Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 01:27 GMT+7

Đại biểu Hoàng Đức Thắng:

Luật Biên phòng Việt Nam phù hợp tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW của Bộ Chính trị

Biên phòng - Chiều 21-10, Quốc hội thảo luận trực tuyến về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự thảo Luật Biên phòng Việt Nam. Tại điểm cầu Quảng Trị, phóng viên Báo Biên phòng đã ghi nhanh ý kiến của đại biểu Hoàng Đức Thắng, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Trị.

Đại biểu Hoàng Đức Thắng. Ảnh: Viết Lam

Đối với tên gọi của Luật, đại biểu Hoàng Đức Thắng thống nhất với tên gọi “Luật Biên phòng Việt Nam”.

Theo đại biểu Hoàng Đức Thắng, Luật Biên phòng Việt Nam được xây dựng trên cơ sở Pháp lệnh BĐBP, có phạm vi điều chỉnh mở rộng hơn so với Pháp lệnh; đảm bảo phù hợp với chủ trương tại Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28-9-2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược Bảo vệ biên giới quốc gia, trong đó có nội dung tiếp tục hoàn thiện cơ chế, chính sách, hệ thống pháp luật về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia nói chung và khắc phục những hạn chế, bất cập của Pháp lệnh BĐBP năm 1997.

Về nội dung chủ trì duy trì an ninh trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới cửa khẩu của BĐBP quy định tại các điều: Khoản 1 Điều 10; Khoản 2 Điều 12; Khoản 2 và Khoản 4 Điều 13, đại biểu Hoàng Đức Thắng đề nghị: Tại điểm a, khoản 1, Điều 10, sửa lại như sau: “Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với Bộ, cơ quan ngang Bộ, chính quyền địa phương cấp tỉnh thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.

“Quy định như vậy là khẳng định và làm rõ trách nhiệm chủ trì, phối hợp của Bộ Quốc phòng trong thực hiện quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu; làm cơ sở thống nhất việc quy định vị trí, chức năng của BĐBP.” - đại biểu Hoàng Đức Thắng nhấn mạnh.

Tại Khoản 3, Điều 5 “Nhiệm vụ biên phòng”, đại biểu Hoàng Đức Thắng đề nghị điều chỉnh như sau: “Bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc, hòa bình, an ninh trật tự, an toàn xã hội, kinh tế, văn hóa, xã hội, pháp luật, tài nguyên, môi trường; bảo đảm việc thi hành pháp luật về biên giới quốc gia tại cửa khẩu và khu vực biên giới”.

Tại Khoản 4, đại biểu Hoàng Đức Thắng đề nghị bổ sung: “…Phát triển kinh tế, xã hội ở khu vực biên giới kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại” để phù hợp với tinh thần Nghị quyết 16-NQ-TW ngày 10/10/2017 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế, xã hội các xã biên giới đất liền kết hợp với tăng cường và củng cố quốc phòng, an ninh, đối ngoại.

Đối với khoản 1, Điều 12 về vị trí, chức năng của BĐBP, đại biểu Hoàng Đức Thắng đề nghị sửa đổi như sau: “BĐBP là lực lượng vũ trang nhân dân, thành phần của Quân đội nhân dân Việt Nam, là lực lượng nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, giữ gìn an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu”.

Tại Khoản 4, Điều 13 quy định nhiệm vụ của BĐBP, đại biểu Hoàng Đức Thắng đề nghị điều chỉnh như sau: “Duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội, phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn, đấu tranh với phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia và phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của các cơ quan, tổ chức, cá nhân ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của pháp luật”.

Viết Lam - Hà Thu (ghi)

Bình luận

ZALO