Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/09/2023 11:44 GMT+7

Lào Cai: Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù

Biên phòng - Từ ngày 1/1/2023, người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai sẽ được UBND tỉnh Lào Cai hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế đến hết năm 2025.

Bảo hiểm y tế sẽ chi trả phần lớn chi phí khám chữa bệnh cho người bệnh tùy theo mức hưởng và dịch vụ y tế. Ảnh: Thu Hằng

HĐND tỉnh Lào Cai vừa ban hành Nghị quyết số 25/2022/NQ-HĐND Hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người cao tuổi và người dân tộc thiểu số có khó khăn đặc thù trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Nghị quyết trên được thông qua tại Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh Lào Cai khóa XVI, nhiệm kỳ 2021-2026 vừa diễn ra trong 02 ngày, ngày 6-7/12/2022.

Theo đó, đối tượng được hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế gồm: Người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi, người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...) đang thường trú trên địa bàn tỉnh Lào Cai chưa được hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định.

Nghị quyết quy định, mức hỗ trợ cho người cao tuổi từ đủ 60 tuổi đến dưới 80 tuổi là 50% mức đóng bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ cho người dân tộc có khó khăn đặc thù (dân tộc Bố Y, dân tộc Lô Lô...): 100% mức đóng bảo hiểm y tế. Người thuộc đối tượng được hưởng nhiều mức hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế thì chỉ được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất.

Thời gian hỗ trợ: Từ ngày 1 tháng 1 năm 2023 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Nguồn kinh phí thực hiện từ nguồn vốn sự nghiệp ngân sách tỉnh.

Trước đó, HĐND tỉnh Lào Cai cũng đã thông qua Nghị quyết số 09/2012/NQ-HĐND ngày 10/7/2022 quy định mức chi hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo trên địa bàn tỉnh Lào Cai.

Cụ thể, hỗ trợ thêm 30% mức đóng bảo hiểm y tế (ngoài 70% mức đóng bảo hiểm y tế do ngân sách nhà nước hỗ trợ theo quy định tại điểm b Khoảng 1 Điều 8 Nghị định số 146/2012/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế) cho đối tượng người thuộc gia đình cận nghèo theo tiêu chí chuẩn cận nghèo của Thủ tướng Chính phủ.

Theo đó hàng năm, tỉnh Lào Cai đã thực hiện hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho hơn 8.000 đối tượng hộ cận nghèo.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO