Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ hai, 02/10/2023 05:09 GMT+7

Kinh tế tăng trưởng, đời sống người dân ngày càng được nâng cao

Biên phòng - Sau 36 năm Đổi mới và đặc biệt trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế xã hội, Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội.

Sau 36 năm Đổi mới (1986-2022) và đặc biệt trong 10 năm thực hiện Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2011-2020, Việt Nam đã đạt được kết quả quan trọng về tăng trưởng kinh tế đi đôi với đảm bảo an sinh xã hội.

Các chính sách an sinh xã hội vừa là mục tiêu, vừa là động lực để kinh tế phát triển bền vững.

Theo TTXVN

Bình luận

ZALO