Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 22/10/2021 10:52 GMT+7

Lãnh đạo, chỉ đạo đại hội Đảng các cấp nghiêm túc, sâu sát từ cơ sở

Biên phòng - Đảng bộ BĐBP Quảng Trị được Ban Thường vụ Tỉnh ủy chọn tổ chức đại hội điểm để rút kinh nghiệm trong khối các Đảng bộ trực thuộc. Đến thời điểm này, công tác chuẩn bị và tổ chức đại hội tại các chi, đảng bộ trực thuộc và Đại hội Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) đang được Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và triển khai đồng bộ, hiệu quả. Phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh về nội dung này.

p3kn_3a
Thượng tá Nguyễn Xuân Toàn, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP Quảng Trị. Ảnh: Thành Phú

- Thưa đồng chí, công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu lần thứ XIX (nhiệm kỳ 2020-2025) của Đảng bộ BĐBP Quảng Trị đang được triển khai như thế nào?

- Đảng bộ BĐBP tỉnh hiện có 922 đảng viên đang sinh hoạt tại 52 chi bộ trực thuộc 24 chi, đảng bộ cơ sở. Ban Thường vụ Đảng ủy xác định đại hội các cấp trong Đảng bộ BĐBP tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 có ý nghĩa hết sức quan trọng, nên đã chỉ đạo các cấp ủy cơ sở kịp thời triển khai công tác chuẩn bị đại hội theo đúng tinh thần chỉ thị, kế hoạch của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Trị. Ngay từ khi nhận được chỉ thị, kế hoạch và hướng dẫn của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã tiến hành xây dựng kế hoạch, tiến trình triển khai thực hiện của cấp mình; thành lập các tiểu ban giúp việc gồm: Tiểu ban Văn kiện, Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức - Phục vụ đại hội.

Là Đảng bộ được Tỉnh ủy Quảng Trị tín nhiệm, tin tưởng chọn là đơn vị tổ chức đại hội điểm, xác định đây vừa là vinh dự, vừa là trách nhiệm, nên trong công tác chuẩn bị đại hội, Ban Thường vụ Đảng ủy đã quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 747-CT/QUTW, Chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng về công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Đảng ủy BĐBP, Tỉnh ủy Quảng Trị, coi trọng tất cả các khâu, nhất là công tác chuẩn bị văn kiện đại hội và công tác nhân sự khóa mới. Chỉ đạo và yêu cầu cấp ủy các cấp trong quá trình xây dựng báo cáo chính trị phải căn cứ nghị quyết đại hội nhiệm kỳ trước để kiểm điểm và đánh giá việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị. Nội dung báo cáo phải toàn diện, đánh giá khách quan, trung thực, làm rõ những ưu điểm, khuyết điểm, chỉ rõ nguyên nhân, nhất là nguyên nhân chủ quan và rút ra bài học kinh nghiệm sâu sắc, sát thực tế trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ quan trọng của nhiệm kỳ trước.  

Ban Thường vụ Đảng ủy đang hoàn chỉnh dự kiến phương án nhân sự nhiệm kỳ 2020-2025, chuẩn bị báo cáo Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy theo quy định. Công tác nhân sự được thực hiện theo đúng các quy định của Đảng, Quân ủy Trung ương, Đảng ủy BĐBP và Tỉnh ủy Quảng Trị. Đảng bộ cũng đã và đang làm tốt công tác tuyên truyền về đại hội với hình thức, nội dung tuyên truyền đảm bảo thiết thực, phù hợp, đa dạng.  

- Đề nghị đồng chí cho biết quan điểm định hướng của Ban Thường vụ Đảng ủy về công tác nhân sự cho nhiệm kỳ 2020-2025?

- Ban Thường vụ Đảng ủy đã xác định công tác cán bộ là nhiệm vụ trọng yếu, then chốt trong công tác xây dựng Đảng để lựa chọn những cán bộ, đảng viên ưu tú bầu vào cấp ủy khóa mới. Căn cứ chỉ thị, quy định của cấp trên, Ban Thường vụ Đảng ủy đã chỉ đạo cấp ủy các cấp lựa chọn, giới thiệu cấp ủy khóa mới đảm bảo các tiêu chuẩn chung, tiêu chuẩn cụ thể theo phân cấp phù hợp với đặc điểm, tình hình của từng chi, đảng bộ cơ sở cũng như Đảng bộ BĐBP tỉnh. Tiến hành rà soát, bổ sung, hoàn thiện, nâng cao chất lượng quy hoạch cấp ủy làm cơ sở quan trọng để xây dựng phương án nhân sự, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ chính trị trong tình hình mới. Đổi mới mạnh mẽ công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt, liên tục, đa chiều, theo tiêu chí cụ thể, gắn đánh giá cá nhân với tập thể và kết quả thực hiện nhiệm vụ của đơn vị mà cá nhân đó phụ trách. 

hgxf_1a
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay, BĐBP Quảng Trị làm công trình “Ánh sáng đường biên” cho nhân dân ở bản La Lay, xã A Ngo, huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị. Ảnh: Thành Phú

Đồng thời, việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy phải trên cơ sở quy hoạch, tiêu chuẩn, điều kiện, yêu cầu, nhiệm vụ chính trị và khả năng đáp ứng của cán bộ. Trong công tác nhân sự phải coi trọng cả đức và tài, trong đó, đức là gốc; kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa việc nâng cao chất lượng cấp ủy với bảo đảm cơ cấu về độ tuổi, thành phần. 

Công tác nhân sự phải tiến hành theo quy trình từng bước, từng việc, chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, nhưng phải thật sự đúng người, đúng việc. Kiên quyết không để lọt vào cấp ủy khóa mới những thành phần bản lĩnh chính trị không vững vàng; phẩm chất, năng lực, uy tín hạn chế, thiếu gương mẫu, mất đoàn kết, cục bộ, bè phái, cơ hội; có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa”; chạy chức, chạy quyền, tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, bảo thủ, trì trệ, làm việc kém hiệu quả, nói không đi đôi với làm; vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế, quy định hiện hành của Đảng, Nhà nước và Quân đội, tiêu chuẩn chính trị và những điều đảng viên không được làm; quan liêu, cửa quyền, thiếu gắn bó mật thiết với nhân dân...  

- Được biết, các chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở trong toàn Đảng bộ BĐBP tỉnh đã và đang tiến hành tổ chức đại hội. Đề nghị đồng chí đánh giá công tác tổ chức cũng như kinh nghiệm rút ra từ các đại hội này?

- Ban Thường vụ Đảng ủy đã lựa chọn Đảng bộ cơ sở Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay và Đảng bộ cơ sở Hậu cần-Tài chính để chỉ đạo tiến hành đại hội các chi bộ trực thuộc, rút kinh nghiệm chung. Đến ngày 23-3-2020, các chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở đã tổ chức xong đại hội nhiệm kỳ 2020-2022, đảm bảo đúng theo kế hoạch. Quá trình tổ chức đại hội đã quán triệt và chấp hành nghiêm chỉ thị, kế hoạch, hướng dẫn của cấp ủy và cơ quan chính trị, chủ động khắc phục khó khăn, nhất là việc tập trung mọi nguồn lực cho việc phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chuẩn bị chu đáo văn kiện, làm tốt công tác nhân sự; tiến hành đại hội đúng nguyên tắc, thủ tục, hoàn thành các nội dung theo quy định, đạt được mục đích, yêu cầu đề ra. Công tác bầu cử được tiến hành chặt chẽ, các đồng chí trúng cấp ủy khóa mới với số phiếu tín nhiệm cao. 

khf2_3b
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế La Lay hưởng ứng tích cực các phong trào thi đua lập thành tích chào mừng đại hội bằng những hành động thiết thực. Trong ảnh: Cán bộ đơn vị tặng bữa sáng (bánh mỳ và sữa) cho các cháu mẫu giáo ở thôn La Lay, xã A Ngo. Ảnh: Thành Phú

Từ kết quả đã đạt được, Ban Thường vụ Đảng ủy tiếp tục tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, đảng bộ cơ sở quán triệt sâu sắc, nắm vững các chỉ thị, quy định, hướng dẫn của cấp trên về công tác chuẩn bị và tiến hành đại hội đảng các cấp, nhất là những vấn đề mới của đại hội lần này. Theo kế hoạch, Ban Thường vụ Đảng ủy BĐBP tỉnh sẽ thẩm định, thông qua Đề án đại hội các tổ chức cơ sở đảng vào cuối tháng 3-2020 để hướng dẫn, điều chỉnh những khiếm khuyết, tồn tại, đảm bảo tổ chức thành công đại hội cấp cơ sở.

Tổ chức tốt công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội, đẩy mạnh các hoạt động thi đua lập thành tích chào mừng đại hội, tạo không khí sôi nổi thi đua trong học tập, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ chính trị để xây dựng và củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vào sự thành công của đại hội chi, đảng bộ cơ sở, tiến tới là Đại hội đại biểu Đảng bộ BĐBP tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Xin trân trọng cảm ơn đồng chí!

Nguyễn Thành Phú (thực hiện)

Bình luận

ZALO