Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 05:24 GMT+7

Bế mạc kỳ họp 11, Quốc hội khóa XIII:

Kỳ họp với nhiều dấu ấn quan trọng

Biên phòng - Khép lại nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, hướng tới cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, kỳ cuối cùng - kỳ họp thứ 11 đã thành công tốt đẹp sau khi xem xét, quyết định nhiều nội dung và các vấn đề hệ trọng của đất nước.

n4rd_4a
Các đại biểu bấm nút biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2016-2020.  Ảnh: PV

Giữ vững tăng trưởng cho giai đoạn phát triển mới của đất nước

Theo Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, tiếp tục khẳng định niềm tin, trách nhiệm và sự đồng thuận của nhân dân, Quốc hội đã quyết định Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016-2020 với mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu.

5 năm qua, cả hệ thống chính trị, cùng doanh nghiệp, người dân đã vượt qua nhiều khó khăn, thách thức, nỗ lực phấn đấu thực hiện Nghị quyết của Quốc hội và đạt được những kết quả quan trọng. Quy mô và tiềm lực nền kinh tế được nâng lên; kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định, lạm phát được kiểm soát; tăng trưởng kinh tế được duy trì ở mức hợp lý, được phục hồi từ năm 2013. An sinh xã hội cơ bản được bảo đảm, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện. Chính trị - xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh được tăng cường; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc. Quan hệ đối ngoại, hội nhập quốc tế ngày càng sâu, rộng, hiệu quả. Vị thế, uy tín của nước ta trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên.

Tuy nhiên, có 10 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chưa đạt kế hoạch; nhiều chỉ tiêu, tiêu chí trong mục tiêu phấn đấu để đến năm 2020, nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại chưa đạt được. Hạn chế, yếu kém trong các lĩnh vực giáo dục và đào tạo, ứng dụng khoa học và công nghệ, văn hóa, xã hội, y tế, giải quyết việc làm chậm được khắc phục. Đời sống của một bộ phận nhân dân, nhất là ở vùng sâu, vùng xa, miền núi còn nhiều khó khăn. Năng lực, phẩm chất, ý thức, kỷ cương, kỷ luật của một bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế...

Quốc hội đã thông qua mục tiêu tổng quát: Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, phấn đấu tăng trưởng kinh tế cao hơn 5 năm trước. Đẩy mạnh thực hiện các đột phá chiến lược, cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, hiệu quả và sức cạnh tranh. Phát triển văn hóa, thực hiện dân chủ, tiến bộ, công bằng xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, tăng cường phúc lợi xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, quản lý hiệu quả tài nguyên và bảo vệ môi trường. Tăng cường quốc phòng, an ninh, kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ và bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội. Phấn đấu sớm đưa nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Nâng cao năng lực hoạt động bộ máy Nhà nước

Một nội dung trọng tâm của kỳ họp là công tác tổng kết nhiệm kỳ. Quốc hội đã dành thời gian xem xét các Báo cáo của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Chánh án Tòa án nhân dân Tối cao (TANDTC), Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân Tối cao (VKSNDTC), Tổng Kiểm toán Nhà nước.

Từ thực tiễn hoạt động 5 năm qua, Quốc hội đã phân tích, làm rõ mặt được, chưa được trong hoạt động của Nhà nước; xác định nguyên nhân và rút ra những bài học kinh nghiệm. Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội đã tăng cường mọi mặt hoạt động trên các lĩnh vực lập hiến, lập pháp, giám sát tối cao và quyết định các vấn đề quan trọng. 

Các cơ quan tư pháp có nhiều chuyển biến theo hướng bảo đảm công tác điều tra, truy tố, xét xử đúng người, đúng tội, đúng pháp luật; tiếp tục củng cố, hoàn thiện tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ theo lộ trình cải cách tư pháp. Kiểm toán Nhà nước đang trở thành một thiết chế quan trọng, góp phần làm lành mạnh nền tài chính quốc gia, hỗ trợ công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí.

Kiện toàn nhân sự lãnh đạo cấp cao Nhà nước

Để đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, trong kỳ họp này, Quốc hội đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu và phê chuẩn một số chức danh cấp cao của bộ máy Nhà nước. Quốc hội bầu Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; 2 Phó Chủ tịch Quốc hội, 7 Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; Phó Chủ tịch nước, Chánh án TANDTC, Viện trưởng VKSNDTC; Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm 5 Ủy ban của Quốc hội và Tổng Kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 3 Phó Thủ tướng Chính phủ, 18 Bộ trưởng và thành viên Chính phủ; phê chuẩn danh sách 2  Phó Chủ tịch và 13 Ủy viên Hội đồng Bầu cử Quốc gia, 1 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng-An ninh.

Hoàn thành chương trình lập pháp của nhiệm kỳ

Tại kỳ họp cuối cùng, Quốc hội đã dành thời gian xem xét, thông qua Quyết định điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và 7 luật: Luật Tiếp cận thông tin, Luật Điều ước quốc tế; Luật Báo chí; Luật Trẻ em; Luật Dược, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Quản lý thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu; phê chuẩn thỏa thuận về việc cấp thị thực giữa Việt Nam - Hoa Kỳ.

Nhìn lại cả nhiệm kỳ, có thể khẳng định Quốc hội khóa XIII đã làm tròn trọng trách ban hành Hiến pháp năm 2013 và căn bản hoàn thành việc cụ thể hóa chủ trương của Đảng, các qui định mới của Hiến pháp, góp phần hoàn thành cơ bản chương trình xây dựng luật, pháp lệnh của toàn khóa XIII, hoàn thiện hệ thống pháp luật của Nhà nước.

Tuấn Long

Bình luận

ZALO