Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 17/05/2021 08:02 GMT+7

Kỳ vọng đại hội sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới

Biên phòng - Đánh giá cao các văn kiện của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bên lề đại hội, các đại biểu bày tỏ niềm tin tưởng, kỳ vọng đại hội sẽ mở ra thời kỳ phát triển mới của đất nước. Phóng viên Báo Biên phòng lược ghi một số ý kiến của các đại biểu tham dự đại hội.

Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam:

Văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã thể hiện tính kiên định và tính đổi mới, phát triển, tính tổng kết thực tiễn và lý luận; để từ đó khẳng định thành tựu 35 năm đổi mới và thành tựu 5 năm qua chúng ta đạt được. Từ những thành tựu đó, chúng ta khẳng định rằng, đường lối lãnh đạo của Đảng là đúng đắn. Đây cũng là lời tuyên ngôn để chúng ta phản bác các quan điểm của các thế lực thù địch. 5 năm qua, chúng ta có thế trận thống nhất, đặc biệt là phát huy vai trò của hệ thống chính trị và vai trò của nhân dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thực tế cho thấy, khi đại dịch Covid-19 xảy ra, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đã chung tay hành động, Việt Nam trở thành điểm sáng trong phòng, chống dịch Covid-19.

Một trong những quan điểm của đại hội lần này là xây dựng, chỉnh đốn Đảng; trong đó có xây dựng về chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Có thể nói, thời gian qua, toàn quân đã nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt các phong trào thi đua để chào mừng đại hội, với nhiều nhiệm vụ, chỉ tiêu như: Tăng cường sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ biên giới, biển, đảo của Tổ quốc; thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19; hướng về quân dân vùng sâu, vùng xa, biển đảo. Hiện nay, các lực lượng quân đội đã phối hợp với lực lượng công an quyết tâm thi đua, bảo vệ an ninh, an toàn cho Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII.

Toàn quân đang có niềm tin tuyệt đối về sự thành công của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII. Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam đã chủ động xây dựng kế hoạch, định hướng triển khai thực hiện và sẽ nhanh chóng đưa Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII vào cuộc sống sau khi đại hội kết thúc. Ngay trước Tết Nguyên đán, các học viện, nhà trường và các cơ quan, đơn vị trong quân đội sẽ nhanh chóng cập nhật, tổ chức đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng mừng thành công của đại hội, trọng tâm là thông báo nhanh kết quả của đại hội để tạo không khí của mùa Xuân mới, đưa Nghị quyết vào cuộc sống...

Trong dự thảo văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã xác định: “Xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có một số quân chủng, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại”. Tôi tin tưởng rằng, Đảng, Nhà nước và nhân dân rất quan tâm, thương yêu, tạo mọi điều kiện xây dựng quân đội; điều đó càng củng cố, tăng thêm niềm tin vững chắc để lực lượng quân đội thực hiện thắng lợi các Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng về bảo vệ Tổ quốc và xây dựng quân đội.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Vĩnh Long:

Về văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tôi quan tâm đến công tác cán bộ, đồng thời đánh giá cao việc văn kiện đã xác định công tác cán bộ là “then chốt của then chốt” trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ. Theo đó, cán bộ phải chịu khó, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, gương mẫu, đi đầu trong thực hiện nhiệm vụ. Công việc muốn tốt hơn, thông suốt hơn thì từng cán bộ phải tự nghiên cứu, học tập để nâng cao trình độ. Các đơn vị, tổ chức phải rà soát, bổ sung đội ngũ cán bộ kế cận thường xuyên để có hướng đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, quản lý chặt chẽ cán bộ, không để xảy ra vi phạm. Bên cạnh đó, cần thực hiện nghiêm túc quy trình giới thiệu cán bộ từng cấp, đảm bảo đúng quy trình, quy định, trình độ, năng lực chuyên môn công tác.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam:

Đây là lần thứ hai tôi vinh dự được tham dự Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng. Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, trình bày tại đại hội là lời hiệu triệu toàn Đảng, toàn dân rất sâu sắc. Nội dung Báo cáo chính trị là kết tinh trí tuệ của toàn Đảng, toàn dân. Báo cáo chính trị đã tổng kết thực tiễn một cách sâu sắc. Những nội dung mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước trình bày đều gắn liền với thực tiễn mà trong nhiều năm qua, Đảng ta đã tập trung lãnh đạo đất nước.

Về tầm quan trọng của công tác cán bộ, Đảng ta đã khẳng định công tác cán bộ là "then chốt của then chốt" và có thể nói, trong nhiệm kỳ qua, công tác xây dựng Đảng nói chung, công tác tổ chức cán bộ nói riêng, Đảng ta đã lãnh đạo và đạt được nhiều kết quả rất to lớn. Đặc biệt, công tác tổ chức cán bộ đã góp phần rất quan trọng trong xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Tôi nghĩ rằng, đây cũng là một cơ hội để Đảng ta tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ tới.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Đảng đã lãnh đạo tốt công tác phòng, chống tham nhũng, tạo niềm tin cho cán bộ, đảng viên và nhân dân. Tôi tin tưởng rằng, Đảng ta sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ này trong thời gian tới, nhất là trong nhiệm kỳ Đại hội XIII. Về phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước khẳng định rằng: "Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín như ngày nay", tôi thấy nhận định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước là hoàn toàn chính xác và đặc biệt sát với thực tiễn thành quả của đất nước ta. Có thể nói, khắp mọi nơi trên đất nước, kể cả vùng xa xôi, hẻo lánh, vùng đặc biệt khó khăn, trong nhiều năm qua và đặc biệt là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, ở đâu cũng được Đảng, Nhà nước quan tâm đầu tư và có sự thay đổi tích cực.

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Lào Cai:

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng của toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta. Tôi rất vinh dự và phấn khởi đại diện cho 50.000 đảng viên của Đảng bộ tỉnh Lào Cai dự đại hội. Công tác chuẩn bị cho đại hội đã được tiến hành chu đáo, trong đó, công tác nhân sự được xác định là một trong những công tác đặc biệt quan trọng. Đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh Lào Cai đã đóng góp tích cực vào các văn kiện của đại hội. Trong các phiên thảo luận về văn kiện đại hội tới đây, chúng tôi sẽ tiếp tục đóng góp ý kiến với tinh thần chủ động, quyết tâm, nghiêm túc.

Tôi đặc biệt ấn tượng về các nội dung nhiệm vụ trọng tâm và các bài học kinh nghiệm trong Báo cáo chính trị do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng trình bày tại phiên khai mạc đại hội. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự thống nhất, đoàn kết, trách nhiệm, các đại biểu sẽ lựa chọn ra Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư đủ sức, đủ tài, đủ tầm để lãnh đạo đất nước ta ngày một phát triển. Đồng thời, đại hội sẽ đưa ra nhiều nghị quyết cho vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo.

Thu Minh (thực hiện)

Bình luận

ZALO