Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 19/04/2021 06:44 GMT+7

BĐBP tỉnh Bình Phước:

Lan tỏa sâu rộng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Biên phòng - Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh", thời gian qua, Đảng bộ BĐBP tỉnh Bình Phước đã quán triệt, xây dựng kế hoạch, tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ; tạo được bước chuyển biến mạnh mẽ trên các mặt công tác và thu được những kết quả quan trọng, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

xrzc_10a
Đại tá Nguyễn Văn Phương, Chính ủy BĐBP tỉnh Bình Phước trao quà cho các gia đình chính sách, hộ nghèo trên khu vực biên giới. Ảnh: CTV

Thời gian qua, do biết phát huy những thành quả cũng như hạn chế đến mức thấp nhất những thiếu sót trong quá trình triển khai thực hiện học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh theo Chỉ thị 03-CT/TW của Bộ Chính trị nên quá trình thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW trong BĐBP tỉnh Bình Phước có nhiều thuận lợi. Qua đó, tạo chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, hành động trong các tổ chức Đảng, đảng viên, quần chúng.

Nhận thức rõ so với yêu cầu đề ra, việc thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW trong BĐBP tỉnh Bình Phước vẫn còn những hạn chế như: Nội dung, hình thức giáo dục tuyên truyền chậm đổi mới; việc làm theo Bác vẫn còn thiếu tính sáng tạo; việc kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên, kịp thời... nên khi bắt tay vào triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, Đảng ủy BĐBP tỉnh Bình Phước đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo cán bộ, đảng viên, quần chúng đẩy mạnh hơn nữa việc học tập những nội dung chủ yếu của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Mặt khác, nâng cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy và cán bộ chủ trì các cấp. Đưa nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào sinh hoạt hằng tháng tại chi bộ; sinh hoạt định kỳ của cơ quan, đơn vị.

Trong quá trình học tập, các cấp ủy Đảng chủ động xây dựng nội dung sát nhiệm vụ, thiết thực với cơ quan, đơn vị, gắn với nhiệm vụ chính trị được giao, coi đây là công việc quan trọng, thường xuyên, phải gắn kết chặt chẽ với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Đồng thời, kết hợp thực hiện tốt phong trào thi đua Quyết thắng và Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ"... Đặc biệt, các cấp ủy, chỉ huy lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm trong lĩnh vực tư tưởng, đạo đức, phương pháp công tác, trong thực hiện nhiệm vụ chính trị để bàn biện pháp khắc phục. Lấy kết quả đạt được làm một trong những tiêu chuẩn đánh giá tổ chức Đảng, cán bộ, đảng viên, bình xét thi đua khen thưởng hằng năm.

Bên cạnh đó, tổ chức Đảng các cấp trong BĐBP tỉnh Bình Phước đã nghiêm túc rà soát và thường xuyên bổ sung, xây dựng các quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quy định của cơ quan, đơn vị; xây dựng các giải pháp cụ thể nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của tập thể và từng cá nhân trong đấu tranh phòng, chống quan liêu, cửa quyền, tham nhũng, lãng phí. Đặc biệt, coi trọng xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến. Các tập thể, cá nhân được biểu dương, khen thưởng phải thực sự tiêu biểu, có sức thuyết phục cao. Cùng với biểu dương, khen thưởng, cấp ủy Đảng các cấp luôn chú trọng công tác tự phê bình và phê bình, kịp thời uốn nắn những nhận thức lệch lạc, nói không đi đôi với làm, bệnh hình thức, báo cáo không trung thực; đấu tranh với các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động, cơ hội chính trị.

Để thực hiện Chỉ thị 05-TC/TW đi vào thực chất, mỗi chi bộ, đảng bộ đều đăng ký nội dung làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh một cách cụ thể, được niêm yết công khai trong đơn vị để theo dõi, kiểm tra, giám sát theo phương châm "giám sát phải mở rộng; kiểm tra có trọng tâm, trọng điểm"; chú trọng kết hợp kiểm tra thường xuyên với kiểm tra đột xuất, kịp thời phát hiện, uốn nắn những hạn chế, yếu kém, nhất là trong nhận thức, hành động; xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở BĐBP tỉnh Bình Phước đã tạo sức lan tỏa rộng khắp và trở thành yêu cầu không thể thiếu đối với mỗi cán bộ, chiến sĩ, tạo ra động lực mới để các tổ chức Đảng và từng đảng viên, quần chúng vượt lên mọi khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Qua đánh giá chất lượng của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên, năm 2016 có nhiều chuyển biến tích cực. Kết quả, có 99,40% đảng viên đủ tư cách hoàn thành nhiệm vụ trở lên (trong đó 96,14% hoàn thành tốt và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ); 100% các tổ chức Đảng hoàn thành nhiệm vụ (trong đó có 68,18% tổ chức cơ sở Đảng đạt trong sạch, vững mạnh).

dfl1_10b
l Cán bộ, chiến sĩ Đồn BPCK Hoàng Diệu, BĐBP tỉnh Bình Phước giúp dân khắc phục hậu quả thiên tai. Ảnh: CTV

Đặc biệt, Đảng bộ BĐBP tỉnh Bình Phước không còn tình trạng cán bộ, đảng viên vi phạm phẩm chất, đạo đức, lối sống. Phương pháp, tác phong công tác của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn đơn vị có nhiều chuyển biến tích cực. Nhiều tập thể, cá nhân đã trưởng thành vượt bậc và trở thành những tấm gương mẫu mực cho mọi người học tập, noi theo. Hiện tượng cán bộ có tư tưởng trung bình chủ nghĩa, thiếu trách nhiệm với công việc cơ bản được khắc phục.

Từ đó, các đơn vị chủ động tham mưu cho cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương củng cố, xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh; chăm lo tốt cho các gia đình chính sách, hộ nghèo; tích cực giúp nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai; hỗ trợ nhiều gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của nước bạn Campuchia. Nhiều đảng viên có những cách làm sáng tạo như giúp hộ nghèo vay vốn sản xuất, chăn nuôi để thoát nghèo. Các đơn vị cũng đã chủ động đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm, làm tốt công tác đối ngoại biên phòng, đối ngoại nhân dân hai bên biên giới, xây dường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, cùng phát triển...

Nguyễn Văn Phương

Bình luận

ZALO