Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 25/09/2023 11:27 GMT+7

Lãnh đạo nâng cao chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ

Biên phòng - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đã có nhiều chủ trương lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện, trong đó, đặc biệt quan tâm nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Với chức năng là cơ quan tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về công tác này, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP đã tập trung lãnh đạo đơn vị hoàn thành tốt các mục tiêu, nhiệm vụ, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật của BĐBP.

Ban chấp hành Đảng bộ Cục Kỹ thuật BĐBP nhiệm kỳ 2020-2025 ra mắt đại hội. Ảnh: Thanh Thuận

Cục Kỹ thuật BĐBP được thành lập ngày 22-6-2010 trên cơ sở tách ra từ Cục Hậu cần-Kỹ thuật BĐBP. 10 năm qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thường vụ Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP và sự phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong và ngoài lực lượng cùng với sự nỗ lực của cán bộ, đảng viên, Cục Kỹ thuật BĐBP đã đạt được những kết quả tích cực. Trong nhiệm kỳ vừa qua, Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP đã quán triệt sâu sắc các chỉ thị, nghị quyết, chỉ thị của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về nâng cao chất lượng công tác kỹ thuật. Tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, có chất lượng công tác kỹ thuật trong BĐBP, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, tạo chuyển biến về nhận thức và cơ chế quản lý điều hành công tác kỹ thuật, từng bước khẳng định vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ, bắt nhịp và hòa nhập với công tác kỹ thuật toàn quân.

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ, Đảng ủy Cục Kỹ thuật đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP đầu tư xây dựng quy hoạch tổng thể ngành kỹ thuật BĐBP; tổ chức biên chế vũ khí, trang bị cho các đơn vị; ban hành Tiêu chí công tác kỹ thuật ở đồn, hải đội, tiểu đoàn huấn luyện – cơ động và tương đương; phối hợp với các cơ quan, đơn vị xây dựng các quy chế, quy định về phân cấp chất lượng, Bộ định mức chi phí trong bảo quản, bảo dưỡng tàu thuyền; triển khai áp dụng tiêu chuẩn quân sự và hệ thống quản lý chất lượng vào sửa chữa vũ khí trang bị kỹ thuật (VKTBKT).

Cùng với đó, Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP đã tham mưu cho Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, đơn vị bảo đảm đầy đủ, kịp thời số lượng, chủng loại, chất lượng, đồng bộ VKTBKT cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, huấn luyện, diễn tập và công tác của BĐBP. Một trong những thành tích nổi bật của Cục Kỹ thuật BĐBP là chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham mưu cho Bộ Tư lệnh BĐBP triển khai thực hiện Dự án mua sắm, đóng mới tàu thuyền trong nước đảm bảo hiệu quả, chặt chẽ, chất lượng (đã nghiệm thu tiếp nhận, đưa vào sử dụng 4 tàu SPA); báo cáo Bộ Quốc phòng đàm phán thành công dự án đóng mới tàu tuần tra sử dụng vốn vay ưu đãi của Chính phủ Ấn Độ; chỉ đạo hướng dẫn đơn vị thực hiện loại khỏi biên chế, thanh xử lý VKTBKT theo Quyết định của Bộ Quốc phòng bảo đảm đúng quy trình, an toàn tuyệt đối.

Lãnh đạo, chỉ đạo Xưởng sửa chữa VKTBKT triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất, sửa chữa VKTBKT và cơ động sửa chữa VKTBKT cho các đơn vị. Chỉ đạo Kho Kỹ thuật tổng hợp 102 tổ chức tiếp nhận, bảo quản, bảo dưỡng, cấp phát VKTBKT cho các đơn vị đảm bảo chặt chẽ, đúng nguyên tắc, xây dựng kế hoạch và tổ chức luyện tập các phương án bảo vệ kho, phòng chống cháy nổ, đảm bảo tuyệt đối an toàn về người, trang thiết bị, nhà kho, nhà xưởng. Đồng thời, tổ chức tiếp nhận Công ty TNHH MTV đóng tàu Sơn Hải (trước đây trực thuộc Bộ Tư lệnh BĐBP) và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công ty hoàn thành tốt nhiệm vụ sản xuất kinh doanh và sửa chữa quốc phòng; doanh thu và nộp ngân sách Nhà nước đều đạt và vượt trên 100% kế hoạch năm, nguồn vốn được bảo toàn và phát triển.

Kiểm tra công tác bảo dưỡng, sửa chữa đạn cối 60mm tại Kho Kỹ thuật tổng hợp 102, Cục Kỹ thuật BĐBP. Ảnh: Trần Đức

Bên cạnh nhiệm vụ bảo đảm kỹ thuật cho toàn lực lượng, cấp ủy, chỉ huy các cấp trong Đảng ủy Cục Kỹ thuật BĐBP luôn quan tâm củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức Đảng; gắn xây dựng tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện; thường xuyên đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các cuộc vận động, phong trào thi đua của các cấp, các ngành, tạo động lực để các tập thể, cá nhân vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời, đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò và tầm quan trọng của việc đảm bảo VKTBKT; tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, vững chắc trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo về công tác kỹ thuật.

Xây dựng cơ quan, đơn vị kỹ thuật và đội ngũ cán bộ, nhân viên kỹ thuật vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; có số lượng, cơ cấu hợp lý, có trình độ năng lực đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ. Tập trung lãnh đạo xây dựng chính quy, cải cách hành chính quân sự, chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, tỷ lệ vi phạm kỷ luật dưới 0,2% quân số. Thường xuyên duy trì công tác giáo dục chính trị, huấn luyện quân sự, tuyên truyền, phổ biến pháp luật bảo đảm đạt 95% về nội dung, thời gian, quân số trở lên; tỷ lệ quân số khỏe 98,6% trở lên.

Trước yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, nhiệm vụ quan trọng là phải đẩy mạnh phát triển khoa học công nghệ quân sự, nâng cao tiềm lực quốc phòng, đáp ứng yêu cầu hiện đại hóa quân đội. Điều đó đòi hỏi công tác nghiên cứu, ứng dụng các thành tựu khoa học công nghệ, đặc biệt là các lĩnh vực công nghệ mũi nhọn cho quân sự giữ một vai trò, vị trí hết sức quan trọng. Để phấn đấu xây dựng đơn vị có bước phát triển cao hơn, vững chắc hơn, Đảng ủy, chỉ huy Cục Kỹ thuật BĐBP và cấp ủy, chỉ huy các cấp xác định, trong thời gian tới, tập trung xây dựng Cục Kỹ thuật BĐBP có nền nếp chính quy, ngày càng vững mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kỹ thuật trong BĐBP, bảo đảm kịp thời và đầy đủ VKTBKT có chất lượng tốt, đồng bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới.

2 năm liền (2018 và 2019), Cục Kỹ thuật BĐBP được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua vì có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Quyết thắng; được Bộ Quốc phòng tặng Bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Cuộc vận động “Quản lý, khai thác VKTBKT tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông” giai đoạn 2015 - 2019. Đặc biệt, đơn vị đã được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba vì đã có thành tích xuất sắc trong tham mưu và thực hiện nhiệm vụ công tác kỹ thuật trong BĐBP từ năm 2015 - 2019.

Quang Long

Bình luận

ZALO