Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ sáu, 08/12/2023 08:24 GMT+7

Kiến tạo giai đoạn phát triển mới

Biên phòng - Trong ngày hội non sông (23-5), hơn 69 triệu cử tri (đạt tỷ lệ 99,57%) trên khắp mọi miền Tổ quốc hào hứng, hồ hởi đi bỏ phiếu tại 84.767 khu vực bầu cử để trực tiếp lựa chọn, bầu ra những người tiêu biểu, xứng đáng nhất, đại diện cho ý chí và nguyện vọng, quyền làm chủ của mình trong Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Văn phòng Hội đồng bầu cử quốc gia, cuộc bầu cử đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an toàn, công khai, dân chủ, đúng quy trình, quy định, thực sự là ngày hội của toàn dân. Từ thành thị tới nông thôn, tới những bản làng xa xôi, vùng biên giới, hải đảo..., không khí ngày hội sôi động phấn khởi, đoàn kết, dân chủ đã lan tỏa, ngập tràn, hòa cùng niềm tin phấn khởi của cử tri cả nước.

Đánh giá cao trình độ, năng lực, phẩm chất của người ứng cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, cử tri tin tưởng rằng, thành công của cuộc bầu cử sẽ lựa chọn ra các đại biểu thực sự xứng đáng vào các cơ quan đại biểu của nhân dân, cơ quan quyền lực của Nhà nước ở Trung ương và địa phương.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định: Sau thành công rất tốt đẹp của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, thành công của cuộc bầu cử vừa qua thực sự là một thắng lợi của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong sự nghiệp đổi mới đất nước. Với ý nghĩa quan trọng của cuộc bầu cử lần này, đất nước ta sẽ bước vào một giai đoạn phát triển mới, ngày càng tốt đẹp hơn, đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân cả nước.

Kể từ cuộc tổng tuyển cử đầu tiên ngày 6-1-1946 bầu ra Quốc hội khóa I ở nước ta, đến nay, nhân dân ta đã trực tiếp bỏ phiếu bầu ra 15 khóa Quốc hội để đại diện cho mình thực hiện quyền lập hiến, lập pháp, quyết định những vấn đề quan trọng của đất nước, tạo cơ sở pháp lý thuận lợi nhất cho các cơ quan dân cử thực hiện đúng quyền lực mà nhân dân ủy quyền.

Không phụ lại niềm tin yêu của cử tri, nhân dân cả nước, hơn 75 năm qua, Quốc hội nước ta luôn đổi mới, sáng tạo, nâng cao hiệu quả hoạt động trong công tác lập pháp và giám sát tối cao, huy động trí tuệ tập thể của các đại biểu Quốc hội, chuyên gia hàng đầu trong các lĩnh vực, trí tuệ của toàn dân trong quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước; thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết đại hội của Đảng đã xác định; tạo dựng nền tảng vững chắccho đất nước ta ngày càng phát triển.

Với gần 70 triệu lá phiếu của cử tri để bầu ra 500 đại biểu Quốc hội, gần 4.000 đại biểu HĐND cấp tỉnh, thành phố, hơn 20.000 đại biểu HĐND cấp quận, huyện và hơn 24.000 đại biểu HĐND cấp xã, phường, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 không chỉ có quy mô lớn nhất từ trước đến nay mà còn đặt kỳ vọng rất cao vào các vị đại biểu dân cử sẽ hết lòng vì nước, vì dân, phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân và hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ mà cử tri và nhân dân tin tưởng, giao phó. Với trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả của người đại biểu dân cử, mỗi đại biểu của nhân dân sẽ thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất, đạo đức, nâng cao trình độ về mọi mặt, gần gũi và lắng nghe ý kiến của nhân dân, đóng góp sức lực, trí tuệ để “xây dựng đất nước ta đàng hoàng hơn, to đẹp hơn” theo di nguyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII đã khẳng định: “Đất nước ta chưa bao giờ có được cơ đồ, tiềm lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Chào đón Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 là chào đón Quốc hội và HĐND các cấp của một thập niên mới, một thời kỳ phát triển mới.

Chính niềm tin và hy vọng của nhân dân là nguồn động lực to lớn để Quốc hội và HĐND các cấp khóa mới tiếp tục đổi mới để vươn tới những thành tựu và mục tiêu cao hơn.

Thanh Thảo

Bình luận

ZALO