Đường dây nóng: 0983449277 - 0913303903 - 0912325336Thứ năm, 22/02/2024 02:03 GMT+7

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng tại Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP

Biên phòng - Ngày 28-7, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Đảng ủy BĐBP do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Thành Luân

Qua báo cáo của Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP và kiểm tra thực tế cho thấy, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng kế hoạch, hướng dẫn, tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên tuyền, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng đạt chất lượng, hiệu quả thiết thực. Công tác tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú, sinh động.

Trên cơ sở tiếp thu, lĩnh hội những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP đã xác định được việc quán triệt, vận dụng, cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào thực tiễn Đảng bộ và đơn vị là yêu cầu nhiệm vụ hết sức quan trọng, quyết định đến chủ trương lãnh đạo, mục tiêu phấn đấu và các giải pháp thực hiện nhiệm vụ của Lữ đoàn.

Đặc biệt, đã vận dụng và cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương, nhận thức, tư duy chiến lược mới về Quốc phòng - An ninh trong Nghị quyết Đại hội XIII gắn với với “Chiến lược phát triển hệ thống thông tin liên lạc (TTLL) quân sự giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2045” của Binh chủng TTLL trong công tác tham mưu, đề xuất quy hoạch hệ thống TTLL của đơn vị bảo đảm tính đồng bộ, vững chắc, hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Cùng với công tác quán triệt, học tập, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, Đảng ủy Lữ đoàn đặc biệt chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng triển khai thực hiện việc cụ thể hóa các mục tiêu, quan điểm, nhiệm vụ, giải pháp bổ sung kế hoạch thực hiện Nghị quyết của các tổ chức Đảng, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát phù hợp với đặc điểm từng cơ quan, đơn vị; phân công trách nhiệm đối với từng đồng chí đảng ủy viên, phát huy vai trò của Ủy ban kiểm tra Đảng ủy, cơ quan chính trị, cán bộ chính trị các cấp... Quá trình thực hiện gắn kết chặt chẽ với việc quán triệt, học tập Nghị quyết với đẩy mạnh các phong trào thi đua, các cuộc vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp trong thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng.

Qua học tập, quán triệt, tuyên truyền đã tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng chính trị và hành động trong toàn Đảng bộ Lữ đoàn góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh. Thông qua tuyên truyền, góp phần củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và quần chúng với Đảng. Đồng thời đấu tranh, phản bác các thông tin, quan điểm sai trái thù địch, chống phá Đảng, Nhà nước, chia rẽ mối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng vẫn còn một số hạn chế như: Việc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chặt chẽ, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, chất lượng, hiệu quả có mặt còn hạn chế; có cấp ủy thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời; ý thức tự giác trong nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa cao, nắm nội dung chưa chắc.

Phát biểu kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao công tác chuẩn bị phục vụ kiểm tra, các văn bản triển khai đồng bộ, có hệ thống; yêu cầu thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được thiết thực, hiệu quả hơn.

Thành Luân

Bình luận

ZALO