Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 16/04/2024 05:42 GMT+7

Linh hoạt, sáng tạo để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0

Biên phòng - Những năm qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật (TTPBGDPL) luôn được Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP coi trọng, tập trung mọi nguồn lực nhằm góp phần nâng cao hiểu biết pháp luật, ý thức chấp hành pháp luật cho đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Phóng viên Báo Biên phòng đã có cuộc phỏng vấn Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Phó Chính ủy BĐBP về những biện pháp, cách làm mới nhằm nâng cao hiệu quả công tác TTPBGDPL trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 và trong giai đoạn cách mạng công nghiệp 4.0.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn.

- Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo giai đoạn 2017-2021” đã hoàn thành. Thiếu tướng có thể đánh giá khái quát những kết quả nổi bật của Đề án?

- BĐBP luôn xác định công tác TTPBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, biển đảo là nhiệm vụ chính trị quan trọng và thường xuyên của công tác vận động quần chúng. Năm 2013, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường PBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, hải đảo giai đoạn 2013-2016”. Qua ba năm triển khai thực hiện, Đề án mang lại hiệu quả thiết thực và đáng ghi nhận. Năm 2017, Thủ tướng Chính phủ tiếp tục giao cho Bộ Quốc phòng chủ trì thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021. Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Đề án Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP với vai trò là Cơ quan Thường trực đã tập trung chỉ đạo và phối hợp chặt chẽ với các Bộ, ban, ngành, địa phương để triển khai hiệu quả các mục tiêu, yêu cầu mà Đề án đặt ra, đáp ứng được sự kỳ vọng của Chính phủ và nhân dân khu vực biên giới.

Qua 5 năm thực hiện Đề án, có thể khẳng định, Đề án đã hoàn thành các mục tiêu, yêu cầu đề ra. Kết quả của Đề án đã góp phần củng cố vững chắc niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và công cuộc đổi mới của đất nước; xây dựng tinh thần thượng tôn pháp luật, tinh thần đại đoàn kết dân tộc, nâng cao nhận thức, hiểu biết, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân khu vực biên giới; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội khu vực biên giới ổn định...

Điều đó thể hiện qua tỷ lệ vi phạm pháp luật hằng năm giảm, năm sau thấp hơn năm trước; một số địa phương giảm rõ rệt như Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hải Phòng, Bình Định, Phú Yên, Đắk Lắk, Tiền Giang, Bạc Liêu... Qua đó, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cấp, các ngành và sức mạnh của nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, tạo điều kiện thuận lợi để phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, xóa đói giảm nghèo; góp phần xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

- Vậy, BĐBP sẽ có các giải pháp, định hướng như thế nào để tiếp tục nhiệm vụ PBGDPL cho người dân ở vùng biên giới trong thời gian tiếp theo, thưa Thiếu tướng?

- Trong những năm tới, công tác TTPBGDPL cho cán bộ, nhân dân khu vực biên giới đặt ra những đòi hỏi mới mang tính toàn diện hơn, quyết liệt hơn. Trên cơ sở phát huy những thành tích kết quả đã đạt được trong thực hiện Đề án giai đoạn 2017-2021, Bộ Tư lệnh BĐBP tiếp tục chỉ đạo các đơn vị quán triệt thực hiện nghiêm túc Kết luận số 80-KL/TW ngày 20-6-2020 của Ban Bí thư về việc tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác PBGDPL, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ và nhân dân và Quyết định số 1521/QĐ-TTg ngày 6-10-2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Kết luận số 80-KL/TW.

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc Quyết định số 3721/QĐ-TTg ngày 30-7-2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát huy vai trò của lực lượng Quân đội nhân dân tham gia công tác PBGDPL, vận động nhân dân chấp hành pháp luật tại cơ sở giai đoạn 2021-2027” và Đề án “Tổ chức tập huấn chuyên sâu; tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết giai đoạn 2021-2025” của Bộ Quốc phòng; đổi mới nội dung, hình thức công tác PBGDPL, nhất là ở cơ sở. Qua đó, nâng cao ý thức tự giác chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước của cán bộ, nhân dân khu vực biên giới, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Cán bộ Đồn Biên phòng Bản Giàng, BĐBP Hà Tĩnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho bà con dân tộc Chứt, bản Rào Tre, xã Hương Liên, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh. Ảnh: Thế Mạnh

- Trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp và nhất là thời buổi công nghệ 4.0 phát triển, BĐBP đã đổi mới hoạt động PBGDPL như thế nào?

- Hiện nay, trình độ, nhận thức của nhân dân khu vực biên giới ngày càng nâng lên, Bộ Tư lệnh BĐBP xác định phải nhanh chóng tiến hành chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ, kỹ thuật, phương pháp TTPBGDPL theo hướng truyền thông đa phương tiện. Bên cạnh các hình thức truyền thông hiệu quả như “Tiếng loa Biên phòng”, tuyên truyền qua cụm bảng thông tin điện tử, tổ chức các cuộc thi tìm hiểu trên Internet..., chúng tôi cũng chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các sản phẩm tuyên truyền, giáo dục như xây dựng thông điệp truyền thông ngắn gọn, dễ hiểu, dễ nhớ, hấp dẫn và có tính tương tác cao như: clip hình ảnh, video, âm nhạc, thông tin đồ họa, câu hỏi trắc nghiệm cung cấp thông tin, kiến thức pháp luật...

Đồng thời, chỉ đạo các đơn vị mở các fanpage, nhóm cộng đồng mạng xã hội như Facebook, Youtube, Google, Instagram, Zalo... thu hút đông đảo thành viên là cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo tham gia. Đội ngũ quản trị viên là cán bộ biên phòng, tư pháp, văn hóa, thanh niên và các báo cáo viên, tuyên truyền viên, hòa giải viên pháp luật... phát huy vai trò của mình, tích cực chia sẻ, đăng bài để lan tỏa, truyền tải thông tin, thông điệp đến với nhân dân khu vực biên giới.

Cùng với đó, tiếp tục gắn công tác TTPBGDPL với thực hiện các cuộc vận động, chính sách an sinh xã hội và hoạt động hỗ trợ đồng bào phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, ổn định và từng bước nâng cao đời sống về vật chất, tinh thần, phát huy sức mạnh tổng hợp của nhân dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

- Trân trọng cảm ơn đồng chí!

PV (Thực hiện)

Bình luận

ZALO