Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 06:17 GMT+7

Lai Châu: Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 giữa BĐBP và Ban Dân tộc tỉnh

Biên phòng - Chiều 30-3, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh Lai Châu phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tổ chức Hội nghị ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch phối hợp “Vận động đồng bào các dân tộc phát triển kinh tế - xã hội; tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” năm 2022.

Đại tá Nguyễn Văn Hưng và đồng chí Trần Hữu Chí ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch phối hợp năm 2022. Ảnh: Văn Hợi

Đại tá Nguyễn Văn Hưng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy BĐBP tỉnh; đồng chí Trần Hữu Chí, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc tỉnh chủ trì hội nghị.

Hội nghị đã thông qua Dự thảo Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 và Dự thảo Kế hoạch phối hợp năm 2022. Theo đó, Ban Dân tộc tỉnh sẽ chủ trì, phối hợp với Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh thực hiện các nhiệm vụ: Triển khai các hoạt động thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc theo Kết luận số 65-KL/TW ngày 30/10/2019 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa IX về công tác dân tộc trong tình hình mới; cụ thể hóa một số nội dung có liên quan đến vùng biên giới, nơi có đông đồng bào dân tộc thiểu số.

Tổ chức xây dựng 3 mô hình điểm “Dân vận khéo” trong việc phát huy vai trò người có uy tín tiêu biểu, tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chính sách của Nhà nước về công tác dân tộc. Tổ chức các hoạt động học tập, trao đổi kinh nghiệm trong công tác vận động quần chúng, hướng dẫn đồng bào dân tộc thiểu số ở địa bàn biên giới khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương, tích cực tham gia sản xuất...

Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Dân tộc tỉnh tuyên truyền, vận động đồng bào các dân tộc khu vực biên giới nâng cao nhận thức về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nhiệm vụ xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; tuyên truyền Luật Biên giới Quốc gia, Luật Biên phòng Việt Nam; các văn bản pháp luật, hiệp định, quy chế liên quan đến biên giới.

Tổ chức tập huấn, bồi dưỡng kiến thức công tác dân tộc, chính sách dân tộc, kỹ năng vận động đồng bào dân tộc thiểu số; phòng, chống tội phạm trên khu vực biên giới của tỉnh. Chỉ đạo các đồn Biên phòng phối hợp với phòng Dân tộc huyện biên giới triển khai thực hiện kế hoạch năm 2022. Tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng”…

Tại hội nghị, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp ý kiến vào nội dung Chương trình, Kế hoạch phối hợp đúng với chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của hai đơn vị, sát thực với tình hình thực tiễn tại cơ sở và tình hình của mỗi cơ quan, đảm bảo khi tổ chức triển khai, thực hiện có tính khả thi cao, đạt được chất lượng, hiệu quả theo mục đích, yêu cầu đã được hai đơn vị xác định.

Phát biểu tại hội nghị, lãnh đạo hai đơn vị bày tỏ mong muốn, thời gian tới các bộ phận chuyên môn của hai bên sẽ tiếp tục bám sát chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mỗi bên để phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, nội dung đã ký kết đạt mục đích, yêu cầu đề ra. Tăng cường phối hợp với các cấp, ngành trong việc hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra, giám sát, kịp thời giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm liên quan đến công tác dân tộc và việc thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ở khu vực biên giới của tỉnh. Qua đó, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội, đặc biệt là thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; gắn với việc xây dựng, quản lý, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia.

Tại hội nghị, hai đơn vị đã tiến hành Ký kết Chương trình phối hợp giai đoạn 2022-2025 và Kế hoạch năm 2022.

Văn Hợi

Bình luận

ZALO