Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ tư, 04/10/2023 11:18 GMT+7

Kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP

Biên phòng - Ngày 1/6, tại Hà Nội, Đoàn công tác kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong BĐBP do Thiếu tướng Văn Ngọc Quế, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thực hiện QCDCCS trong BĐBP làm trưởng đoàn tiến hành kiểm tra kết quả thực hiện QCDCCS tại Lữ đoàn Thông tin 21 BĐBP.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế kết luận kiểm tra. Ảnh: Thùy Trang

Tại buổi kiểm tra, lãnh đạo Lữ đoàn Thông tin 21 đã báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS với Đoàn kiểm tra. Theo đó, từ tháng 1/2022 đến nay, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 đã thường xuyên nghiên cứu, học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của các cấp về thực hiện QCDCCS; cụ thể hóa các nội dung vào nghị quyết lãnh đạo của Đảng ủy, kế hoạch thực hiện của người chỉ huy, tổ chức thực hiện đảm bảo kịp thời, hiệu quả.

Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 xây dựng kế hoạch thực hiện QCDCCS hằng năm; công tác thực hiện QCDCCS trực tiếp do đồng chí Bí thư Đảng ủy, Chính ủy phụ trách, giúp Đảng ủy trong tổ chức thực hiện QCDCCS trong Lữ đoàn Thông tin 21. Hằng quý, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 xây dựng kế hoạch và tổ chức sinh hoạt đối thoại, nắm tình hình kết quả thực hiện QCDCCS tại cơ quan Lữ đoàn Thông tin 21, Đại đội 5 và các Tiểu đoàn, kịp thời phát hiện, chỉ ra những mặt còn hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục, nắm phản ánh của cán bộ, chiến sĩ và dư luận trong đơn vị; đồng thời, chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả QCDCCS, đáp ứng với yêu cầu, nhiệm vụ của từng đơn vị.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra nhận thức chính trị đối với cán bộ, chiến sĩ Lữ đoàn Thông tin 21. Ảnh: Thùy Trang

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện QCDCCS trong Lữ đoàn Thông tin 21 luôn được cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Hệ thống văn bản, quy chế, quy định về QCDCCS thường xuyên được củng cố, hoàn thiện, đầy đủ hơn, tính công khai, minh bạch, dân chủ được mở rộng. Cấp ủy viên phụ trách QCDCCS, cơ quan chính trị, chính ủy, chính trị viên các cấp luôn chủ động bám nắm đơn vị, tham mưu giúp cấp ủy triển khai thực hiện, kiểm tra, hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện QCDCCS đảm bảo chặt chẽ, theo đúng quy định. Các chế độ sinh hoạt dân chủ của cấp ủy, tổ chức Đảng, tổ chức chỉ huy, hội đồng quân nhân và các tổ chức quần chúng được duy trì thực hiện có nền nếp, chất lượng, hiệu quả.

Ngay sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách và kiểm tra thực tế tại các phòng, ban, đơn vị; kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ.

Kết luận kiểm tra, Thiếu tướng Văn Ngọc Quế đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả nổi bật trong thực hiện QCDCCS của Lữ đoàn Thông tin 21 thời gian qua; thực hiện tốt QCDCCS trong hoạt động lãnh đạo của cấp ủy, tổ chức đảng.

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế khẳng định, đơn vị đã thực hiện dân chủ trong quản lý, điều hành của người chỉ huy, mở rộng phát huy quyền làm chủ của quân nhân thông qua hoạt động hội đồng quân nhân, các tổ chức quần chúng. Từ đó, giữ vững mối quan hệ đoàn kết thống nhất, tạo bầu không khí dân chủ, cởi mở trong đơn vị.

Quang cảnh buổi kiểm tra. Ảnh: Thùy Trang

Thiếu tướng Văn Ngọc Quế yêu cầu, thời gian tới, Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 cần thực hiện tốt việc xây dựng kế hoạch kịp thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, tồn tại mà Đoàn kiểm tra đã chỉ ra; tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị, quy chế, quy định, hướng dẫn của cấp trên về xây dựng và thực hiện QCDCCS. Đồng thời, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, phòng ngừa vi phạm kỷ luật, xây dựng mối quan hệ đoàn kết gắn bó giữa cấp trên với cấp dưới.

Đảng ủy Lữ đoàn Thông tin 21 tiếp tục chỉ đạo các tổ chức Đảng trực thuộc rà soát, bổ sung, hoàn chỉnh hệ thống các quy chế, quy định, nhất là quy định về thẩm quyền, trách nhiệm của thường vụ, Đảng ủy sát với quy định của trên; thực hiện đối thoại dân chủ theo phân cấp, phối hợp chặt chẽ với các ban Đảng và cơ quan chức năng của địa phương thực hiện kiểm tra, giám sát đơn vị thuộc quyền; nâng cao chất lượng, hiệu quả việc quán triệt thực hiện QCDCCS của các tổ chức quần chúng, hội đồng quân nhân và sẽ thông báo đến Đảng ủy và Ban Chỉ đạo QCDCCS LĐ.

Thùy Trang

Bình luận

ZALO