Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 29/09/2023 01:03 GMT+7

Lãnh đạo xây dựng Cục Chính trị BĐBP vững mạnh, toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”

Biên phòng - Chiều 21/6, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP tổ chức Hội nghị ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Bí thư Đảng ủy Cục Chính trị, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP chủ trì hội nghị.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế quán triệt dự thảo Nghị quyết của Đảng ủy BĐBP về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023. Ảnh: Bích Nguyên

Hội nghị đánh giá, Đảng ủy Cục Chính trị, Chỉ huy cục, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, chủ động khắc phục khó khăn, hoàn thành nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2023, nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt; nổi bật là lãnh đạo tham mưu tổ chức học tâp, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh BĐBP; tăng cường, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, phổ biến, giáo dục pháp luật; duy trì tốt hoạt động của Ban chỉ đạo 35 và lực lượng 47 các cấp trong BĐBP, kịp thời thông tin, định hướng tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Bên cạnh đó, Đảng ủy Cục Chính trị BĐBP đã tham mưu Đảng ủy BĐBP ban hành các nghị quyết chuyên đề, chương trình, kế hoạch sát với tình hình thực tế của BĐBP; kịp thời rà soát, bổ sung, ban hành quy chế lãnh đạo một số mặt công tác trọng yếu, chuẩn bị tốt nội dung tổ chức các hội nghị sơ, tổng kết nghị quyết của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP; lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm quy chế về công tác cán bộ, thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật, bảo đảm an ninh, an toàn cơ quan, đơn vị.

Đồng thời, hướng dẫn đẩy mạnh, tăng cường công tác vận động quần chúng, tuyên truyền đặc biệt, trọng tâm là tuyên truyền, vận động khắc phục, ngăn chặn, chấm dứt tình trạng tàu cá Việt Nam khai thác hải sản bất hợp pháp, không khai báo và không theo quy định (IUU); lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết và tổ chức thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với quân nhân hy sinh, bị thương, bị bệnh trong khi làm nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, đấu tranh chống tội phạm...

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác của Ban Thường vụ Đảng ủy Cục Chính trị quý II/2023; thảo luận, đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm và xác định nội dung trọng tâm cần lãnh đạo thực hiện 6 tháng cuối năm.

Đảng ủy Cục Chính trị đã ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023, trong đó, tập trung lãnh đạo thực hiện tốt chức năng tham mưu, đề xuất, chỉ đạo, hướng dẫn triển khai các mặt công tác Đảng, công tác chính trị trong BĐBP; tăng cường các biện pháp lãnh đạo xây dựng Cục Chính trị vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu” đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ; đối mới, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức Đảng trong Đảng bộ cục đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế chủ trì hội nghị. Ảnh: Bích Nguyên

Kết luận hội nghị, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế nhấn mạnh, trong 6 tháng đầu năm, Đảng ủy Cục Chính trị đã lãnh đạo triển khai thực hiện tốt các chương trình, hoạt động lớn như “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” năm 2023, công tác chính sách Tết Nguyên đán 2023, đại hội công đoàn các cấp...

Về công tác nội bộ, Đảng ủy Cục đã triển khai các nội dung công tác về chính trị, tư tưởng, tổ chức, coi trọng việc giáo dục chấp hành pháp luật, kỷ luật về đảm bảo an toàn; kiện toàn các cấp ủy kịp thời; đề nghị phong quân hàm đúng quy định, chất lượng; chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của cán bộ, chiến sĩ, nhân viên, nhất là các dịp lễ, Tết; duy trì nghiêm các chế độ, nề nếp làm việc của cục, của Đảng ủy, của chi bộ và nêu cao vai trò trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đề nghị, trong 6 tháng cuối năm cần tiếp tục lãnh đạo chỉ đạo tốt công tác tuyên truyền, tổ chức các cuộc thi theo kế hoạch, thông báo kết quả kiểm tra, chấn chỉnh công tác Đảng, công tác chính trị của các đơn vị cơ sở. Trong quý III/2023, tăng cường tuyên truyền đặc biệt trên các địa bàn trọng điểm, nhất là khu vực Tây Nguyên.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO