Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 11:27 GMT+7

Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 1/7/2024

Biên phòng - Sáng 17/7, tại Hà Nội, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức Họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam công bố 8 luật đã được Quốc hội khóa XV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, trong đó có Luật Phòng thủ dân sự. Đồng chủ trì họp báo có Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5. Ảnh: Hồng Pha

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố 8 luật vừa được Quốc hội khóa XV thông qua tại kỳ họp thứ 5, gồm: Luật Giá; Luật Hợp tác xã; Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Công an nhân dân; Luật Giao dịch điện tử; Luật Đấu thầu và Luật sửa đổi mốt số điều của Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam và Luật Xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam.

Giới thiệu về Luật Phòng thủ dân sự, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình nhấn mạnh, phòng thủ dân sự là bộ phận của phòng thủ đất nước, bao gồm các biện pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả chiến tranh; bảo vệ nhân dân, cơ quan, tổ chức và nền kinh tế quốc dân. Đây là vấn đề lớn đối với mỗi quốc gia, dân tộc. Hiện nay, trên thế giới, đa số quốc gia bằng hình thức hoặc tên gọi khác nhau đều ban hành đạo luật riêng nhằm tạo hành lang pháp lý cho hoạt động phòng thủ dân sự. Nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, ngày 20/6/2023, tại Kỳ họp thứ V, Quốc hội khóa 15, Quốc hội đã thông qua Luật Phòng thủ dân sự với tỷ lệ đồng thuận rất cao, gần 95%.

Theo đó, Luật Phòng thủ dân sự gồm 7 chương, 55 điều với nhiều nội dung mới quan trọng như cấp độ phòng thủ dân sự, chiến lược quốc gia về phòng thủ dân sự, thành lập Quỹ phòng thủ dân sự. Việc ban hành Luật Phòng thủ dân sự góp phần hoàn thiện đồng bộ hệ thống pháp luật về phòng thủ dân sự, tạo hành lang pháp lý vững chắc cho hoạt động phòng thủ dân sự.

Đây là một trong những giải pháp quan trọng trong việc nâng cao năng lực phòng thủ dân sự quốc gia nhằm bảo vệ tính mạng, sức khỏe, tài sản của Nhà nước và nhân dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, gắn với củng cố quốc phòng, an ninh và từng bước hội nhập quốc tế…

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình phát biểu tại họp báo. Ảnh: Hồng Pha

Hiện nay, Bộ Quốc phòng đang phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan khẩn trương trình Thủ tướng Chính phủ ban hành danh mục và phân công cơ quan chủ trì soạn thảo văn bản quy định chi tiết các luật, nghị quyết được Quốc hội thông qua; ban hành kế hoạch quán triệt, phổ biến, triển khai thi hành Luật Phòng thủ dân sự. Thời gian tới Chính phủ sẽ kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng thủ dân sự quốc gia và Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự cấp bộ, ngành Trung ương và địa phương.

Đại diện Văn phòng Chủ tịch nước cho biết Luật Phòng thủ dân sự có hiệu lực từ ngày 1//7/2024.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO