Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ tư, 24/07/2024 11:30 GMT+7

Lào Cai: Phấn đấu có ít nhất 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề

Biên phòng - Theo Kế hoạch Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Lào Cai đến năm 2025 (gọi tắt là chương trình), vừa được ban hành, UBND tỉnh Lào Cai đặt mục tiêu phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn.

Trải nghiệm ngắm mây tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát mang lại nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau cho khách du lịch. Ảnh: Bích Nguyên

Mục đích nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Chương trình theo Quyết định số 922/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình phát triển du lịch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.

Cụ thể: Phát triển, chuẩn hóa các điểm đến và sản phẩm du lịch nông thôn; phấn đấu có ít nhất 3 điểm du lịch nông thôn được công nhận gắn với lợi thế nông nghiệp, văn hóa, làng nghề hoặc môi trường sinh thái của tỉnh Lào Cai; 50% cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch nông thôn được công nhận đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch.

Đẩy mạnh phát triển du lịch nông thôn gắn với quá trình chuyển đổi số; ít nhất 50% điểm du lịch nông thôn được công nhận số hóa và kết nối trên trang quảng bá, xúc tiến du lịch bằng công nghệ số.

Phấn đấu 100% điểm du lịch nông thôn được giới thiệu, quảng bá; 50% điểm du lịch nông thôn ứng dụng các giao dịch điện tử trong hoạt động du lịch.

Phấn đấu mỗi huyện đạt chuẩn nông thôn mới có tiềm năng du lịch xây dựng ít nhất 1 mô hình chuỗi liên kết du lịch nông nghiệp, nông thôn mang tính đặc trưng của địa phương.

Ít nhất 70% chủ cơ sở du lịch nông thôn được đào tạo, tập huấn về nghiệp vụ quản lý du lịch; 80% lao động du lịch nông thôn được bồi dưỡng, tập huấn và nâng cao nghiệp vụ, kỹ năng phục vụ khách du lịch, trong đó ít nhất 50% là lao động nữ; mỗi điểm du lịch có ít nhất 1 nhân viên thành thạo ngoại ngữ.

Bảo đảm an ninh du lịch, an toàn cho khách du lịch trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Phát triển du lịch nông thôn dựa trên cơ sở giá trị văn hóa truyền thống, môi trường cảnh quan của khu vực nông thôn, nhằm thay đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang phát triển kinh tế nông thôn, góp phần thực hiện hiệu quả, bền vững các tiêu chí nông thôn mới.

Tăng cường thu hút các nguồn lực xã hội, nhất là từ khu vực tư nhân và sự tham gia tích cực từ cộng đồng địa phương đầu tư cho phát triển du lịch nông thôn để xây dựng, phát triển sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ về lĩnh vực du lịch có lợi thế, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, tạo việc làm tại chỗ, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.

Nâng cao nhận thức của các cấp chính quyền, người dân và cộng đồng trong việc xây dựng, phát triển kinh tế du lịch nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới.

Việc thực hiện chương trình được triển khai tại các xã có tiềm năng phát triển du lịch nông thôn, tập trung tại các điểm du lịch nông thôn do cộng đồng địa phương tổ chức quản lý hoặc có sự tham gia của cộng đồng trong thời gian từ năm 2023 đến năm 2025.

Nguồn kinh phí thực hiện chương trình theo phân cấp ngân sách quy định hiện hành, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; lồng ghép các chương trình, đề án, dự án khác; vốn xã hội hóa và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Hiện, tỉnh Lào Cai đang triển khai 7 mô hình thí điểm phát triển du lịch nông nghiệp, nông thôn, bao gồm: Mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại thôn Choản Thèn, xã Y Tý, huyện Bát Xát; mô hình phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Mông thôn Bản Phố 2C, xã Bản Phố, huyện Bắc Hà;

Mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Nghĩa Đô, huyện Bảo Yên; mô hình phát triển dịch vụ trải nghiệm, tham quan tại trại nghiên cứu và sản xuất rau quả Bắc Hà; mô hình phát triển không gian du lịch cộng đồng Đội 4, thôn Sả Xéng, xã Tả Phìn, thị xã Sa Pa;

Mô hình phát triển du lịch cộng đồng dân tộc Xa Phó, thôn Nậm Rịa, xã Hợp Thành, thành phố Lào Cai; mô hình phát triển du lịch nông thôn theo các loại hình du lịch cộng đồng và du lịch sinh thái xã Liêm Phú, huyện Văn Bàn.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO