Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 21/01/2022 03:41 GMT+7

Lạng Sơn: Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người vùng dân tộc thiểu số đạt 3.000 USD/năm

Biên phòng - Đó là một trong những mục tiêu tỉnh Lạng Sơn đề ra trong Nghị quyết số 58-NQ/TU về công tác dân tộc và thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2021-2030 do Tỉnh ủy Lạng Sơn vừa ban hành.

Cùng với chỉ tiêu về kinh tế, Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2025 có 50% thôn vùng DTTS có đội văn hóa, văn nghệ truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng. Ảnh: Bích Nguyên

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021 - 2025); thu nhập bình quân đầu người đạt từ 2.900 đến 3.000 USD/người/năm.

Về kết cấu hạ tầng, tỉnh Lạng Sơn phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 99%; tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác 99,6%; xóa tình trạng nhà tạm, nhà dột nát.

100% số xã có đường ô tô đến trung tâm xã được rải nhựa hoặc bê tông; tỷ lệ thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn được cứng hóa đạt 80%; tỷ lệ thôn có nhà văn hóa đạt chuẩn đạt 60%; 50% thôn có đội văn hóa, văn nghệ (câu lạc bộ) truyền thống hoạt động thường xuyên, có chất lượng.

Số trường học đạt chuẩn quốc gia là 300 trường; chuyển đổi 100% trường phổ thông dân tộc nội trú trung học cơ sở thành trường liên cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông; phấn đấu 100% số trường, lớp học được xây dựng kiên cố. Phấn đấu 95% số xã đạt phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3. Người từ 15 tuổi trở lên đọc thông, viết thạo tiếng phổ thông đạt trên 98%.

Tỉnh ủy Lạng Sơn định hướng đến năm 2030 cơ bản không còn xã, thôn đặc biệt khó khăn, phấn đấu 80% xã đạt chuẩn nông thôn mới; giảm tỷ lệ hộ nghèo bình quân 3%/năm trở lên theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều; duy trì 100% xã đạt chuẩn tiêu chí quốc gia về y tế; trên 99,6% hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia và các nguồn điện phù hợp khác; 99% hộ gia đình nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; không còn nhà tạm, nhà dột nát.

Đồng thời tiếp tục thu hẹp khoảng cách, chênh lệch về trình độ phát triển kinh tế - xã hội của đồng bào DTTS so với bình quân chung của tỉnh; tạo điều kiện thuận lợi để các hộ gia đình vùng đặc biệt khó khăn được tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ y tế, văn hóa, giáo dục chất lượng cao; tiếp tục nâng cao các chỉ tiêu về kinh tế, văn hóa xã hội nhằm từng bước phát triển toàn diện, nhanh, bền vững; nâng tỷ lệ che phủ rừng lên 67%. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quốc gia.

Lạng Sơn là tỉnh miền núi biên giới, phía Đông Bắc Tổ quốc, hơn 83% cư dân là đồng bào DTTS. Giai đoạn 2021-2025, tỉnh Lạng Sơn được phê duyệt 199/200 xã thuộc vùng đồng bào DTTS và miền núi (trừ xã Yên Thịnh, huyện Hữu Lũng), trong đó có 88 xã khu vực III, 8 xã khu vực II, 103 xã khu vực I và 644 thôn đặc biệt khó khăn.

Tính đến năm 2020, tỷ lệ hộ nghèo còn 7,88%, GRDP bình quân đầu người đạt 44,5 triệu đồng/người/năm. Đến nay, toàn tỉnh Lạng Sơn đã có 65 xã đạt chuẩn nông thôn mới; hơn 86% xã có đường ô tô đến trung tâm xã được cứng hóa; 95% dân cư nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh; 100% xã có điện lưới quốc gia.

Bích Nguyên

Bình luận

ZALO