Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ sáu, 09/06/2023 12:44 GMT+7

Làm nổi bật những thành tựu của BĐBP giai đoạn 2009-2019

Biên phòng - Sáng 16-1, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng, Chính ủy BĐBP đã chủ trì buổi làm việc, nghe báo cáo kết quả xây dựng Đề cương khái quát “Lịch sử BĐBP Việt Nam 2009-2019”.

5a5d816b22f7c73321000211
Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng chủ trì buổi làm việc. Ảnh: Viết Hà

Thực hiện kế hoạch số 4863/KH-BTL ngày 23-11-2015 của Bộ Tư lệnh BĐBP về nghiên cứu biên soạn “Lịch sử BĐBP Việt Nam 2009-2019”, Ban Biên soạn đã thu thập tài liệu, nghiên cứu, biên soạn Đề cương khái quát. Đến nay, Đề cương đã được xây dựng hoàn thành và được định danh Chương V “Xây dựng BĐBP vững mạnh toàn diện; triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; xây dựng quản lý bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia”.

Theo báo cáo của Ban Biên soạn, Chương V đã làm nổi bật những thành tựu của BĐBP giai đoạn 2009-2019 về các hoạt động đối ngoại Quốc phòng biên giới, đối ngoại Biên phòng, ngoại giao nhân dân hai bên biên giới; sự chủ động triển khai công tác Biên phòng, tích cực tham mưu cho chính quyền địa phương xây dựng cơ sở chính trị, thực hiện có hiệu quả các chương trình phát triển kinh tế-xã hội… Từ đó, làm sâu sắc thêm những thành tựu của BĐBP trong công tác xây dựng, bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh biên giới quốc gia, giúp đồng bào các dân tộc phát triển về đời sống vật chất và tinh thần.

Phát biểu chỉ đạo, Thiếu tướng Đỗ Danh Vượng đề nghị, Ban Biên soạn cần khái quát lại Đề cương để làm nổi bật tổng thể những mặt công tác của BĐBP, trong đó chú trọng vào công tác xây dựng tổ chức Đảng, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, làm tốt công tác tổ chức, biên chế và công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, xây dựng lực lượng từng bước chính quy, hiện đại.

Trong việc triển khai đồng bộ công tác Biên phòng, làm nổi bật những thành quả về thực hiện nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự khu vực biên giới; cải cách thủ tục hành chính nâng cao chất lượng công tác xuất nhập cảnh; công tác đối ngoại Quốc phòng biên giới, đối ngoại Biên phòng, ngoại giao nhân dân biên giới; sẵn sàng chiến đấu, làm tốt công tác cứu hộ, cứu nạn…

Đối với lĩnh vực xây dựng khu vực biên giới vững mạnh, đồng chí Chính ủy BĐBP yêu cầu Ban Biên soạn lưu ý về những thành tích của BĐBP trong xây dựng nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần cho nhân dân biên giới; việc nâng cao nhận thức cho đồng bào các dân tộc trên biên giới về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tham gia xây dựng hệ thống chính trị cơ sở, giới thiệu đảng viên là cán bộ Biên phòng về sinh hoạt tại các chi bộ thôn, bản, tăng cường cán bộ Biên phòng cho các xã biên giới để tham mưu cho chính quyền địa phương phát triển kinh tế-xã hội gắn với quốc phòng-an ninh. Đồng thời, triển khai nhiều dự án an sinh xã hội như các chương trình xây dựng “Nhà đại đoàn kết”, “Mái ấm biên cương”, “Bò giống giúp người nghèo biên giới”, “Nâng bước em tới trường”…

Qua đó, củng cố tiềm lực quốc phòng - an ninh, giữ vững niềm tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, Quân đội, xây dựng khối đoàn kết nhân dân, thực hiện phong trào quần chúng tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới, xây dựng đường biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác cùng phát triển…

Viết Hà

Bình luận

ZALO