Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 25/03/2023 01:57 GMT+7

Kỳ Sơn quán triệt Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia

Biên phòng - Ngày 13-11, Huyện ủy Kỳ Sơn (Nghệ An) tổ chức hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện mở rộng, quán triệt các Nghị quyết của Bộ Chính trị.

5bea6a1c22f7c7dd6e00233c
Đồng chí Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Duy Thành

Tại hội nghị các đại biểu được quán triệt, học tập Nghị quyết số 33-NQ/TW, ngày 28/9/2018 của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia”; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về “Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; Kế hoạch số 124-KH/HU, ngày 31/10/2018 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW, ngày 19/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Vi Hòe, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Kỳ Sơn nêu rõ tầm quan trọng của Chiến lược bảo vệ biên giới quốc gia đối với cả nước nói chung và huyện biên giới Kỳ Sơn nói riêng. Cán bộ, đảng viên cần nắm chắc nội dung, tinh thần của Nghị quyết, trong xác định:Giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng,nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc là nhân tố quyết định thắng lợi của sự nghiệp bảo vệ biên giới quốc gia;  Xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, khu vực biên giới là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân và cả hệ thống chính trị; trong đó nhân dân là chủ thể, lực lượng vũ trang nhân dân làm nòng cốt, BĐBP là chuyên trách; Kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc ở biên giới trên đất liền, trên biển, đảo; giải quyết mọi bất đồng, tranh chấp chủ quyền, lãnh thổ ở khu vực biên giới bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp, thông lệ quốc tế và pháp luật của Việt Nam; BĐBP là quân chủng thuộc Bộ Quốc phòng; xây dựng BĐBP chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại trong đó có những thành phần tiến thẳng lên hiện đại...

5bea6db8455714cd6200230c
Cán bộ, chiến sỹ BĐBP Nghệ An phối hợp với dân quân địa phương tuần tra bảo vệ biên giới. Ảnh: Duy Thành

Tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới là đòi hỏi khách quan, vừa là nhiệm vụ cấp bách trước mắt, vừa là nhiệm vụ thường xuyên, cơ bản, lâu dài, phải kịp thời, kiên quyết, kiên trì, sắc bén là nội dung cơ bản, hệ trọng, sống còn của công tác xây dựng, chỉnh đốn Ðảng; là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của toàn Ðảng, toàn quân, toàn dân, trong đó lực lượng Tuyên giáo các cấp là nòng cốt; là công việc tự giác, thường xuyên của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội các cấp, của từng địa phương, cơ quan, đơn vị, của cán bộ, đảng viên, trước hết là người đứng đầu.

Từ thực tế đó, các đại biểu tham dự cần nắm chắc, nghiên cứu kỹ tổ chức quán triệt sâu, rộng đến tận cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Trần Đức - Duy Thành

Bình luận

ZALO