Đường dây nóng: 0912011882 - (024) 39364407Chủ nhật, 19/09/2021 08:17 GMT+7

Kiểm tra công tác thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh

Biên phòng - Ngày 30-10, đoàn công tác của Ban Chỉ đạo Trung ương đã kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại BHXH tỉnh Hà Tĩnh. Ông Hà Ngọc Anh, Phó Trưởng ban Dân vận Trung ương, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương làm Trưởng đoàn. Tham dự đoàn có ông Lê Tấn Dũng, Thứ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội; ông Bùi Quang Huy, Bí thư Trung ương Đoàn; cùng lãnh đạo các cơ quan, ban ngành của tỉnh Hà Tĩnh.

wje2d8vach-21344_f_k2ftmcjg0_1
Toàn cảnh buổi làm việc. Ảnh: PV

Tại buổi làm việc, ông Hoàng Văn Minh, Giám đốc BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã báo cáo kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại BHXH tỉnh trong thời gian qua. Theo đó, thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và BHXH Việt Nam, BHXH tỉnh Hà Tĩnh đã kịp thời cụ thể hóa và ban hành nhiều văn bản tổ chức thực hiện như: Thành lập Ban Thanh tra nhân dân, ban hành các quy định về chế độ làm việc và chế độ bảo quản tài sản, trang thiết bị; bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển; nâng bậc lương thường xuyên, nâng lương trước thời hạn; đào tạo, bồi dưỡng; thi đua khen thưởng; quản lý, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi; phối hợp với các sở, ban ngành, đoàn thể… Các quyết định, quy định, quy chế hằng năm được nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với quy định và thực tiễn hoạt động của đơn vị.

Cấp ủy đảng và lãnh đạo BHXH tỉnh đã chỉ đạo, tổ chức học tập, quán triệt, triển khai các văn bản về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, trọng tâm là Nghị định số 04/2015/NĐ-CP của Chính phủ, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh, công văn số 3250/BHXH-TCCB ngày 28/8/2015 của BHXH Việt Nam về việc tăng cường thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan, đơn vị và hệ thống các quy định, quy chế, văn bản của ngành.

Thông qua việc quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản về quy chế dân chủ cơ sở của cấp trên, của ngành, nhận thức và hành động của lãnh đạo cấp ủy và người đứng đầu các đơn vị trực thuộc, của công chức, viên chức (CCVC) và người lao động được nâng lên, từ đó có ý thức, trách nhiệm thực hiện nghiêm túc, thực chất và hiệu quả công việc dược giao.

Công tác cán bộ về quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, bố trí công tác đối với CCVC và người lao động được tuân thủ và thực hiện theo quy trình quy định, công khai, minh bạch, dân chủ và phát huy được khả năng của mỗi cá nhân, đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Việc thực hiện chế độ, chính sách cho CCVC và người lao động đảm bảo đầy đủ, kịp thời. Các vấn đề quan trọng đều được bàn bạc thống nhất tập thể và công khai cho CCVC và người lao động được biết, tham gia góp ý.

Đánh giá cao kết quả thực hiện quy chế dân chủ cơ sở tại BHXH tỉnh, ông Hà Ngọc Anh đề nghị, thời gian tới, BHXH tỉnh cần tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ cơ sở, cụ thể hóa các chương trình được quy định tại Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015 của Chính phủ về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, Nghị quyết số 02-NQ/TU ngày 12/5/2017 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả việc xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ; tiếp tục làm tốt công tác cán bộ, tài chính, làm tốt vai trò Ban thanh tra nhân dân trong việc thanh tra, kiểm tra, nâng cao năng lực, trí tuệ tập thể và làm tốt công tác dân vận.

P.V

Bình luận

ZALO