Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 10/06/2023 10:00 GMT+7

Làm tốt công tác sơ kết các nghị quyết, kết luận của Trung ương về chiến lược quân sự, quốc phòng

Biên phòng - Chiều 3/4, tại Hà Nội, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng Ban Chỉ đạo chủ trì Hội nghị Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về Chiến lược quốc phòng, Chiến lược quân sự Việt Nam, Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng và Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Tại hội nghị, các đại biểu đã cho ý kiến và thống nhất cấp tổ chức, hình thức, phương pháp, nội dung sơ kết của từng nghị quyết, kết luận. Trong đó, nội dung sơ kết tập trung vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quán triệt, tổ chức triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận; đồng thời đánh giá kết quả; chỉ ra hạn chế, nguyên nhân và kiến nghị đề xuất phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục thực hiện các nghị quyết, kết luận trong thời gian tới.

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ đạo phân công nhiệm vụ cụ thể của các cơ quan, đơn vị trong xây dựng, soạn thảo báo cáo tổng kết thực hiện các nghị quyết, kết luận; hướng dẫn, theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan, đơn vị tổ chức sơ kết bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, hiệu quả.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Nguyễn Tân Cương nhấn mạnh, việc tổ chức sơ kết 5 năm thực hiện các nghị quyết, kết luận của Trung ương về các chiến lược nhằm góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức Đảng, hệ thống chính trị, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và nhân dân đối với nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân; quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; bảo vệ Tổ quốc trên không gian mạng, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thượng tướng Nguyễn Tân Cương yêu cầu các thành viên trong Ban Chỉ đạo, nhất là cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo cần bám sát các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của các nghị quyết, kết luận, gắn với các nghị quyết, kết luận của Bộ Chính trị, Ban Bí thư có liên quan để hướng dẫn, kiểm tra các cơ quan, đơn vị triển khai tổ chức sơ kết, bảo đảm nghiêm túc, thực chất, đúng đối tượng, sát chức năng, nhiệm vụ từng ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, đơn vị.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO