bảo quốc phòng, an ninh, BVBGQG trong tình hình mới; xây dựng lực lượng BVBG toàn dân rộng khắp; tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại quốc phòng trong BVBGQG; nghiên cứu, hoàn thiện phương thức, phương án tổ chức quản lý và BVBGQG trong tình hình mới; xây dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng và quản lý BVBGQG.

Các ý kiến đều thống nhất với chủ trương của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng là sớm hoàn thành dự thảo Chiến lược BVBGQG để báo cáo Bộ Chính trị.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch yêu cầu Ban chỉ đạo, Tổ biên soạn dự thảo Chiến lược tiếp thu ý kiến tham gia, sớm hoàn chỉnh để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng thông qua, trình Bộ Chính trị.

Trong khuôn khổ hội thảo, Đại tướng Ngô Xuân Lịch đã thông tin một số tình hình và kết quả thực hiện nhiệm vụ quân sự - quốc phòng 6 tháng đầu năm 2018.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO