Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Thứ bảy, 23/09/2023 08:46 GMT+7

Kiểm tra kết quả thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở tại Hải đoàn 28 BĐBP

Biên phòng - Ngày 26/9, đoàn kiểm tra thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở (QCDCCS) trong BĐBP do Đại tá Nguyễn Quốc Cường, Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP làm trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra tại Hải đoàn 28 BĐBP.

Đại tá Nguyễn Quốc Cường kết luận kiểm tra. Ảnh: Phú Lộc

Tại buổi kiểm tra, thay mặt Thường vụ Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn 28 BĐBP, Đại tá Phạm Văn Sáu, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Hải đoàn đã báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS ở đơn vị.

Theo đó, thời gian qua, Đảng ủy Hải đoàn 28 BĐBP đã thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị, Đảng ủy BĐBP, Đảng ủy Hải đoàn liên quan đến thực hiện QCDCCS; từ đó xây dựng chương trình, kế hoạch, cụ thể hóa các nội dung vào Nghị quyết của Đảng ủy Hải đoàn và tổ chức thực hiện hiệu quả, kịp thời.

Các cấp ủy Đảng trong toàn Hải đoàn luôn coi trọng và làm tốt công tác kiểm tra, giám sát đối với tổ chức đảng và đảng viên. Đảng ủy Hải đoàn đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên; qua đó, phát huy dân chủ, đề cao đấu tranh tự phê bình và phê bình, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các cấp ủy đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Đoàn kiểm tra tiến hành kiểm tra hồ sơ, sổ sách tại Hải đoàn 28 BĐBP. Ảnh: Phú Lộc

Các cơ quan, đơn vị trong Hải đoàn đã nhận thức đầy đủ vị trí, vai trò của việc thực hiện QCDCCS, luôn bám sát chỉ đạo của cấp trên và tình hình thực tế đơn vị; tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các văn bản của cấp ủy cấp trên và cấp mình về thực hiện QCDCCS.

Trên cơ sở Kế hoạch của trên, Đảng ủy, Chỉ huy Hải đoàn đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị xây dựng các kế hoạch kiểm tra, giám sát phù hợp với tình hình đơn vị đồng thời tổ chức kiểm tra các đơn vị đảm bảo đúng quy định.

Duy trì nghiêm việc đánh giá, nhận xét thi đua trong đơn vị theo từng tháng, quý, đợt thi đua... Công tác khen thưởng đã bám sát tiêu chuẩn, đối tượng và thực hiện đúng quy trình, thủ tục, đảm bảo công khai, dân chủ, khách quan, kịp thời, cổ vũ mạnh mẽ, thúc đẩy thực hiện thắng lợi phong trào thi đua Quyết thắng và trong thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm.

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện QCDCCS, Đoàn kiểm tra đã tiến hành kiểm tra hệ thống hồ sơ, sổ sách và kiểm tra thực tế tại các cơ quan, đơn vị; kiểm tra nhận thức chính trị của cán bộ, chiến sĩ.

Kết luận kiểm tra, Đại tá Nguyễn Quốc Cường đánh giá cao công tác chuẩn bị và những kết quả nổi bật trong thực hiện QCDCCS của Hải đoàn 28 trong thời gian qua.

Đồng chí Phó Chủ nhiệm Chính trị BĐBP yêu cầu Hải đoàn 28 BĐBP tiếp tục phát huy và duy trì các mặt mạnh, mặt đã làm được; đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế mà Đoàn kiểm tra chỉ ra trong thời gian tới.

Phú Lộc

Bình luận

ZALO