Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 24/10/2021 07:16 GMT+7

Lai Châu: Đề xuất hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế cho người dân tộc thiểu số các xã khu vực 1

Biên phòng - Theo Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 433/QĐ-UBDT ngày 18/6/2021 của Ủy ban Dân tộc, giai đoạn 2021-2025 xã khu vực II, khu vực III và các thôn bản đặc biệt khó khăn (ĐBKK) của tỉnh Lai Châu có biến động. Có gần 106.000 người dân tộc thiểu số sẽ bị cắt giảm thẻ bảo hiểm y tế (BHYT).

Ảnh minh họa: Nhiều người dân tộc thiểu số ở Lai Châu sẽ phải mua bảo hiểm y tế tự nguyện thay vì được Nhà nước hỗ trợ do điều chỉnh thôn ĐBKK. Ảnh: Bích Nguyên

Tại Quyết định số 861/QĐ-TTg và Quyết định số 433/QĐ-UBDT, giai đoạn 2021-2025 tỉnh Lai Châu được phê duyệt tổng số 106 xã, phường, thị trấn (giảm 2 xã do sáp nhập).

Trong số đó có 54 xã khu vực III (giảm 8 xã so với giai đoạn trước), 1 xã khu II (giảm 37 xã so với giai đoạn trước), 51 xã khu vực I (tăng 43 xã so với giai đoạn trước) và 101 bản ĐBKK thuộc xã khu vực I, II (giảm 40 bản so với giai đoạn trước).

Theo các quyết định nói trên, có 105.984 người ở 2 nhóm đối tượng là người dân tộc thiểu số sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội khó khăn (được cấp thẻ mã DT) và người đang sinh sống ở vùng có điều kiện kinh tế-xã hội ĐBKK (được cấp thẻ mã DK) không được hưởng chính sách BHYT.

Cụ thể, đối tượng thuộc các xã khu vực III và thôn, bản ĐBKK bị tác động là 49.224 người, tương ứng với số kinh phí đóng thẻ BHYT từ tháng 9 đến tháng 12-2021 là 13,2 tỉ đồng.

Đối tượng thuộc các xã khu vực II chuyển về xã khu vực I và không thuộc thôn, bản ĐBKK giai đoạn 2021-2025 là 56.760 người, tương ứng với số kinh phí đóng thẻ BHYT 4 tháng cuối năm 2021 là hơn 15,2 tỉ đồng.

Theo Ban Dân tộc tỉnh Lai Châu, việc cắt giảm thẻ BHYT đột xuất với số lượng lớn đã ảnh hưởng trực tiếp tới việc chăm sóc sức khỏe của người dân tộc thiểu số.

Trên thực tế đại đa số người dân tộc thiểu số vẫn rất khó khăn về kinh tế. Nếu phải chuyển sang tham gia BHYT hộ gia đình (BHYT tự nguyện) thì người dân không có điều kiện về tài chính để mua thẻ BHYT cho tất cả thành viên trong gia đình.

Việc cùng một lúc phải bỏ tiền mua thẻ BHYT cho các thành viên trong gia đình đồng thời phải chi phí cho giáo dục, chi phí sinh hoạt trong gia đình và các chi phí thiết yếu khác thì người dân sẽ ưu tiên cho sinh hoạt thường ngày và chi phí giáo dục mà không lựa chọn mua thẻ BHYT do không có điều kiện về tài chính.

Mặt khác, việc cắt giảm thẻ BHYT với số lượng lớn đã tác động trực tiếp đến thực hiện mục tiêu bao phủ BHYT tại tỉnh từ 96,8% dân số xuống 73,3% dân số tại thời điểm tháng 7-2021.

Như vậy đến năm 2025, tỉnh Lai Châu khó thực hiện đạt chỉ tiêu bao phủ BHYT 95% dân số và các mục tiêu về chăm sóc sức khỏe của nhân dân theo Nghị quyết 20-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.

Do đó, Ban Dân tộc đề nghị UBND tỉnh Lai Châu kiến nghị với Chính phủ hỗ trợ kinh phí đóng BHYT từ tháng 9 đến tháng 12-2021 cho 49.224 người dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã khu vực III, thôn, bản đặc biệt khó khăn giai đoạn 2016-2020 (bao gồm cả xã đạt chuẩn nông thôn mới trong năm 2021) chuyển sang xã khu vực I và không thuộc thôn ĐBKK giai đoạn 2021-2025.

Đề nghị UBND tỉnh Lai Châu xem xét, trích nguồn kinh phí ngân sách địa phương hỗ trợ tiền đóng BHYT 4 tháng cuối năm 2021 cho 56.760 người dân tộc thiểu số sinh sống ở các xã khu vực II giai đoạn 2016-2020 nay chuyển về khu vực I nhưng không thuộc bản ĐBKK.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO