Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 02/04/2023 06:22 GMT+7

Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng lý luận Trung ương:

Ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng

Biên phòng - Chiều 11-7, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương tổ chức Hội nghị ký kết chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2018-2021). Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương đồng chủ trì hội nghị.

n8vykei513-1679_17801611031877508015_1
Thượng tướng Lương Cường phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Pha

Dự hội nghị, về phía Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị: Thượng tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng; Trung tướng Đỗ Căn, Trung tướng Lê Hiền Vân và Thủ trưởng các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam, Viện Khoa học xã hội nhân văn Quân sự Bộ Quốc phòng.

Về phía Hội đồng Lý luận Trung ương có: GS,TS Phùng Hữu Phú, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương; các đồng chí Phó Chủ tịch Hội đồng, Ủy viên Thường trực Hội đồng, Thủ trưởng Văn phòng Hội đồng Lý luận Trung ương.

Nội dung chương trình phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan tập trung vào các vấn đề cơ bản như: Tổ chức nghiên cứu khoa học làm rõ các quan điểm, tư tưởng chỉ đạo, phương châm, nguyên tắc, chủ trương, giải pháp thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc. Tổ chức nghiên cứu, biên soạn, viết bài, thẩm định giáo trình lý luận chính trị, phục vụ công tác quân sự quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc, góp phần bổ sung, hoàn thiện và phát triển lý luận quân sự Việt Nam; tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, chiến sĩ trong Quân đội. Một số vấn đề lý luận - thực tiễn về quốc phòng, an ninh qua 35 năm đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội (2011-2020) về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc; 30 năm thực hiện “Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội, trọng tâm là 10 năm thực hiện Cương lĩnh 2011-2021; 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng (2016-2021) về quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Tổng kết 15 năm thực hiện Chiến lược bảo vệ Tổ quốc (từ 2003 đến nay). Tổng kết công tác đấu tranh phê phán các quan điểm sai trái, thù địch; phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

5b460bee4557146338000600
Thượng tướng Lương Cường và GS,TS Nguyễn Xuân Thắng ký kết Chương trình phối hợp nghiên cứu lý luận - thực tiễn về quốc phòng trong sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc (giai đoạn 2018 - 2021). Ảnh: Hồng Pha

Sự phối hợp nghiên cứu giữa Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam và Hội đồng Lý luận Trung ương là một yêu cầu khách quan, cơ bản, cấp thiết xuất phát từ đòi hỏi của thực tiễn; kết quả phối hợp nghiên cứu giữa hai cơ quan là một trong những nội dung quan trọng, làm cơ sở để tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước hoạch định đường lối chiến lược quân sự, quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa hiện nay và phục vụ cho dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng.

Hồng Pha

Bình luận

ZALO