Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 24/06/2021 04:05 GMT+7

Lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trường ca “Xa Nhà Ca” dân tộc Hà Nhì

Biên phòng - Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cho biết, thực hiện nhiệm vụ di sản văn hóa năm 2021, đơn vị sẽ lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trường ca “Xa Nhà Ca” của dân tộc Hà Nhì ở huyện Mường Tè đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Nhạc cụ truyền thống của các dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu rất phong phú và đa dạng. Ảnh: Bích Nguyên

Trường ca “Xa Nhà Ca” là một bộ sử thi quý của dân tộc Hà Nhì. Trường ca nói về xã hội Hà Nhì, trong đó có nói tới thiết chế và tổ chức xã hội cổ truyền; những tranh chấp và xung đột; thiên di và sự ly tán. Trường ca miêu tả, tường thuật sự việc, hiện tượng theo lối kể chuyện tự sự bằng những lời ca, lời nói có vần điệu.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu hy vọng thông bảo việc lập hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trường ca “Xa Nhà Ca” sẽ góp phần bảo tồn, gìn giữ, phát huy sản phẩm tinh thần gắn với cộng đồng dân tộc Hà Nhì, những vật thể và không gian văn hóa liên quan. Góp phần vinh danh giá trị di sản văn hóa phi vật thể tiêu biểu, thể hiện bản sắc văn hóa của cộng đồng dân tộc Hà Nhì. Đồng thời tạo điều kiện cho việc kế thừa, tái tạo, sản sinh những giá trị văn hóa tốt đẹp của cộng đồng dân tộc Hà Nhì.

Cùng với việc xây dựng hồ sơ di sản văn hóa phi vật thể trường ca “Xa Nhà Ca”, trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu sẽ lập hồ sơ khoa học 2 di tích danh lam thắng cảnh Pu Ta Leng (xã Tả Lèng và Hồ Thầu, huyện Tam Đường) và Khu bảo tồn chè cổ thụ (tại các huyện Tam Đường, Sìn Hồ, Phong Thổ). Việc này nhằm phát huy giá trị của di tích, khai thác, phát triển du lịch, dịch vụ, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong năm 2021, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Lai Châu cũng thực hiện sưu tầm hiện vật liên quan đến trò chơi truyền thống dân tộc Hà Nhì tại các xã: Ka Lăng, Thu Lũm và Mù Cả, huyện Mường Tè. Đồng thời sưu tầm hiện vật liên quan đến nhạc cụ truyền thống dân tộc Dao (ngành Dao Tuyển) tại các xã: Căn Co, Nậm Cha, huyện Sìn Hồ. Cùng với đó là sưu tầm hiện vật dân tộc Thái (ngành Thái đen) tại huyện Than Uyên.

Theo Sở Văn hóa, Thông tin và Du lịch Lai Châu việc sưu tầm hiện vật của các dân tộc thiểu số nhằm bảo tồn, gìn giữ và phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc Hà Nhì, Thái, Dao nói riêng, di sản văn hóa các dân tộc trên địa bàn tỉnh Lai Châu nói chung và làm phong phú thêm nội dung trưng bày tại bảo tàng Lai Châu.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO