Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 28/03/2023 06:00 GMT+7

Lai Châu: Tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam và các văn bản quy định chi tiết

Biên phòng - Chiều 10/6, Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu tổ chức Hội nghị tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam. Đồng chí Tống Thanh Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Lai Châu dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu trung tâm đến 115 điểm cầu các huyện, thành phố và cấp xã, phường thị trấn trên địa bàn tỉnh.

Hơn 2.145 đại biểu là báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp luật cấp tỉnh, thành phố thuộc các sở, ban, ngành; các đơn vị Quân đội; Công an trên địa bàn tỉnh và 325 cán bộ, chiến sĩ cơ quan Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu tham dự hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến những nội dung cơ bản của Luật Biên phòng Việt Nam; nội dung cơ bản của Nghị định 106/NĐ-CP/2021 ngày 6/12/2021 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều Luật Biên phòng Việt Nam.

Theo đó, ngày 11/11/2020 tại Kỳ hợp thứ 10, Quốc hội khóa XIV đã thông qua Luật Biên phòng Việt Nam. Luật có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022. Luật gồm có 6 chương, 36 điều. Luật Biên phòng Việt Nam năm 2020 là văn bản pháp lý rất quan trọng, thể chế đầy đủ quan điểm, tư tưởng của Đảng về bảo vệ Tổ quốc; về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia.

Luật Biên phòng Việt Nam quy định đầy đủ, toàn diện, cụ thể về bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia; đặc biệt là quy định rõ nhiệm vụ của các cấp, các ngành, lực lượng vũ trang và của cả hệ thống chính trị trong xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, đáp ứng 2 nhiệm vụ chiến lược là xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển.

Mục tiêu của Luật Biên phòng Việt Nam là phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, cơ quan, tổ chức, cá nhân, xây dựng lực lượng bảo vệ biên giới toàn dân rộng khắp, nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là lực lượng chuyên trách, cách mạnh, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số thành phần tiến thẳng lên hiện đại; xây dựng nền biên phòng toàn dân, thế trận biên phòng toàn dân vững mạnh, ổn định lâu dài trong nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân ở khu vực biên giới, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia trong tình hình mới...

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu trung tâm tỉnh Lai Châu. Ảnh: Đức Duẩn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Tống Thanh Hải yêu cầu các đại biểu dự hội nghị tập trung lắng nghe các báo cáo viên quán triệt, triển khai các nội dung cơ bản của Luật Biên phòng và các văn bản hướng dẫn; đồng thời có những ý kiến phản hồi về những khó khăn, vướng mắc trong triển khai trên thực tế để Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu tiếp thu, giải đáp nhằm tạo sự đồng thuận, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mình trong nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Trên cơ sở Kế hoạch của tỉnh, Bộ Chỉ huy Lai Châu tổ chức thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến Luật Biên phòng Việt Nam có hiệu quả, có trọng tâm trọng điểm, bám sát mục tiêu, nhiệm vụ; chủ động phối hợp với các cơ quan, đơn vị kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc từ thực tiễn, bảo đảm tiến độ theo kế hoạch thực hiện Đề án. Các sở, ban, ngành phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP Lai Châu và các cơ quan, đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch thực hiện Đề án. Sở Tư pháp chủ động tham mưu cho Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh các biện pháp, giải pháp chỉ đạo công tác tuyên truyền, triển khai Luật Biên phòng phù hợp với từng nhóm đối tượng, địa bàn cụ thể.

Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lai Châu, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Cổng Thông tin điện tử tỉnh và các cơ quan thông tin đại chúng tăng thời lượng xây dựng các chuyên trang, chuyên mục tuyên truyền về công tác bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam, Luật Biên giới quốc gia và các văn bản Luật khác. UBND các huyện biên giới, UBND các xã biên giới phối hợp với các đồn Biên phòng xây dựng kế hoạch tuyên truyền tới cán bộ, nhân dân khu vực biên giới và tổ chức triển khai thực hiện Luật Biên phòng Việt Nam.

Ủy ban MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, trong đó có Luật Biên phòng Việt Nam đến toàn thể đoàn viên, hội viên của tổ chức mình và vận động nhân dân quán triệt đầy đủ đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác đối ngoại và nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia... để Luật Biên phòng Việt Nam nhanh chóng đi vào cuộc sống.

Đức Duẩn

Bình luận

ZALO