Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ ba, 03/10/2023 07:52 GMT+7

Kiểm tra thực hiện Chỉ thị 173 của thường vụ Đảng ủy BĐBP tại Đồn Biên phòng Thuận

Biên phòng - Ngày 6/9, đoàn kiểm tra số 2 Bộ Tư lệnh BĐBP do Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Chính ủy BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Đồn Biên phòng Thuận (BĐBP Quảng Trị) về việc thực hiện Chỉ thị số 173-CT/ĐU ngày 3/7/2021 (gọi tắt là Chỉ thị 173) của Thường vụ Đảng ủy BĐBP, Kế hoạch số 3088/KH-BĐBP ngày 6/8/2021 (gọi tắt là Kế hoạch 3088) của Bộ Tư lệnh BĐBP về tăng cường giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; chấn chỉnh, khắc phục tình trạng vi phạm pháp luật, kỷ luật và bảo đảm an toàn trong BĐBP.

Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao những thành tích và kết quả Đồn Biên phòng Thuận đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Ảnh: Mạnh Hùng

Tại Đồn Biên phòng Thuận, đoàn kiểm tra đã kiểm tra các nội dung về công tác quán triệt, triển khai các văn bản chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP về nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ, phát huy dân chủ trong cơ quan, đơn vị; duy trì nền nếp, chế độ sinh hoạt; công tác xây dựng đơn vị chính quy, quản lý, rèn luyện, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn…

Qua kiểm tra cho thấy, cấp ủy, chỉ huy Đồn Biên phòng Thuận đã quán triệt, thực hiện đầy đủ các nội dung, chỉ tiêu Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088. Đồn Biên phòng Thuận cũng đã ra các nghị quyết, quy định để triển khai thực hiện một cách toàn diện Chỉ thị 173, Kế hoạch 3088 trên tất cả các mặt công tác. Công tác giáo dục chính trị, quản lý tư tưởng, bảo vệ nội bộ; công tác huấn luyện, xây dựng chính quy, chấp hành kỷ luật, pháp luật và đảm bảo an toàn giao thông được duy trì. Nhờ đó, đã tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động đối với cấp ủy, chỉ huy, cán bộ, chiến sĩ trong đơn vị…

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Phùng Quốc Tuấn đánh giá cao những thành tích và kết quả Đồn Biên phòng Thuận đã đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Chỉ thị 173 và Kế hoạch 3088 của Đảng ủy, Bộ Tư lệnh BĐBP. Đồng chí Phó Chính ủy BĐBP yêu cầu trong thời gian tới, đơn vị tiếp tục triển khai có hiệu quả công tác giáo dục chính trị, công tác kiểm tra giám sát, bảo vệ chính trị nội bộ, kịp thời ngăn chặn các dấu hiệu tiêu cực, vi phạm kỷ luật, pháp luật; có chế tài xử lý nghiêm minh, công khai, minh bạch các hành vi vi phạm; tổ chức duy trì nghiêm nền nếp, chế độ học tập, sinh hoạt, huấn luyện…

Mạnh Hùng

Bình luận

ZALO