Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ ba, 21/05/2024 11:35 GMT+7

Lao động nghỉ không lương đóng Bảo hiểm y tế thế nào?

Biên phòng - Hỏi: Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, từ tháng 8-2021 công ty của tôi đã báo giảm lao động nghỉ không hưởng lương, tháng 9 công ty vẫn cho lao động nghỉ, không tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), nhưng muốn được đóng bảo hiểm y tế (BHYT). Vậy công ty tôi phải nộp mẫu hồ sơ nào đến cơ quan BHXH để được giải quyết? Nếu nộp thì tính từ tháng 8 hay tháng 9-2021?

Thẻ BHYT mang lại nhiều lợi ích cho người lao động.

Trả lời: Về vấn đề này, BHXH Việt Nam trả lời như sau: Căn cứ quy định tại Khoản 9 Điều 1 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế số 46/2014/QH13, hàng tháng, người sử dụng lao động đóng BHYT cho người lao động và trích tiền đóng BHYT từ tiền lương của người lao động để nộp cùng một lúc vào quỹ BHYT. Vì vậy, trường hợp người lao động tại Công ty của bà thỏa thuận nghỉ việc không hưởng lương tháng 9 thì không có căn cứ để đóng BHYT.

Thời gian qua, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, dẫn đến một số doanh nghiệp thỏa thuận với người lao động nghỉ việc không hưởng lương, nhưng pháp luật về BHYT hiện hành không có quy định về việc đóng, hưởng BHYT.

Theo đó, BHXH Việt Nam đã có Công văn số 2288/CSYT ngày 30-7-2021 về việc đề xuất nội dung đưa vào Nghị quyết của Chính phủ gửi Bộ Y tế chủ trì, phối hợp các Bộ, ngành liên quan trình Chính phủ ban hành văn bản hướng dẫn tham gia BHYT đối với người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, hoặc nghỉ việc không hưởng lương. Khi cơ quan có thẩm quyền hướng dẫn, BHXH sẽ hướng dẫn thực hiện chung.

BHXH Việt Nam

Bình luận

ZALO