Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 08/02/2023 04:52 GMT+7

Kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

Biên phòng - Ngày 27-7, tại Hà Nội, đoàn kiểm tra của Đảng ủy BĐBP do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP làm Trưởng đoàn tiến hành kiểm tra việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Đảng ủy Cục Trinh Sát.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn phát biểu kết luận kiểm tra. Ảnh: Trọng Thành

Qua báo cáo của Đảng ủy Cục Trinh sát và kiểm tra thực tế cho thấy, cấp ủy, tổ chức Đảng các cấp trong Đảng bộ Cục Trinh sát đã tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng với quyết tâm cao, quyết liệt, nghiêm túc, có nhiều hình thức, phương pháp, cách làm hay, sáng tạo, phù hợp, hiệu quả, nhất là trong điều kiện tác động, chi phối bởi đại dịch Covid-19, bảo đảm cho 100% cán bộ, đảng viên, quần chúng trong toàn đảng bộ được học tập, quán triệt, nắm vững nội dung cơ bản trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng.

Qua đó, tạo sự thống nhất về nhận thức, tư tưởng, ý chí và hành động của cấp ủy, tổ chức đảng và cán bộ, đảng viên, quần chúng trong các cơ quan, đơn vị; kịp thời xây dựng chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chương trình, kế hoạch hành động, quy chế làm việc, quy chế lãnh đạo các mặt công tác trọng yếu, đồng thời tích cực rà soát, sửa đổi, bổ sung phù hợp với đặc điểm, chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị.

Tuy nhiên, việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng vẫn còn một số hạn chế như: việc xây dựng kế hoạch và triển khai tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt tuyên truyền Nghị quyết của một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa chặt chẽ, sát với đặc điểm tình hình, nhiệm vụ của đơn vị, chất lượng hiệu quả có mặt còn hạn chế; có cấp ủy thực hiện chế độ báo cáo chưa đầy đủ, kịp thời; ý thức tự giác trong nghiên cứu học tập, quán triệt Nghị quyết của một số cán bộ, đảng viên, quần chúng chưa cao, nắm nội dung chưa chắc.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Cục Trinh sát cần tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm nhằm nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng được hiệu quả hơn.

Cụ thể, cần tiếp tục quán triệt, thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các kế hoạch, chỉ thị, hướng dẫn của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP, Cục Chính trị BĐBP trong việc quán triệt, học tập, tuyên truyền nghị quyết, đảm bảo có chiều sâu, chất lượng; rà soát, hoàn chỉnh các văn bản, quy chế, quy định cho phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Cục; chỉ đạo các cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh công tác tuyên truyền.

Trọng Thành

Bình luận

ZALO