Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ hai, 24/06/2024 10:50 GMT+7

“Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả”

Biên phòng - Câu trích trên là một phần nội dung trả lời phỏng vấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho Malcolm Salmon, phóng viên Đông Nam Á của Báo Australia Tribune và Báo Guardian.

Khi được hỏi: “Những hoạt động của các chính khách ở nhiều nước thường không cổ vũ gì lớp thanh niên muốn có một cuộc đời hoạt động chính trị. Xin Chủ tịch cho những độc giả thanh niên của chúng tôi biết ý nghĩa và giá trị của một cuộc đời hoạt động chính trị, cách mạng”, Người trả lời: “Tương lai thuộc về thanh niên. Tương lai là cách mạng luôn luôn tiến lên. Là chủ của tương lai, thanh niên không thể không có lý tưởng cao cả. Vì vậy thanh niên phải có cuộc sống chính trị tích cực và cách mạng”.

Qua nội dung trả lời của Bác, chúng ta thấy Người nhìn nhận, đánh giá rất cao vai trò, tiềm năng của thanh niên nói chung, thanh niên Việt Nam nói riêng, nhất là trong bối cảnh đất nước đang có chiến tranh, bị chia cắt hai miền Nam - Bắc. Trong hoàn cảnh ấy, tương lai của đất nước Việt Nam là phải thống nhất hòa bình và lý tưởng cao cả của thanh niên là phải thấu hiểu nỗi đau non sông chia cắt, phải có hành động cách mạng thiết thực đóng góp cho sự nghiệp xây dựng miền Bắc, giải phóng miền Nam.    

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước, lớp lớp thanh niên hai miền Nam - Bắc đã dũng cảm bước vào cuộc đấu tranh cách mạng dưới ngọn cờ vẻ vang của Đảng, thực hiện mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh, với tinh thần: “Xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước/ Mà lòng phơi phới dậy tương lai”, thể hiện quyết tâm cao độ bảo vệ miền Bắc, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Một bộ phận đông đảo thanh niên trở thành anh Giải phóng quân, Bộ đội Cụ Hồ, trực tiếp chiến đấu với quân thù, lập nhiều chiến công oanh liệt, “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”, góp phần cùng toàn Đảng, toàn dân hoàn thành sự nghiệp cách mạng vẻ vang.

Hiện nay, tuổi trẻ - thanh niên quân đội cần tiếp tục phát huy truyền thống cha anh, gương mẫu học tập, “rèn đức, luyện tài”, nâng cao nhận thức chính trị, tư tưởng, đạo đức cách mạng, kiên định mục tiêu, lý tưởng chiến đấu vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, tuyệt đối trung thành với Đảng, với nhân dân, với Tổ quốc; luôn cảnh giác cách mạng cao, làm chủ bản thân, làm chủ khoa học kỹ thuật, vũ khí trang bị, quyết tâm bảo vệ vững chắc Tổ quốc, góp phần đưa sự nghiệp đổi mới, CNH, HĐH đất nước đến thắng lợi.

B.P

Bình luận

ZALO