Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 02:59 GMT+7

Kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng

Biên phòng - Chiều 8-4, Văn phòng Quốc hội (QH) đã tổ chức họp báo thông tin về kết quả Kỳ họp thứ 11, QH khóa XIV. Ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng thư ký QH, Chủ nhiệm Văn phòng QH chủ trì họp báo.

Ông Bùi Văn Cường chủ trì họp báo. Ảnh: Viết Hà

Tại cuộc họp báo, Phó Chủ nhiệm Văn phòng QH Vũ Minh Tuấn cho biết: Sau 12 ngày làm việc, kỳ họp thứ 11 của QH khóa XIV đã hoàn thành chương trình nghị sự đề ra với nhiều nội dung quan trọng. QH đã dành nhiều thời gian để thảo luận, xem xét các Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của QH, Chủ tịch nước, Chính phủ, các cơ quan của QH, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước.

QH thống nhất đánh giá nhiệm kỳ qua có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng dưới sự lãnh đạo sát sao của Đảng, các cơ quan trong bộ máy nhà nước đã luôn nỗ lực, đồng hành, phối hợp chặt chẽ, cùng hoàn thành tốt các nhiệm vụ, tạo ra những chuyển biến tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền, nâng cao uy tín và vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp lớn vào những thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, củng cố và nâng cao niềm tin của cử tri, nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Bên cạnh đánh giá cao kết quả đạt được, QH đã phân tích, làm rõ hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong tổ chức và hoạt động của mỗi cơ quan. Trên cơ sở đó, QH đã ban hành Nghị quyết về công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của QH, Chủ tịch nước, các cơ quan của QH, Chính phủ, Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Kiểm toán nhà nước, trong đó, đề nghị các cơ quan chú trọng một số nội dung làm cơ sở để tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới.

Thực hiện chủ trương sắp xếp, kiện toàn nhân sự sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đáp ứng kịp thời công tác lãnh đạo của Đảng, chỉ đạo, điều hành của Nhà nước, QH đã tiến hành xem xét miễn nhiệm, bầu, phê chuẩn việc miễn nhiệm, bổ nhiệm một số chức danh trong bộ máy nhà nước, bảo đảm dân chủ, đúng chủ trương của Đảng, quy định của pháp luật và được sự đồng thuận cao.

QH đã bầu Chủ tịch QH, Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ. Sau khi được bầu, Chủ tịch QH, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ đã tuyên thệ trước QH, trước đồng bào, cử tri cả nước theo quy định của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Bên cạnh đó, QH cũng bầu 3 Phó Chủ tịch QH, Phó Chủ tịch nước, 5 Ủy viên Ủy ban Thường vụ QH, Chủ nhiệm một số Ủy ban của QH, Tổng Thư ký QH, Tổng kiểm toán Nhà nước; phê chuẩn việc bổ nhiệm 2 Phó Thủ tướng Chính phủ, 12 Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ; phê chuẩn danh sách 3 Phó Chủ tịch, 8 Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia và phê chuẩn 1 Phó Chủ tịch và 3 Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh.

Tại kỳ họp, QH đã thông qua Luật Phòng, chống ma túy (sửa đổi) với tỷ lệ tán thành cao (94,58%) và Nghị quyết thí điểm bố trí chức danh đại biểu hoạt động chuyên trách của HĐND thành phố Hà Nội…

Ông Bùi Văn Cường và ông Nguyễn Hạnh Phúc trao Bằng khen cho các phóng viên. Ảnh: Viết Hà

Tại họp báo, Văn phòng QH đã trao tặng Bằng khen về công tác báo chí cho các phóng viên, biên tập viên có thành tích xuất sắc đóng góp cho công tác tuyên truyền về hoạt động của QH.

Viết Hà

Bình luận

ZALO