Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 01:33 GMT+7

Luật Biên phòng Việt Nam - Cơ sở pháp lý quan trọng để BĐBP thực thi nhiệm vụ

Biên phòng - Ngay sau khi Luật Biên phòng Việt Nam (BPVN) được ban hành, cùng với việc tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Chính phủ ban hành 2 nghị định, 2 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung của Luật, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”. Phóng viên báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Trung tướng Lê Đức Thái, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh BĐBP xung quanh nội dung này. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.

Trung tướng Lê Đức Thái. Ảnh: PV

- Đề nghị Trung tướng cho biết tình hình an ninh, trật tự khu vực biên giới hiện nay đã đặt ra yêu cầu như thế nào đối với nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới của BĐBP?

- Những năm qua, tình hình thế giới, khu vực, trong nước, trên biên giới và các thách thức an ninh phi truyền thống tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi công tác quốc phòng - an ninh nói chung và hoạt động quản lý, bảo vệ biên giới nói riêng phải có những bước phát triển mới.

Đặc biệt là gần đây, vấn đề biên giới, lãnh thổ gắn với vấn đề dân tộc, tôn giáo trở thành trọng điểm chống phá của các thế lực thù địch; các loại tội phạm, nhất là tội phạm có tổ chức, có vũ trang, tội phạm ma túy, buôn lậu xuyên biên giới có chiều hướng gia tăng; cùng với những thách thức an ninh phi truyền thống… đã và đang đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ công tác biên phòng ngày càng nặng nề, phức tạp và toàn diện.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, thời gian qua, Bộ Tư lệnh BĐBP đã nghiêm túc quán triệt, thực hiện chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác quân sự, quốc phòng, biên phòng. Cán bộ, chiến sĩ toàn lực lượng đã ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, thử thách, quyết tâm giành những thắng lợi mới cao hơn nữa, xứng đáng là lực lượng nòng cốt, chuyên trách, chủ trì, cùng với toàn Đảng, toàn quân, toàn dân quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia theo tinh thần của Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia và quy định của Luật BPVN.

- Đề nghị Trung tướng cho biết Luật BPVN được ban hành có những điểm gì mới so với trước kia?

- Luật BPVN là văn bản pháp lý quan trọng được xây dựng trên cơ sở Nghị quyết số 33-NQ/TW. Tại Kỳ họp thứ 10, ngày 11/11/2020, Luật BPVN đã được Quốc hội khóa XIV biểu quyết thông qua với tổng số phiếu tán thành là 94,61%.

Những điểm mới của Luật BPVN là đã xác định vị trí, tầm quan trọng của biên giới quốc gia trong chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam XHCN; yêu cầu xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân và một số các chủ thể tham gia xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, nhất là BĐBP cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu làm nòng cốt, chuyên trách quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia. Đồng thời, Luật BPVN đã góp phần giải quyết những bất cập, hạn chế trong công tác phối hợp giữa các bộ, ngành, chính quyền địa phương; đẩy mạnh việc đầu tư của nhà nước, địa phương vào một số chương trình, mục tiêu quốc gia tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn đảm bảo hiệu quả, chất lượng; thúc đẩy hiệu quả hoạt động xuất nhập cảnh, quá cảnh của người, phương tiện và xuất, nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu, cảng biển.

Qua gần 1 năm chính thức có hiệu lực và đi vào cuộc sống, có thể khẳng định, Luật BPVN đã và đang phát huy hiệu quả như kỳ vọng, đáp ứng được niềm mong mỏi của cấp ủy, chính quyền, các ngành chức năng và nhân dân khu vực biên giới.

- BĐBP đã thực hiện vai trò chủ trì trong duy trì an ninh, trật tự tại khu vực biên giới, cửa khẩu như thế nào, thưa Trung tướng?

- Việc quy định chức năng chủ trì của BĐBP trong phối hợp với các cơ quan, tổ chức duy trì an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới, cửa khẩu đã phân định rõ nhiệm vụ, tạo điều kiện thuận lợi cho BĐBP và các lực lượng khác trong công tác phối hợp quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới. Để thực hiện tốt chức năng này, yêu cầu mọi cán bộ, chiến sĩ BĐBP phải được nghiên cứu sâu, hiểu và nắm vững chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Quá trình thực hiện nhiệm vụ cần phải đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật, bảo vệ quyền con người, quyền công dân; tuân thủ các nguyên tắc thực thi nhiệm vụ Biên phòng; chủ động nắm chắc, quản lý tốt tình hình địa bàn, tình hình nhân dân và hoạt động của các thế lực thù địch, phản động, các loại tội phạm ở khu vực biên giới, cửa khẩu; dựa vào nhân dân để phát hiện, ngăn chặn từ sớm, từ xa các hoạt động chống phá, các loại tội phạm.

Khi phát hiện hành vi, vụ việc có dấu hiệu tội phạm thì cần khẩn trương tổ chức lực lượng triển khai ngay các biện pháp kiểm tra, xác minh, xử lý theo đúng quy định của pháp luật. Có thể nói, đến nay, các đơn vị của BĐBP đã thực hiện tốt vai trò chủ trì đảm bảo an ninh, trật tự ở khu vực biên giới, cửa khẩu theo quy định của Luật BPVN.

Cán bộ Đồn Biên phòng Ia R'vê, BĐBP Đắk Lắk tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam cho nhân dân xã Ia R'vê, huyện Ea Súp. Ảnh: Quỳnh An

- BĐBP đã có những giải pháp tuyên truyền về Luật BPVN như thế nào thưa Trung tướng?

- Ngay sau khi Luật BPVN được ban hành, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng và Chính phủ ban hành 2 nghị định, 2 thông tư quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành các nội dung Luật quy định. Do những năm qua, BĐBP đã triển khai rất hiệu quả Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo nên đã tạo tiền đề thuận lợi để chúng tôi có thể tuyên truyền, phổ biến các nội dung, quy định của Luật BPVN và chức năng, nhiệm vụ của BĐBP.

Bên cạnh đó, Bộ Tư lệnh BĐBP đã tham mưu cho Bộ Quốc phòng ban hành Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025”; hướng dẫn, đôn đốc các đơn vị đẩy mạnh việc quán triệt sâu sắc chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia, về Luật BPVN một cách đồng bộ, toàn diện, đến từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, nhất là khu vực biên giới.

Đồng thời, tăng cường phối hợp với các cơ quan, ban ngành, cơ quan thông tấn, báo chí triển khai, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến Luật BPVN thông qua các sản phẩm báo chí, thông tin, truyền thông như truyền hình, phát thanh, báo in, báo điện tử; các hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên và hệ thống thông tin cơ sở, cổng thông tin điện tử và các nền tảng mạng xã hội.

Bộ Tư lệnh BĐBP cũng đã tích cực, chủ động phối hợp với các cấp, các ngành, các địa phương trong xây dựng, quản lý và bảo vệ biên giới quốc gia để tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tập trung củng cố cơ sở chính trị ở khu vực biên giới vững mạnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân, hợp tác quốc tế về biên phòng, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác và phát triển.

- Thưa Trung tướng, BĐBP sẽ tiếp tục triển khai đưa Luật BPVN vào thực tiễn cuộc sống như thế nào trong thời gian tới?

- Biên giới quốc gia là thiêng liêng, bất khả xâm phạm; quản lý, bảo vệ biên giới có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự toàn vẹn lãnh thổ, chủ quyền quốc gia. Luật BPVN đã có hiệu lực từ ngày 1/1/2022, là cơ sở pháp lý hết sức quan trọng để BĐBP thực thi nhiệm vụ.

Để đưa Luật BPVN đi vào cuộc sống, đến nay, hầu hết các địa phương đã hoàn thành triển khai Hội nghị tập huấn chuyên sâu về Luật BPVN và các văn bản quy định chi tiết cho cán bộ các cấp từ tỉnh đến huyện và đang tiếp tục triển khai ở cấp xã. Trong thời gian tới, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính quân sự và chuyển đổi số để nâng cao hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia và tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật; tiếp tục chỉ đạo các đơn vị BĐBP trên cả nước phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tuyên truyền sâu, rộng dưới nhiều hình thức tới đông đảo các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là đồng bào các dân tộc thiểu số sinh sống ở khu vực biên giới.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí Tư lệnh BĐBP!

PV (Thực hiện)

Bình luận

ZALO