Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 27/09/2023 01:49 GMT+7

Luật Bảo vệ môi trường quy định sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác

Biên phòng - Gia đình tôi dự định thực hiện mô hình nông nghiệp “vườn - ao - chuồng”, muốn sử dụng nước thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng. Tuy nhiên, một người bạn của tôi nói rằng, pháp luật về môi trường không cho phép sử dụng chất thải chăn nuôi làm nước tưới. Vậy, đề nghị Tòa soạn cho biết, thông tin bạn tôi cung cấp có đúng hay không? Trần Tiến Thủy (Lào Cai).

Ảnh: minh họa

- Căn cứ theo quy định của pháp luật, Tòa soạn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 51 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định sử dụng chất thải chăn nuôi làm phân bón hữu cơ, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác như sau:

1. Chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nông hộ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc mục đích khác phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

2. Việc sử dụng chất thải rắn có nguồn gốc hữu cơ và nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại làm phân bón hữu cơ, nước tưới cây hoặc làm thức ăn cho thủy sản được thực hiện như sau:

a) Chất thải chăn nuôi chỉ được sử dụng làm phân bón, nước tưới cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản khi đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia được quy định tại khoản 4 Điều này;

b) Việc vận chuyển chất thải chăn nuôi ra khỏi cơ sở chăn nuôi trang trại phải sử dụng phương tiện, thiết bị đảm bảo kín khít, không bị tràn đổ, rò rỉ, không gây ô nhiễm môi trường.

3. Việc sử dụng chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ phát sinh từ hoạt động chăn nuôi trang trại để sử dụng làm nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu cho hoạt động sản xuất phải đáp ứng quy định tại điểm b, khoản 2 Điều này và không gây ô nhiễm môi trường trong quá trình sử dụng.

4. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất thải rắn chăn nuôi có nguồn gốc hữu cơ sử dụng cho cây trồng hoặc làm thức ăn cho thủy sản; quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi sử dụng cho cây trồng.

Căn cứ quy định nêu trên, gia đình bạn có thể sử dụng nước thải chăn nuôi phát sinh từ hoạt động chăn nuôi nông hộ làm nước tưới cho cây trồng, tuy nhiên, phải đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường.

BBP

Bình luận

ZALO