Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ năm, 05/10/2023 12:43 GMT+7

Kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Trường Cao đẳng Biên phòng

Biên phòng - Ngày 5/6, tại Bắc Giang, Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong BĐBP do Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS trong BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện QCDCCS tại Trường Cao đẳng Biên phòng.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế kết luận kiểm tra. Ảnh: Ngọc Lâm

Trong năm 2022 và 5 tháng đầu năm 2023, công tác xây dựng và thực hiện QCDCCS trong Trường Cao đẳng Biên phòng được duy trì thường xuyên có nền nếp, có nhiều chuyển biến rõ nét cả trong nhận thức và hành động; cấp ủy, chỉ huy các cấp cũng như đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ trong nhà trường đã có nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò, ý nghĩa tầm quan trọng của QCDCCS; hệ thống văn bản, quy chế, quy định trên các lĩnh vực ngày càng hoàn thiện, đầy đủ, công khai minh bạch, dân chủ được mở rộng.

Bên cạnh đó, cơ quan chính trị và đội ngũ cán bộ phụ trách QCDCCS các cấp đã tích cực hoạt động, bám nắm cơ sở, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện QCDCCS đúng nguyên tắc, đạt kết quả tốt; các chế độ sinh hoạt dân chủ của tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân duy trì có nền nếp, chất lượng, đạt hiệu quả cao.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ Trường Cao đẳng Biên phòng. Ảnh: Ngọc Lâm

Bên cạnh đó, chất lượng xây dựng và thực hiện QCDCCS được nâng lên rõ rệt, kịp thời khắc phục các khâu yếu, mặt yếu; kỷ luật, kỷ cương trong toàn đơn vị được giữ vững, nội bộ đoàn kết, thống nhất cao, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, xây dựng Đảng bộ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, Nhà trường vững mạnh toàn diện, các tổ chức quần chúng vững mạnh xuất sắc.

Ngay sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra việc nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện QCDCCS của các cấp; kiểm tra nhận thức chính trị của đội ngũ cán bộ, chiến sĩ, công nhân, viên chức quốc phòng Nhà trường; kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách về thực hiện QCDCCS.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách về thực hiện QCDCCS. Ảnh: Ngọc Lâm

Tại buổi kiểm tra, các thành viên trong Đoàn kiểm tra đã phân tích, nêu lên những kết quả, ưu điểm; đồng thời chỉ rõ những hạn chế còn tồn tại trong thực hiện QCDCCS tại Trường Cao đẳng Biên phòng.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế ghi nhận sự nỗ lực trong công tác chuẩn bị kiểm tra và những kết quả đã đạt được trong thực hiện QCDCCS của Trường Cao đẳng Biên phòng trong thời gian qua. Thiếu tướng Văn Ngọc Quế yêu cầu, trên cơ sở các ý kiến đóng góp của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, Đảng ủy, Ban Giám hiệu Trường Cao đẳng Biên phòng cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị khẩn trương khắc phục những hạn chế còn tồn tại để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện QCDCCS trong thời gian tới.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đặc biệt lưu ý cấp ủy, chỉ huy, cơ quan chính trị các cấp cần duy trì thực hiện tốt công tác quán triệt, giáo dục cho đội ngũ cán bộ, giảng viên, học viên, chiến sĩ nâng cao nhận thức hơn nữa về tầm quan trọng của việc xây dựng và thực hiện QCDCCS; duy trì và thực hiện nghiêm chế độ nền nếp, chất lượng, hiệu quả đối thoại dân chủ ở các cấp trong Nhà trường; tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nâng cao chất lượng hoạt động thực hiện dân chủ cơ sở của các tổ chức quần chúng và Hội đồng quân nhân trên tất cả các lĩnh vực, đảm bảo đúng, sát quy định của cấp trên, góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ chính trị của Nhà trường.

Ngọc Lâm

Bình luận

ZALO