Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 15/04/2024 05:57 GMT+7

Lào Cai: Nhiều khó khăn, vướng mắc trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia

Biên phòng - Theo Ban Dân tộc tỉnh Lào Cai, thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi (gọi tắt là Chương trình), tỉnh đã thành lập Ban Chỉ đạo, các tổ giúp việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, chỉ đạo sát sao việc triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ, hiệu quả của Chương trình.

Triển khai hiệu quả Chương trình Mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ góp phần thay đổi đời sống của đồng bào các DTTS khu vực biên giới, miền núi. Ảnh: Cẩm Linh

Tuy nhiên, đây là Chương trình mới có rất nhiều nội dung hỗ trợ cho đồng bào các DTTS và miền núi, với nguồn vốn đầu tư lớn, trong quá trình triển khai thực hiện, tỉnh cũng đang gặp nhiều khó khăn vướng mắc. Đến thời điểm hiện nay, tỉnh Lào Cai chưa giải ngân được, do đang gặp nhiều khó khăn, vướng mắc.

Cụ thể, Bộ Tài chính quyết định phân vốn sự nghiệp năm 2022 cho các địa phương theo từng lĩnh vực, dự án (y tế, giáo dục, văn hóa, hoạt động kinh tế…), nhưng nhiều nội dung chưa phù hợp với nhiệm vụ chi của địa phương nên khó khăn cho việc triển khai thực hiện. Trung ương chưa ban hành danh sách thôn có đồng bào DTTS rất ít người sinh sống tập trung được thụ hưởng chính sách đầu tư; chưa hướng dẫn nội dung thực hiện mô hình nâng cao chất lượng dân số đối với thôn có đông đồng bào DTTS rất ít người; chưa hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất theo hình thức đầu tư có thu hồi đối với nhóm dân tộc còn khó khăn (Mông, Hà Nhì, Phù Lá, La Chí…)…

Bên cạnh đó, theo quy định, nội dung bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa như: dạy tiếng dân tộc theo hình thức truyền khẩu, truyền dạy văn hóa, khảo sát, sưu tầm để đặt hàng các đơn vị sự nghiệp thực hiện thì phải xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật, làm căn cứ để xây dựng đơn giá chính thức và dự toán chi tiết thực hiện. Việc xây dựng định mức kinh tế, kỹ thuật cũng rất khó khăn. Hiện nay, Sở Văn hóa Thể thao đang trình UBND tỉnh phê duyệt định mức kinh tế, kỹ thuật. Tuy nhiên, để triển khai đầy đủ các thủ tục, quy trình trên cùng với việc thời gian thực hiện kế hoạch năm thì khả năng để giải ngân trong năm của tỉnh Lào Cai là khó thực hiện.

Được biết, để tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Chương trình, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lào Cai và các cấp, ngành, địa phương đã và đang tích cực quyết liệt vào cuộc. UBND tỉnh thường xuyên tổ chức họp, nắm tiến độ, thực hiện từng phần việc với phương châm “không chờ chung, dễ làm trước, khó làm sau, linh hoạt trong phân bổ các nguồn vốn, phân kỳ thực hiện các công việc”.

Cẩm Linh

Bình luận

ZALO