Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 24/07/2021 11:13 GMT+7

Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động

Biên phòng - Ngày 18-5, tại Hà Nội, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Báo cáo tại hội nghị khẳng định, Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đang hằng ngày đi vào cuộc sống, thiết thực, hiệu quả...

0i7p_6
Cán bộ, chiến sĩ Đồn BP Lũng Làn, BĐBP Hà Giang giúp nhân dân địa phương làm đường giao thông nông thôn. Ảnh: Hà Đô

Thời gian qua, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta đã kiên trì đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo tinh thần Chỉ thị 05-CT/TW (Chỉ thị 05) của Bộ Chính trị, đạt được một số kết quả nổi bật. Nhận thức về Chỉ thị 05, về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã được nâng lên không chỉ trong cán bộ, đảng viên, mà còn phát triển sâu rộng đến tất cả các tầng lớp nhân dân. Các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đảng đoàn, ban cán sự đảng các bộ, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội đã triển khai thực hiện nghiêm túc và kịp thời Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 03-KH/TW của Ban Bí thư đến cán bộ chủ chốt các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên. Trong đó nhấn mạnh những yêu cầu mới, những nội dung quan trọng, cốt lõi của Chỉ thị, xác định rõ trách nhiệm của các cấp ủy, tổ chức Đảng, các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu trong tổ chức thực hiện.

Thủ tướng Chính phủ cũng đã ban hành Chỉ thị số 27/CT-TTg về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong các cơ quan hành chính Nhà nước. Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành hướng dẫn cụ thể hóa các nội dung thực hiện Chỉ thị. Hầu hết các đơn vị đã ban hành các văn bản để triển khai học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phù hợp với điều kiện và đặc điểm của địa phương, cơ quan, đơn vị. Đặc biệt, để tăng cường hiệu lực chỉ đạo, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy Quảng Bình, Tỉnh ủy Bạc Liêu... đã ban hành chỉ thị của Ban thường vụ cấp ủy về việc “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Các đơn vị đã đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành một nội dung quan trọng trong chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và Nghị quyết Đại hội đảng bộ cấp mình.

Nhiều tỉnh, thành phố, ban, bộ, ngành đã nhìn nhận thẳng vào sự thật, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết được khá nhiều vấn đề bức xúc, nổi cộm ở địa phương, cơ quan, đơn vị, tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh phát triển. Nhiều đơn vị xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Tiêu biểu như Tỉnh ủy Gia Lai chọn nội dung đột phá: Đổi mới phương thức, nâng cao chất lượng, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền; nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ, sinh hoạt cơ quan, đoàn thể; xây dựng chính quyền theo tiêu chí “liêm chính, minh bạch, kiến tạo phát triển, phục vụ nhân dân”; quyết liệt đổi mới, vì nhân dân phục vụ; “nói đi đôi với làm”, “làm tốt nhiều hơn nói”. Tỉnh ủy Cà Mau chọn 2 nhiệm vụ đột phá: Cải cách hành chính và đẩy mạnh việc học tập, rèn luyện nâng cao trình độ, phẩm chất đạo đức, lối sống trong đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức...

Đối với lực lượng BĐBP, việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05 đã mang lại hiệu quả thiết thực, huy động được mọi tổ chức, cá nhân tham gia với tinh thần tự giác, ý thức trách nhiệm cao. Các cơ quan, đơn vị, tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng, mọi cán bộ, đảng viên và quần chúng trong BĐBP đã được phổ biến, quán triệt, triển khai thực hiện ở tất cả các cấp. Các đơn vị không ngừng đẩy mạnh thực hiện các hoạt động, các phong trào hành động cách mạng, hướng vào việc thực hiện nhiệm vụ chính trị; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn lực lượng.

Đánh giá kết quả 1 năm thực hiện Chỉ thị 05, đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương khẳng định: Trong năm qua, việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị tiếp tục góp phần vào kết quả năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo quốc phòng-an ninh, xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, góp phần giải quyết nhiều vụ việc nổi cộm, phức tạp ở các địa phương, đơn vị. Mặc dù là năm đầu tiên triển khai thực hiện Chỉ thị, nhưng việc học tập và làm theo Bác đang đi vào cuộc sống bằng những việc làm cụ thể, sinh động, nhiều mô hình hay và nhiều điển hình tiêu biểu.

Để phát huy những kết quả bước đầu, khắc phục những hạn chế, thiếu sót trong thực hiện Chỉ thị 05, Hội nghị xác định việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phải gắn liền với việc triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chú trọng Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương khóa XII. Nhưng thước đo quan trọng nhất vẫn là kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy Đảng, cơ quan, đơn vị. Điều đó đòi hỏi trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị, cấp ủy các cấp đều phải thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác. Lấy tư tưởng của Người để soi rọi suy nghĩ và hành động, đổi mới tác phong làm việc thật sự dân chủ, khoa học, sát dân, “nói đi đôi với làm”, tạo động lực mới và sự chuyển biến thật rõ nét trong việc đổi mới phong cách, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu các cấp, các ngành.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền làm cho toàn Đảng, toàn dân, toàn quân nhận thức ngày càng sâu sắc hơn những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội. Nói về vấn đề này, đồng chí Võ Văn Thưởng nhấn mạnh: Điểm mấu chốt để đạt được yêu cầu trên là phải thúc đẩy hình thành cho được ý thức tự giác, trách nhiệm cá nhân và tình cảm yêu kính Bác ở mỗi cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu các cấp, các ngành, địa phương, đơn vị. Thực tế triển khai, thực hiện học tập và làm theo Bác từ Chỉ thị 06, Chỉ thị 03 và Chỉ thị 05 cho thấy vai trò của người đứng đầu có ý nghĩa rất quan trọng, quyết định sự thành công trong tổ chức thực hiện ở từng đơn vị. Ở địa phương, đơn vị nào, đồng chí Bí thư hiểu sâu sắc về yêu cầu vì sao phải học và làm theo Bác, ý thức đầy đủ về trách nhiệm nêu gương, thì ở đó, việc thực hiện Chỉ thị 05 có nhiều sáng tạo và đạt được nhiều kết quả.

Hà Phương

Bình luận

ZALO