Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 09:48 GMT+7

Luật Bảo vệ môi trường quy định chung về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung

Biên phòng - Tôi dự định mở mới khu kinh doanh tại khu đất của gia đình. Tuy nhiên, tôi chưa rõ hiện nay, pháp luật quy định như thế nào về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung. Đề nghị Tòa soạn cho biết cụ thể thông tin về vấn đề này. Trân trọng cảm ơn! Huỳnh Văn Minh (Sơn La).

Ảnh: minh họa

- Căn cứ theo các quy định của pháp luật, Tòa soạn xin trả lời câu hỏi của bạn như sau:

Điều 47 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/1/2022 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường quy định chung về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung như sau:

1. Các phân khu chức năng trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung phải được quy hoạch bảo đảm các điều kiện sau: giảm thiểu ảnh hưởng của các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường với các loại hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ khác; thuận lợi cho công tác phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trường; tăng cường khả năng tái sử dụng, tái chế chất thải, tiết kiệm năng lượng và cộng sinh công nghiệp.

2. Các dự án trong khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung có khoảng cách an toàn môi trường theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật để giảm thiểu khả năng ảnh hưởng đến các cơ sở khác và các đối tượng kinh tế - xã hội xung quanh khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung.

3. Khuyến khích việc tái sử dụng chất thải, áp dụng công nghệ sản xuất sạch hơn, tiết kiệm năng lượng, cộng sinh công nghiệp và kinh tế tuần hoàn.

4. Khuyến khích thành lập mới hoặc chuyển đổi các khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung theo mô hình khu công nghiệp sinh thái.

Như vậy, bạn cần đảm bảo quy định chung về bảo vệ môi trường đối với khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung khi mở mới khu kinh doanh trên phần đất của gia đình bạn.

BBP

Bình luận

ZALO