Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 05/02/2023 09:53 GMT+7

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại BĐBP Long An

Biên phòng - Ngày 24 và 25-10, Đoàn kiểm tra của Cục Chính trị BĐBP do Thiếu tướng Võ Văn Lẹ, Phó Chủ nhiệm Chính trị làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) tại Bộ Chỉ huy BĐBP Long An, Đồn BP cửa khẩu Mỹ Quý Tây và Đồn BP Mỹ Thạnh Tây.

pxfy09airl-68106_493203916135421322_nh_1
Đoàn kiểm tra làm việc tại Bộ chỉ huy BĐBP Long An. Ảnh: Hồ Phúc

Theo báo cáo của BĐBP Long An, trong năm 2017, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh, các cơ quan, đơn vị đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị, hướng dẫn của cấp trên, triển khai thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện QCDCCS đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã nhận thức đúng đắn về nội dung thực hiện QCDCCS, xây dựng đầy đủ quy chế lãnh đạo, quy chế làm việc của các cơ quan đơn vị.

Cán bộ, chiến sĩ BĐBP tỉnh phát huy tốt quyền và nghĩa vụ trong tham gia xây dựng tổ chức Đảng, tổ chức quần chúng; có nhận thức đúng về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của việc thực hiện QCDCCS, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Kết luận đợt kiểm tra, Thiếu tướng Võ Văn Lẹ đã biểu dương những thành tích trong việc thực hiện QCDCCS của BĐBP Long An trong thời gian qua.

Thiếu tướng Võ Văn Lẹ yêu cầu, thời gian tới, BĐBP Long An cần tiếp tục giáo dục, quán triệt, học tập các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm và thực hiện nghiêm QCDCCS. Nâng cao chất lượng hoạt động của Hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng ở các cơ quan, đơn vị cơ sở. Duy trì nghiêm túc, hiệu quả các buổi đối thoại dân chủ với cán bộ, chiến sĩ trong cơ quan, đơn vị theo quy định, qua đó nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, chiến sĩ và đề ra các chủ trương, biện pháp, củng cố xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Hồ Phúc

Bình luận

ZALO