Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 11/05/2021 11:50 GMT+7

Kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội

Biên phòng - Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, đây là thành quả tạo thế và lực để đất nước ta phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế; với nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho đất nước; thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư của các nước trên thế giới theo phương châm “thêm bạn- bớt thù”; hội nhập quốc tế đa chiều và ngày càng sâu, rộng hơn kể cả văn hóa, thể thao, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh; vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được khẳng định, tôn vinh trên trường quốc tế... Trước thềm Đại hội lần thứ XII của Đảng, phóng viên Báo Biên phòng đã phỏng vấn Đại tá Tô Danh Út, Chỉ huy trưởng BĐBP Thành phố Hồ Chí Minh, Đại biểu tham dự Đại hội XII.

ut1a
Đại tá Tô Danh Út.

PV: Đồng chí kỳ vọng gì ở Đại hội lần thứ XII của Đảng?

Đại tá Tô Danh Út: Đại hội đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, có ý nghĩa to lớn đối với sự phát triển của Đất nước, đây là yếu tố quyết định nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng và hiệu quả chỉ đạo, quản lý, điều hành của Nhà nước. Vì vậy mỗi kỳ Đại hội cán bộ, đảng viên và nhân dân nói chung, cán bộ chiến sỹ trong lực lượng BĐBP nói riêng lại đặt trọn niềm tin, kỳ vọng vào sự thành công của Đại hội, sẽ mở ra những triển vọng mới thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng – an ninh của đất nước. Qua 30 năm đổi mới, đất nước ta đã thu được nhiều thành tựu to lớn về kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh, đối ngoại và xây dựng Đảng, đây là thành quả tạo thế và lực để đất nước ta phát triển đa dạng hóa, đa phương hóa các quan hệ quốc tế; với nhiều thành phần kinh tế cùng tồn tại và phát triển, tạo động lực phát triển nhanh và bền vững cho đất nước; thu hút ngày càng nhiều vốn đầu tư của các nước trên thế giới theo phương châm “thêm bạn- bớt thù”; hội nhập quốc tế đa chiều và ngày càng sâu, rộng hơn kể cả văn hóa, thể thao, thông tin, khoa học công nghệ, kinh tế, chính trị, quốc phòng và an ninh; vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được khảng định, tôn vinh trên trường quốc tế. Qua đó Đảng ta đã đúc rút ra được nhiều kinh nghiệm quý báu.

Quá trình chuẩn bị văn kiện rất công phu, nghiêm túc, khoa học, có chất lượng, tính khái quát cao, kỹ lưỡng, dự thảo Báo cáo Chính trị được đưa ra lấy ý kiến rộng rãi của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, phát huy được dân chủ, trí tuệ của toàn dân tham gia những nội dung quan trọng, đề cập đến nhiều vấn đề trọng đại của đất nước; công tác chuẩn bị nhân sự rất thận trọng, đảm bảo chặt chẽ, đúng quy trình, dân chủ. Từ cơ sở đó tôi tin tưởng rằng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng lần này sẽ thành công tốt đẹp, quyết định những chủ trương, chính sách đúng đắn, sáng tạo thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội đất nước mạnh hơn nữa và sáng suốt lựa chọn bầu ra Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XII đảm bảo đủ tiêu chuẩn, đủ tâm, đủ tầm để lãnh đạo đất nước, thực hiện thắng lợi mục tiêu “Dân giàu, nước mạnh xã hội dân chủ, công bằng, văn minh”. Đối với Thành phố Hồ Chí Minh, sự thành công của Đại hội là điều kiện để xây dựng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình; giữ vững vai trò đầu tàu về KT-XH; sớm trở thành một trong những trung tâm lớn về kinh tế, tài chính, thương mại, khoa học, công nghệ của khu vực Đông Nam Á.

 Trong những năm tới, tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều yếu tố gây mất ổn định, bất trắc, khó lường. Đất nước ta sẽ phải đối mặt với những khó khăn, thách thức mới; các thế lực thù địch tăng cường hoạt động chống phá về chính trị, kinh tế, tư tưởng, văn hóa về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo; tuyên truyền kích động thực hiện “DBHB” nhằm thay đổi chính trị ở nước ta; tình hình Biển Đông và các tuyến biên giới, nhất là biên giới Tây nam còn diễn biến phức tạp, tiềm ẩn các yếu tố gây mất ổn định.

bnl23rdeit-44463_14189741431555081269_DSC_0195
Đội công tác trạm Nhà Rồng, BĐBP TP.HCM tuần tra bảo vệ an ninh trật tự trên địa bàn. Ảnh: Đăng Bảy

Song với những chủ trương, giải pháp đúng đắn, phù hợp, tôi tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Đảng các lực lượng vũ trang nhân dân nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng sẽ được quan tâm hơn, tiếp tục đầu tư xây dựng chính quy, vững mạnh, từng bước hiện đại, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, phát huy sức mạnh tổng hợp của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, của cả hệ thống chính trị; tăng cường tiềm lực QP-AN, xây dựng nền biên phòng toàn dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, thống nhất toàn vẹn lãnh thổ, lợi ích quốc gia, dân tộc, bảo vệ Đảng, Nhà nước, nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; giữ vững ổn định chính trị và môi trường hòa bình để phát triển đất nước.

PV: Vinh dự là đại biểu dự Đại hội lần thứ XII của Đảng, đồng chí tâm huyết nhất điều gì?

Đại tá Tô Danh Út: Tôi rất vui mừng và vinh dự, tự hào là đại biểu của BĐBP Thành phố mang tên Bác, tham gia đoàn đại biểu Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh, tham dự Đại hội Đại biểu Toàn quốc lần thứ XII của Đảng; về dự Đại hội cùng với tâm niệm mang ý chí, nguyện vọng của người dân thành phố Hồ Chí Minh, của cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang nói chung, lực lượng BĐBP nói riêng đến với Đại hội, nêu cao tinh thần, trách nhiệm tích cực tham gia thảo luận các văn kiện của Đại hội, sáng suốt lựa chọn những đồng chí đủ đức, đủ tài để bầu vào cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng; đồng thời tiếp thu, lĩnh hội những nội dung của Đại hội, để góp phần vào việc quán triệt, triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XII của Đảng.

Về dự Đại hội lần này là dịp để các đại biểu thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm đóng góp ý kiến, trí tuệ xây dựng cương lĩnh, đường lối lãnh đạo...đưa công cuộc đổi mới đất nước và bảo vệ Tổ quốc phát triển lên tầm cao mới.Tôi tin tưởng sẽ có nhiều ý kiến chất lượng đóng góp vào công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, củng cố QP-AN, xây dựng Đảng bộ TSVM. Tôi vững tin rằng Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng thành công tốt đẹp.

Đăng Bảy 

Bình luận

ZALO