Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 16/09/2021 07:04 GMT+7

Kon Tum: Đầu tư gần 1.200 tỉ đồng nâng cao chất lượng giáo dục học sinh dân tộc thiểu số đến năm 2025

Biên phòng - HĐND tỉnh Kon Tum đã thông qua Đề án nâng cao chất lượng giáo dục đối với học sinh dân tộc thiểu số (DTTS) đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 với nguồn kinh phí thực hiện dự tính là 1.185,371 tỉ đồng.

Tỉnh Kon Tum phấn đấu đến năm 2025, huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên. Ảnh: Bích Nguyên

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2025, huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 10% trở lên. Trẻ DTTS số 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 95%, trong đó tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi đạt 99,9%.

100% trẻ DTTS 3-5 tuổi học mẫu giáo được tăng cường và chuẩn bị tiếng Việt để vào học lớp 1. Có 50% trường mầm non vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông: 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề. 80% học sinh DTTS tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học, cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề. Trên 99,5% học sinh DTTS cấp tiểu học được đánh giá hoàn thành chương trình lớp học.

100% học sinh DTTS được học ngoại ngữ, tin học từ lớp 3 trở lên; 99,8% học sinh DTTS cấp trung học cơ sở có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó hạnh kiểm tốt, khá từ 92% trở lên và 95% học sinh DTTS cấp trung học cơ sở có học lực từ trung bình trở lên, trong đó đạt khá, giỏi trên 25%.

99,6% học sinh DTTS cấp trung học phổ thông có hạnh kiểm từ trung bình trở lên, trong đó hạnh kiểm tốt, khá từ 90% trở lên và 92% học sinh dân tộc thiểu số cấp trung học phổ thông có học lực từ trung bình trở lên, trong đó đạt khá, giỏi trên 30%.

95% học sinh DTTS toàn tỉnh tốt nghiệp trung học phổ thông, trong đó học sinh DTTS tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học phổ thông đạt 97%. 70% trường tiểu học, 50% trường trung học cơ sở, 55% trường trung học phổ thông vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Định hướng đến năm 2030, tỉnh Kon Tum tập trung củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của các trường vùng DTTS; giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiểu học, trung học cơ sở; tỷ lệ chuyên cần của học sinh DTTS các cấp học từ 99% trở lên.

Đối với giáo dục mầm non, huy động trẻ em DTTS dưới 3 tuổi đến nhà trẻ đạt tỷ lệ từ 11% trở lên; trẻ DTTS 3-5 tuổi đi học mẫu giáo đạt tỷ lệ trên 97%; có 55% trường mầm non vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Đối với giáo dục phổ thông: Duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục phổ thông; trên 45% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, trung học phổ thông chuyển sang học nghề. Trên 85% học sinh DTTS tốt nghiệp trung học phổ thông tham gia học đại học và cao đẳng, trung cấp hoặc đào tạo nghề.

Duy trì và giữ ổn định tỉ lệ học sinh DTTS tốt nghiệp trung học phổ thông toàn tỉnh đạt 95% trở lên, trong đó học sinh DTTS tốt nghiệp chương trình giáo dục trung học phổ thông đạt 97%.

75% trường tiểu học, 55% trường trung học cơ sở, 60% trường trung học phổ thông vùng DTTS đạt chuẩn quốc gia.

Thu Hằng

Bình luận

ZALO