Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 01/06/2023 10:41 GMT+7

Lấy người bệnh làm trung tâm

Biên phòng - Trước những bất cập trong lĩnh vực khám bệnh, chữa bệnh (KCB) và vướng mắc nảy sinh trong thực tiễn chưa có cơ chế pháp lý để giải quyết, dự án Luật KCB sửa đổi được dư luận kỳ vọng khắc phục được những bức xúc và tồn tại trong lĩnh vực y tế.

Ảnh: minh họa

Thực tế, sau hơn 11 năm triển khai thi hành, Luật KCB năm 2009 đã bộc lộ nhiều hạn chế về quản lý cơ sở KCB; quản lý người hành nghề; chuyên môn trong KCB... Đặc biệt, sau gần 3 năm phòng, chống dịch Covid-19, hệ thống y tế hiện hành đã bộc lộ thêm bất cập về tổ chức hệ thống y tế cơ sở.

Bộ Y tế khẳng định, Luật KCB sửa đổi sẽ cụ thể hóa đường lối, chủ trương của Đảng, khắc phục những hạn chế để phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế cho người dân theo định hướng công bằng, chất lượng, hiệu quả và hội nhập quốc tế; tăng cường hiệu lực, hiệu quả, trật tự, kỷ cương, kỷ luật của quản lý nhà nước về hoạt động KCB.

Luật được xây dựng theo hướng “lấy người bệnh làm trung tâm” thông qua việc quy định đồng thời các giải pháp về: Nâng cao kỹ năng hành nghề, tăng cường quản lý hoạt động của người hành nghề; nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của cơ sở KCB, tăng cường khả năng tiếp cận dịch vụ của người dân với dịch vụ KCB; tăng cường phân cấp, phân quyền, cải cách thủ tục hành chính trong KCB; phát triển y học cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại...

Tuy nhiên, vấn đề được nhiều đại biểu Quốc hội và cử tri quan tâm là yêu cầu kiểm soát giá KCB. Nhiều ý kiến cho rằng, KCB là dịch vụ đặc biệt, có tác động lớn đến quyền được chăm sóc, bảo vệ sức khỏe của nhân dân, đến ngân sách nhà nước, quỹ bảo hiểm y tế cũng như tài chính của mỗi người dân.

Do vậy, thẩm quyền quyết định giá dịch vụ KCB vẫn cần thực hiện theo nguyên tắc Nhà nước thống nhất quản lý về giá, Nhà nước ban hành giá KCB đối với các cơ sở KCB công lập. Cho phép cơ sở KCB tư nhân được quyền quyết định giá dịch vụ KCB theo quy định của Luật Giá nhưng cần bổ sung quy định khung giá dịch vụ tại cơ sở KCB tư nhân và niêm yết, công khai giá dịch vụ KCB để bảo vệ quyền lợi của người bệnh.

Giải trình nội dung này, Bộ Y tế cho biết, pháp luật hiện hành về Bảo hiểm y tế đã giao Bộ Y tế mức giá KCB bảo hiểm y tế để thống nhất áp dụng trong toàn quốc. Trên cơ sở kế thừa quy định hiện hành, dự thảo Luật quy định theo hướng Bộ trưởng Bộ Y tế quy định khung giá KCB (gồm cả khung giá KCB theo yêu cầu) đối với cơ sở KCB của Nhà nước trên phạm vi toàn quốc.

Căn cứ khung giá của Bộ Y tế, HĐND cấp tỉnh quy định giá KCB đối với cơ sở KCB của Nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo đề nghị của UBND cùng cấp. Cơ sở KCB của Nhà nước quyết định mức giá KCB phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội, thu nhập bình quân của người dân của từng địa phương, bảo đảm an sinh xã hội, công bằng trong tiếp cận y tế.

Liên quan đến hệ thống tổ chức cơ sở KCB, dự thảo luật quy định theo hướng tiếp tục duy trì hệ thống các cơ sở KCB của cả nhà nước và tư nhân như hiện nay nhưng được tổ chức thành 3 cấp theo chuyên môn, gồm: cấp KCB ban đầu; cấp KCB cơ bản; cấp KCB chuyên sâu.

Các chuyên gia y tế khẳng định, quy định này được thực hiện theo thông lệ quốc tế nhằm mục tiêu phân định nhiệm vụ của từng cấp, bảo đảm tính liên thông, liên tục về KCB giữa các cơ sở KCB. Theo đó, người bệnh sẽ hạn chế phải về các cơ sở trung ương để điều trị như hiện nay mà có thể tiếp cận với dịch vụ KCB ngay tại địa phương.

Thiết nghĩ, Bộ Y tế cần tiếp thu ý kiến của đại biểu Quốc hội và cử tri để phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu hoàn thiện các quy định trong Luật KCB sửa đổi cũng như xây dựng các văn bản để hướng dẫn thực hiện sau khi luật được ban hành.

Hoàng Lâm

Bình luận

ZALO